Грантовий конкурс Програми розвитку ООН для НУО в громадах-партнерах Донецької області

ПРООН розпочинає Конкурс малих грантів для неурядових організацій в громадах-партнерах Донецької області. Реалізація проекту повинна здійснюватися на території наступних громад-партнерів: Лиманської об’єднаної територіальної громади (далі - ОТГ), Черкаської ОТГ, Миколаївської ОТГ, Слов’янської, Краматорської, Дружківської, Бахмутської, Великоновосілківської, Вугледарської, Маріупольської громад. Дедлайн - 15 червня 2017 р.

 ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1. Це оголошення повідомляє про Конкурс малих грантів для неурядових організацій та груп активних громадян Донецької області, які здійснюють діяльність на її території (далі – Конкурс), який реалізується в рамках Програми відновлення та налагодження миру ПРООН. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки та адвокація прав уразливих категорій громадян, в першу чергу в громадах, які найбільше постраждали від конфлікту.

Приймаючи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на:

(1) зміцнення особистої та громадської безпеки на рівні громад.

(2) адвокація для захисту прав уразливих категорій громадян на рівні громад. 

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною формою (додається) для фінансування відповідно до правил закупівель Програми розвитку ООН (далі – ПРООН).

 УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Учасниками Конкурсу є неурядові регіональні організації Донецької області та національні організацій, які здійснюють діяльність на території громад-партнерів ПРООН в Донецькій області (див. перелік вище). Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та приватним (фізичним) особам.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані на населення реалізація яких, зокрема, сприятиме:

•   модернізації інженерної інфраструктури сфери безпеки в населених пунктах;

•   підвищенню рівня громадської безпеки системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення на місцевому рівні;

•   удосконаленню механізмів громадської безпеки;

•   поліпшенню навичок та усвідомленню відповідальності перед громадами органів внутрішніх справ і місцевих органів влади, які надають послуги населенню;

•   адвокації для захисту прав уразливих категорій громадян на рівні громад.

•   адвокаційній діяльності спрямованій на зменшення стигми, дискримінації, розширення прав та можливостей уразливих категорій громадян;

Також до розгляду будуть прийняті будь-які інші ініціативи, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору зміцнення громадської безпеки та покращення доступу до правосуддя.

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Тип проектів

Обсяг фінансування

Спрямованість

Аплікаційна форма

1-й  (А)

<  2,000

Будь-яка в рамках Конкурсу

Додаток А

2-й (Б)

> 2,000

Інфраструктурні (обладнання)

Додаток Б

3-й  (В)

> 2,000

Змішані

Додаток В

ПРИМІТКА:

· А - проекти - проекти вартістю менш 2-х тис. дол., спрямовані на покращення інфраструктури: освітлення, відеоспостереження і т.ін. («жорсткі» або “змішані”) або проекти, спрямовані на реалізацію локальних міні-ініціатив громад в сфері громадської безпеки (з загальним обсягом фінансування до 2-х тис. дол.) і т.ін. («жорсткі» або “змішані”);

· Б - проекти - проекти вартістю більш 2-х тис. дол., що передбачають покращення інфраструктури та здійснення громадських заходів в рамках спрямованості Проекту («жорсткі» або “змішані”);

· В – проекти - проекти спрямовані на адвокаційну діяльність в громадах, постраждалих від конфлікту (“м’які” або “змішані”). Бюджет проектної пропозиції за цим напрямом не повинен перевищувати 3 тис. дол.

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть власний внесок організації (не менше 10% від загального бюджету проекту), буде надано перевагу. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і немонетарній формі.

Строк реалізації проектів до 6-ти місяців.

5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

До участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

•   мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

•   працюють на підконтрольній Уряду України території Донецької області; 

•   мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;

•   мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

•   необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;

•   відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

•   підтверджені документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

·       праці персоналу організації та залучених експертів;

·       товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;

·       комунікаційних та інформаційних послуг;

·       консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;

·       оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо),        обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;

·       друкарських, типографських і копіювальних послуг;

·       послуг зв’язку (телефон, інтернет);

·       витратних матеріалів і канцелярських товарів;

·       транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням;

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

·       підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;

·       сплатою боргів;

·       відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

·      міжнародними відрядженням;

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів. Спеціальні форми для оформлення проектних пропозицій можна завантажити за посиланням тут:

Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів, визначений формами відповідно до типів проектів (А, Б, В). Спеціальні форми для оформлення проектних пропозицій, які можна скачати за посиланням тут:

 Форми проектних пропозицій для типу А:

https://drive.google.com/drive/folders/0B75CaNHQNo0yekx

 Форми проектних пропозицій для типу Б:

https://drive.google.com/drive/folders/0B75CaNHQNo0yVUE3Qjk3bGUzUGs   

Форми проектних пропозицій для типу В:

https://drive.google.com/drive/folders/0B75CaNHQNo0yQlVhcXQ5cEpXSzQ

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Ради Конкурсу.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. 

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

належно заповненої аплікаційною форми, до якої додаються:

•   копія свідоцтва про реєстрацію;

•   довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

•   резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності (правова допомога).

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом з сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електрону скриньку відповідно для території реалізації проектної пропозиції, що подається:

•   в Донецькій області:  mykhailo.karelin@undp.org

вказавши тему повідомлення: Конкурс «Громадська безпека та правосуддя на рівні громад». Пакет проектної пропозиції повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Рада Конкурсу

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Радою Конкурсу (РК), яка матиме наступні завдання:

1.  Розгляд і оцінка проектних пропозицій;

2.  Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування.

РК укладатиметься з представників ПРООН, разом з цим, вона має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору грантових проектів чи до думки місцевих органів влади, на території якої передбачається діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

•   відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;

•   узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;

•   конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;

•   рівень компетентності організації-заявника у питаннях передбачених проектною пропозицією;

•   обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів;

•   рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці по наданню правової допомоги);

Наявність співфінансування проекту (у фінансовій чи не фінансовій формі) вважатиметься додатковою перевагою.

Зверніть увагу!

•  Кінцевий термін прийняття пропозицій по Донецькій області – 15 червня 2017 р., о 12.00 годині. Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

•   Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

•   Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.

•   Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

•   Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТ

.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

•   проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

•   короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Програмою, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;

•   заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактна особа відповідно до території реалізації поданих проектних пропозицій:

 •   в Донецькій області: – Михайло Карелін / Mykhailo Karelin

     e-mail: mykhailo.karelin@undp.org  

     моб. тел: +380 50 676 91 32

 

Теги:

грант

Область:

Донецька область

Джерело:

Ресурсний центр Гурт

Поділитися новиною:

Читайте також:

16 травня 2022

Особливості надання окремих адмінпослуг для ВПО - тема вебінару 20 травня

Особливості надання окремих адмінпослуг для ВПО...

20 травня 2022 року шведсько-український проект PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» проведе вебінар щодо...

16 травня 2022

55 громад Дніпропетровщини виконали план по доходам за 4 місяці 2022 року

55 громад Дніпропетровщини виконали план по...

Про фінансові результати громад Дніпропетровщини та можливі ризики говорили учасники інформаційної сесії «Підсумки...

16 травня 2022

Питання соціального захисту та соціального забезпечення обговорять на заході АМУ

Питання соціального захисту та соціального...

18 травня о 10:00 в режимі відеоконференції Асоціація міст України  проводить Діалоговий захід з питань соціального...

16 травня 2022

Кремінська громада з Луганщини продовжує надавати послуги своїм мешканцям в окупації

Кремінська громада з Луганщини продовжує...

  Громада відновила надання освітніх, соціальних, медичних послуг та виплату заробітних плат своїм мешканцям,...