Які новації бюджетного та податкового законодавства очікують місцеві бюджети в 2019 році

Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні інформують про новації проектів змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Разом із проектом Державного бюджету на 2019 рік (№ 9000 від 15.09.2018) Уряд направив на розгляд до Верховної Ради України проект змін до Бюджетного кодексу України (№ 9084 від 17.09.2018) та проект змін до Податкового кодексу України (№ 9085 від 17.09.2018). Підготовка та подання цих законопроектів пов’язані із формуванням Державного бюджету на 2019 рік, а також із необхідністю синхронізації положень Бюджетного та Податкового кодексів України з іншими законодавчими актами, які також впливають на формування державного та місцевих бюджетів на наступний рік.

У контексті формування місцевих бюджетів, серед пропонованих новацій, наступні проектні норми:

 • Надати право обласним радам здійснювати місцеві зовнішні запозичення та надавати місцеві гарантії (відповідні зміни відображаються у статтях 2, 16, 17, 18, 74).

На сьогодні місцеві зовнішні запозичення мають право здійснювати лише Київська міська рада та міські ради міст обласного значення.

Цією нормою розширюються напрямки використання коштів, які залучаються під місцеві гарантії, а саме комунальні підприємства можуть залучати кошти на реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення (стаття 17).

 • У зв’язку із застосуванням з 2019 року програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів усіх рівнів, вносяться відповідні зміни до статей 10 та 28 Кодексу, які унормовують питання використання бюджетної класифікації і обов’язковості застосування програмно-цільового методу.
 • На виконання пункту 25 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» вносяться відповідні зміни щодо зарахування з 01.01.2019 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

У зв’язку з цим, відрахування до державного бюджету зменшуються із 75% до 70% (зміни до статті 29 Кодексу) і на цю ж величину, тобто у розмірі 5%, встановлюються зарахування до бюджетів місцевого самоврядування (зміни до статей 64 та 69 Кодексу). За прогнозами Міністерства фінансів, зазначені зміни збільшать доходи місцевих бюджетів орієнтовно на 250 млн грн.    

 • Статтю 55 Кодексу, яка визначає перелік захищених видатків бюджету, пропонується доповнити видатками на фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Таким чином буде забезпечено гарантований у бюджеті обсяг видатків на здійснення оплати за надання медичних послуг населенню і неможливість його зменшення упродовж бюджетного періоду.
 •  У контексті положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» № 2497 від 10.07.2018 пропонуються зміни до статті 64 Кодексу щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) до місцевих бюджетів за місцезнаходженням земельних ділянок. Такі зміни мають на меті забезпечити узгодження норм Податкового та Бюджетного кодексів у частині сплати до місцевих бюджетів орендної плати від вказаних операцій.
 • Пропонується виключити видатки місцевих бюджетів на дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та сім'ї патронатних вихователів із видатків галузі освіти і одночасно включити видатки на дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї до переліку видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (зміни до статей 89, 90, 1032 Кодексу). Також планується, що до видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, які здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету буде віднесено видатки на підтримку малих групових будинків (зміни до статті 89 Кодексу).
 • За рахунок обласного бюджету можна буде здійснювати видатки на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної, комунальної, а також приватної власності. У діючій редакції можливостей фінансування приватних закладів не має (зміни до статті 90 Кодексу).
 • Доповнюється перелік витрат, які фінансуються з місцевих бюджетів за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню, витратами з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. Крім цього до категорій населення, яким надаються пільги і субсидії за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам пропонується віднести постраждалих учасників революції Гідності (зміни до статей 102, 91, 89 Кодексу).
 • Врегульовується питання щодо здійснення за рахунок освітньої субвенції видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (зміни до статті 1032 Кодексу). З урахуванням цього, такі видатки враховуються у загальному обсязі освітньої субвенції в обсязі 666,4 млн грн.
 • На 2019 рік продовжується дія пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу щодо надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

2019 рік буде останнім, коли здійснюватиметься зарахування до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44% акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального (пункт 431 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу).

Нагадаємо, що відповідно до Законів України від 17.11.2016 №1762 та №1763, починаючи з 2020 року акцизний податок із виробленого та ввезеного на митну територію України пального повністю зараховуватиметься до спеціального фонду Державного бюджету, як джерело формування Державного дорожнього фонду.

Крім того, у 2018 році спливає дія пункту 33 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу щодо проведення експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування за рахунок перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів. Отже, у наступному році до обласних бюджетів зазначені кошти надходити вже не будуть (за 2017 рік до обласних бюджетів надійшло 12,8 млрд грн, за 8 місяців 2018 року таких коштів отримано 1,8 млрд грн).

З урахуванням Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168 у 2019 році продовжуватиметься реалізація заходів щодо реформування системи охорони здоров’я. Відповідно до цього Закону з 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги. Тобто, медична субвенція надаватиметься місцевим бюджетам лише до 1 січня 2020 року. (Особливості фінансового забезпечення медичного обслуговування населення ЗАВАНТАЖИТИ)

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» (№ 9085), то він пропонує перегляд ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плати з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які на 2018 рік прогнозуються на рівні 109,0% та 110,3% відповідно.  

 • Ставки акцизного та екологічного податків пропонується збільшити на 9% (на величину прогнозного індексу споживчих цін у 2018 році). У даному контексті слід зазначити, що пунктом 17 підрозділу 5 розділу ХХ  Перехідних положень Податкового кодексу передбачено поступове (на 20% щорічно) до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів до розміру, який має бути еквівалентним 90 євро за 1000 штук (на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом). З урахуванням цього, у 2019 році ставки акцизного податку на тютюнові вироби зростуть орієнтовно на 30% порівняно з 2018 роком (20% передбачене Податковим кодексом збільшення ставки та 9% – індекс цін).
 • Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів пропонується збільшити в середньому на 10,3% (на величину прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у 2018 році).

Експерти зазначили, що зміни, які передбачені у законопроекті № 9085 враховані при формуванні доходів Державного бюджету на 2019 рік. Також ці зміни матимуть позитивний вплив і на місцеві бюджети, які отримують частину рентної плати за користування надрами, за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (обласні бюджети). Крім цього, зростання акцизу на тютюнові вироби потенційно вплине на зростання надходжень бюджетів місцевого самоврядування від справляння акцизного податку з роздрібних продажів.

Матеріали підготовлено Яніною Казюк, координатором з фінансової децентралізації та Віктором Венцелем, експертом Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»).

28.09.2018 - 10:30 | Переглядів: 13673

Приєднані файли:

Теги:

Яніна Казюк бюджет закон

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

03 грудня 2021

Створення профільних ліцеїв у громадах, продовження реформи НУШ - година запитань до Наталії Піпи (відео)

Створення профільних ліцеїв у громадах,...

«Година запитань» – це новий формат спілкування від проєкту DECIDE з управлінцями, головами громад та усіма, кому не...

03 грудня 2021

Туристична інфраструктура курортного селища: досвід Ворохти

Туристична інфраструктура курортного селища:...

  Що не так із туристичною інфраструктурою українських курортних селищ? Що громадам уже вдалося змінити й що...

03 грудня 2021

7 грудня - публічне обговорення «Перемоги, виклики та можливості в забезпеченні доступу громадян до якісних послуг ДРАЦС»

7 грудня - публічне обговорення «Перемоги,...

З моменту набуття чинності Закону України 1427-IX, що надав можливість делегувати ОМС екс м.о.з. повноваження у сфері...

03 грудня 2021

10 грудня - Всеукраїнський форум місцевого самоврядування «Актуальні питання розвитку громад» (онлайн)

10 грудня - Всеукраїнський форум місцевого...

10 грудня 2021 року о 14:00 Всеукраїнська асоціація громад у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій...

03 грудня 2021

14 грудня - тренінг для керівництва громад «ЦНАП і покращення якості послуг: PROSTO про найважливіше»

14 грудня - тренінг для керівництва громад...

До 6 грудня триває реєстрація на тренінг в Одеській області від проєкту PROSTO «Підтримка доступності послуг в...