29 листопада 2023
Logo slogan

Що очікує місцеві бюджети у 2019 році

15 вересня Кабінет Міністрів України направив на розгляд Верховної Ради України проект  Закону про Державний бюджет України на 2019 рік (№ 9000).

Аналіз особливостей та новацій для місцевих бюджетів у 2019 році, підготовлений Яніною Казюк, координатором з фінансової децентралізації та Віктором Венцелем, експертом Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»).

Довідка: В цілому, обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2019 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 8357 від 16.05.2018), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.

Для формування місцевих бюджетів враховуються основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалені постановою Уряду за № 546 від 11.07.2018:

 • номінальний ВВП – 3946,9 млрд грн;
 • темп зростання реального ВВП – 103,0 %;
 • індекс споживчих цін – 107,4%;
 • фонд оплати праці найманих працівників і грошове забезпечення військовослужбовців – 1194,6 млрд грн.

Передбачається, що розміри державних соціальних стандартів на наступний рік будуть наступні: 

 • розмір мінімальної заробітної плати – 4173 грн;
 • розмір посадового окладу працівника І-го тарифного розряду ЄТС – 1921 грн;
 • прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2019 року – 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн,  з 1 грудня – 2027 грн.

В проекті державного бюджету враховано наступні новації щодо місцевих бюджетів, зокрема:

 • запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України;
 • ПДФО від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом сплачуватиметься до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис);
 • зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин (на сьогодні зараховується у пропорціях: 25% – до обласних бюджетів, 75% – до державного бюджету);
 • збереження спрощеної системи оподаткування для платників податків єдиного податку І–ІV груп, а також віднесення до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) фізичних осіб–підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства;
 • збереження норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів – прогноз 7,4 млрд грн;

Щодо видаткової частини місцевих бюджетів, то з 2019 року передбачається здійснення з обласних бюджетів та бюджету м. Києва видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що не мають статусу національного (перелік закладів, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів, визначено у додатку 10 до проекту Закону).

Надання первинної медичної допомоги населенню у 2019 році пропонується здійснювати з державного бюджету за окремою бюджетною програмою через Національну службу здоров’я України (передбачається 15,3 млрд грн). Розмір капітаційної ставки визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407.

Отже, загальний ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік становить 588,9 млрд грн, в тому числі:

 • власні доходи місцевих бюджетів (із них реверсна дотація – 6,8 млрд грн) складають - 291,1 млрд грн, що більше на +41,4 млрд грн у порівнянні із затвердженими місцевими бюджетами на 2018 рік, або на +16,6% та більше від очікуваних надходжень на +32,3 млрд грн або на +12,5%), із них:

        - загальний фонд становить 265,7 млрд грн (збільшується на +38,4 млрд грн або на +16,9% порівняно із затвердженими обсягами);

        - спеціальний фонд – 25,5 млрд грн збільшується на +3,0 млрд грн або на +13,5%;

 • трансферти з державного бюджету становитимуть 304,6 млрд грн.

Отже, з урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів становитимуть 284,3 млрд грн,  у т.ч. загального фонду – 258,9 млрд грн, що більше прогнозного показника 2018 року на +27 млрд грн або на +12%.

Слід зазначити, що в проекті державного бюджету передбачено прямі міжбюджетні відносини з 705 об’єднаними територіальними громадами (ОТГ), у тому числі з 40 ОТГ, в яких у квітні поточного року відбулися перші місцеві вибори.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності (розрахунок базової та реверсної дотації) місцевих бюджетів здійснено на базі діючого законодавства.

Базова дотація складає 10,3 млрд грн (більше показника 2018 року на 2,1 млрд грн або на 25%) та розрахована для 935 місцевих бюджетів, в т. ч. 19 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 353 районний бюджет та 510 бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

Тобто базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності < 0,9, або надходження на 1 жителя менше:

1 851,22 грн – з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад;

462,80 грн – з податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів;

77,70 грн  з податку на прибуток підприємств для обласних бюджетів.

Реверсна  дотація 6,8 млрд грн (більше показника 2018 року на 1,4 млрд грн або на 26%) та  розрахована для 234 місцевих бюджетів, в т. ч. 4 обласних бюджетів, 69 бюджетів міст обласного значення, 44 районних бюджетів та 117 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Реверсна дотація передбачена для бюджетів, у яких індекс податкоспроможності > 1,1, або надходження на 1 жителя більше:

2 262,60 грн – з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад;

565,65 грн – з податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів;

94,97 грн – з податку на прибуток підприємств для обласних бюджетів.

Також в проекті держбюджету передбачена стабілізаційна дотація в сумі 200,0 млн грн та додаткові дотації - 15,3 млрд грн, в т.ч. на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  – 14,9 млрд грн.

Слід зазначити, що як і в 2018 р. розподіл додаткової дотації на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами здійснюватиметься у порядку, визначеному облдержадміністраціями та затверджуватиметься рішенням про обласний бюджет. Проте практика розподілу облдержадміністраціями цієї додаткової дотації в 2018 році між місцевими бюджетами областей, в більшості випадків, засвідчила про суб’єктивний підхід такого розподілу. Тому з метою визначення єдиних підходів щодо розподілу додаткової дотації та упередження зловживань і необ’єктивного розподілу бюджетних коштів експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ було розроблено пропозиції щодо визначення єдиних параметрів та формульного підходу  (дивися тут).

 Розмір субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено в загальній сумі 257,3 млрд грн, зокрема:

 • субвенція на здійснення державних програм соціального захисту населення – 122,0 млрд грн, із них на: виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам – 63,0 млрд грн; надання пільг та житлових субсидій населенню на енергоносії  – 55,1 млрд грн; надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2,9 млрд грн; виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 997,1 млн грн;
 • освітня субвенція – 71,0 млрд грн (більше показника 2018 р. на 9,3 млрд грн або на 15,1%, у 2018 р. – 61,7 млрд грн).

Вперше враховано видатки з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів – 2,8 млрд грн; інклюзивно-ресурсних центрів – 666,3 млн грн; загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності – 196 млн грн, вищої освіти (коледжі) – 666 млн грн. Також в Формулі розподілу освітньої субвенції вперше враховано частку сільського населення для міст обласного значення;

 • медична субвенція – 55,5 млрд грн. Субвенція не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, яка передбачена за бюджетною програмою МОЗ "Надання первинної медичної допомоги населенню".
 • субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 1,9 млрд грн (асоціації органів місцевого самоврядування (УАРОР, ВАССР, АМУ, Асоціація ОТГ) та проекти і програми міжнародної технічної допомоги в рамках Ради донорів при Мінрегіоні підготували пропозиції до проекту бюджету на 2019 рік щодо виділення такої субвенції у розмірі 4,5 млрд грн);
 • на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 1,0 млрд грн; 
 • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 1,3 млрд грн;
 • на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 17,6 млрд грн, що складає 35% Державного дорожнього фонду;
 • на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 137,5 млн грн;
 • на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 50,0 млн грн;
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 504,4 млн грн;
 • на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту – 200,0 млн грн;
 • інші субвенції.

Обсяг державної фінансової підтримки з Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку передбачається в сумі 9,1 млрд грн, що в 1,5 рази більше  порівняно з 2018 роком.

Нагадаємо, починаючи з 2019 року усі без виключення місцеві бюджети повинні застосовувати програмно-цільовий метод.

Примітка. Відповідно до чинного законодавства, до 1 жовтня народні депутати формують зауваження та пропозиції до проекту закону про державний бюджет, а не пізніше 20 жовтня він повинен бути прийнятий у першому читанні (детальніше про етапи бюджетного процесу).

27.09.2018 - 12:19 | Переглядів: 27943
Що очікує місцеві бюджети у 2019 році

Теги:

бюджет Яніна Казюк

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

28 листопада 2023

Концепція розмежування повноважень місцевого самоврядування і виконавчої влади - експерти представили перший проєкт

Концепція розмежування повноважень місцевого...

Центр політико-правових реформ у рамках реалізації проєкту «Підтримка формування державної політики розвитку...

28 листопада 2023

«Стажування у Польщі дало розуміння змін в Україні після набуття членства в ЄС»

«Стажування у Польщі дало розуміння змін в...

Впродовж семи тижнів 25 представників українських громад проходили стажування у польських муніципалітетах в рамках...

28 листопада 2023

1 грудня - круглий стіл «На шляху до успіху: Референдум 1991 та законодавчий прогрес децентралізації»

1 грудня - круглий стіл «На шляху до успіху:...

1 грудня 2023 о 14.00 відбудеться круглий стіл «На шляху до успіху: Референдум 1991 та законодавчий прогрес...

28 листопада 2023

1 грудня - обговорення «Програми комплексного відновлення: практичний досвід розробки»

1 грудня - обговорення «Програми комплексного...

Що потрібно громадам для відбудови? Як громадам правильно планувати відновлення на найближче майбутнє? Куди і як...