Переглядів: 1706

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону України "Про державну службу" "У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства".Чи може державний службовець взяти зазначену відпустку тільки на період агітації?

Відповідь надала Олена Бойко, кандидат наук з державного управління, експерт Проекту DESPRO: "Ч. 1 ст. 237 Виборчого кодексу України серед інших гарантій діяльності у виборчому процесі кандидатів у депутати визначає, що кандидату у депутати не може бути відмовлено у звільненні на період з часу його реєстрації як кандидата до закінчення виборчого процесу (або скасування його реєстрації) від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

Абз 2 ч. 4 ст. 10 Закону України "Про державну службу"  регламентує, що державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Таким чином, по-перше, законодавець передбачив можливість, а не обов'язок кандидата брати відпустку, по-друге, йому не може бути відмовлено у наданні саме неоплачуваної відпустки. По-третє, саме для державних службовців визначено терміни такої відпустки: з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства. Окрім того, варто врахувати, що саме за заявою особи надається така відпустка".

Поділитися: