Переглядів: 259

Чи можна вважати документом, що підтверджує сплату грошової застави роздруковану на принтері квитанцію про оплату грошової застави через онлайн банкінг?

Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: "Виборчий кодекс України передбачає внесення грошової застави до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатом одним платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої комісії. В умовах реєстрації кандидатів є вимога подання у тому числі «документа про внесення грошової застави». При цьому вимог до такого документа не визначено.

Постанова Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 193 “Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах” містить тотожні норми.

Інших вимог до такого «документа» не передбачено.

На мою думку, варто враховувати наступне. У відповідності до глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 (текст – за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text) безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Електронний розрахунковий документ - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами. Платник може давати доручення про списання коштів зі свого рахунку на бланках розрахункових документів, види яких передбачені договором банківського рахунку чи іншим договором, у якому обумовлено право банку здійснювати договірне списання коштів, а також у вигляді електронного розрахункового документа, якщо це передбачено договором між ним і банком. Банк для здійснення розрахункових операцій може формувати електронні розрахункові документи.

Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді (п.1.13 Інструкції)".

Поділитися: