06 червня 2023
Logo slogan
Пріоритети-2023. Куди громади спрямують кошти цього року

Минуло більше року від початку повномасштабної війни України з московією. Результати виконання місцевих бюджетів у 2022 році, а також очікування щодо завершення війни в 2023 році також мають вплив на пріоритети спрямування коштів у 2023 році, що і буде відображено на діаграмах нижче.

Для початку розглянемо обсяги спрямування коштів місцевих бюджетів за напрямами та підгалузями. Як бачимо, найбільш вагомою є галузь освіти, на яку припадає 45,1% всіх видатків місцевих бюджетів, зокрема найбільше складають видатки на загальну середню освіту (більше 55% видатків на освіту) та видатки на дитячі садочки (21% видатків на освіту).

Наступними по обсягу фінансування у 2023 році йдуть галузі державного управління (16,4% від усіх видатків) (в основному це видатки на утримання ОМС, резервний фонд тощо) та «Економічна діяльність» (13,5%в від усіх видатків) (це переважно видатки на дорожнє господарство, будівництво, метрополітен).

Найменше видатків у 2023 році місцевими бюджетами передбачено на галузь охорони навколишнього природного середовища (0,24%) та варто зауважити, що приріст по відношенню до минулого року складає +147,9%. Це найбільший приріст серед всіх галузей.

 

 

Проглядаючи видатки за типами бюджетів, спостерігається, що левову частку по всіх галузях займає фінансування з бюджетів територіальних громад. Це демонструє, що громади володіють значними повноваженнями із забезпечення функціонування всіх галузей та доводить практичні результати децентралізації. Адже кілька років тому більшість громад навіть не мали прямих міжбюджетних відносин та прямо залежали від області, а ще до того Мінфін сам планував розрахункові показники першого кошику видатків (фактично левова частка, майже 80% видатків загального фонду) всіх місцевих бюджетів. Сьогодні ж, завдяки фінансовій децентралізації місцеві бюджети насправді є самостійними та самодостатніми.

 

Розглядаючи динаміку видатків з 2019 року, помітним є зниження видатків у 2022 році майже по всіх галузях, зокрема освіти та охорони здоров’я, окрім соціального захисту та громадського порядку, безпеки. Це зумовлено необхідністю фінансувати в першу чергу видатки воєнного стану, що зумовлені повномасштабним вторгненням московії.

Скорочення видатків на галузь охорони здоров’я зумовлено переходом із субвенційного принципу на фінансування послуг через НСЗУ. Різке зниження видатків соціального захисту у 2020 році є наслідком зміни трансфертної політики та скасування окремих соціальних субвенцій і перехід на фінансування через Мінсоцполітики.

Значно скоротились у 2022 році видатки на економічну діяльність, в більшій мірі це видатки розвитку, зокрема, дороги, транспорт, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства тощо. Та вже в 2023 році планується поступове їхнє зростання, що показує позитивні очікування відновлювального розвитку економіки.

При цьому, в 2023 році вже помітним є планове зростання видатків майже по всіх галузях:

 

 

Аналізуючи видатки за економічною сутністю, а саме - капітальні видатки, бачимо, що найбільш вагому частку займають дороги (32,8% всіх капітальних видатків, 28,8% з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету), транспорт, внески до статутних капіталів суб’єктів господарювання (6,7%). До найбільш значущих належать також заходи соціально-економічного розвитку, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрій.

 

 

Досліджуючи поточні видатки, варто зупинитись на оплаті праці і нарахування на заробітну плату, яка складає 53,1% всіх поточних видатків місцевих бюджетів на 2023 рік. При цьому, поточні видатки складають 88%, а капітальні видатки – 10,1%, ще 1,9% це нерозподілені видатки.

Помітно, як зросли видатки державного бюджету на заробітну плату. Це пов’язано із зростанням оплати праці в секторі «Оборона», що цілком виправдано в умовах війни. По місцевих бюджетах видатки на оплату праці в 2022 році були нижчими ніж в 2021 році. А в 2023 році планується незначне зростання.

 

Звісно, що такі зміни в структурі спрямування видатків зумовили необхідність скорочення непершочергових видатків, зокрема помітним є значне скорочення капітальних видатків у 2022 році, (-34% по державному бюджету та -59% по місцевих бюджетах) та незначне зростання в 2023 році (+8% та +5% відповідно):

 

Помітним є, що економіка в 2021 році відновила значне зростання та капітальні видатки в 2021 році були значно вищими (+41% по державному бюджету та +12% по місцевих бюджетах), ніж в пандемійний 2020 рік.

Аналізуючи структуру видатків за економічними характеристиками операцій в розрізі областей, помітним є значні обсяги капітальних видатків міста Києва та Дніпропетровської області, найменше на 2023 рік по обсягу передбачено капітальних видатків в Чернівецькій та Кіровоградській областях (без урахування територій, де ведуться активні бойові дії).

 

Розглянемо видатки різних типів територіальних громад в розрахунку на одного мешканця по різних галузях. Так, зокрема у галузі охорони здоров’я найбільше видатків на одного жителя виділяється в міській місцевості. Але варто врахувати, що це тільки видатки з місцевих бюджетів. Внаслідок реформування галузі охорони здоров’я, левова частка видатків на медицину фінансується з державного бюджету через Національну службу здоров’я України. З місцевих бюджетів при цьому виділяються кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та місцеві програми громадського здоров’я.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство на одного жителя в містах в кілька разів вищі, ніж в селищах і селах, що зумовлено значно більш розвинутою інфраструктурою та необхідністю утримання мереж доставки води, газу, тепла й електроенергії, а також забезпечення надання відповідних послуг. Крім того, значні обсяги фінансування у містах займають благоустрій, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

 

Видатки ж на Державне управління на одного жителя (левову частку тут складають видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих рад та забезпечення керівництва і управління у містах, селищах, селах, тобто заробітна плата працівників органів місцевого самоврядування) навпаки переважають за обсягами в сільських територіальних громадах.

 

Видатки на духовний та фізичний розвиток (забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, утримання бібліотек, театрів тощо) на одного мешканця в більшій мірі рівномірно фінансуються по різних типах територіальних громад.

 

Видатки на одного жителя по галузі освіти в сільських територіальних громадах значно вищі, що зумовлено значними обсягами освітньої субвенції на сільські території через неоптимізовану мережі освітніх закладів та низькою фактичною наповнюваністю класів.

 

 

Розглянемо також для порівняння видатки по галузях на одного жителя в окремих містах України.

Повторюсь, що в галузі медицини місцеві бюджети фінансують лише окремі видатки (див. вище). Та при цьому помітними є значні обсяги видатків міста Києва (найбільше з яких це видатки на лікарні загального профілю, тобто багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню).

 

Динаміка видатків на житлово-комунальне господарство відрізняється по обраних містах. Так, найбільший відносний ріст на душу населення планується по Вінниці (+47%). Водночас, по Києву спостерігається заплановане зниження таких витрат. В Одесі такі видатки на одного мешканця з 2021 року щорічно зменшуються, на відміну від Львову.

 

По видатках на загальнодержавні функції обсяги відрізняються. Так, зокрема, найбільші видатки серед порівнюваних міст у Львові та Дніпрі, а найменші у Харкові. При цьому, помітним з значне планове зростання по всіх вибраних бюджетах у 2023 році: від +33% по Києву до +144% по Вінниці. Це зумовлено також скороченням чисельності мешканців через війну та зростанням видатків на управління, що в кінцевому результаті призвело до значного зростання таких видатків на одного мешканця.

 

Динаміка видатків на освіту по визначених містах різниться по обраних містах. Так, помітним є значний позитивний тренд по Вінниці та Львову, в той час коли по Києву спостерігаються коливання, як і по Дніпру. В Одесі такі видатки тримаються майже на одному рівні. Як і в Харкові.

 

Видатки на духовний та фізичний розвиток майже у всіх вибраних містах (окрім Вінниці) у 2022 році були значно нижчими, ніж в 2021 році. Разом з цим, не у всіх бюджетах планується зростання рівня таких витрат у 2023 році до рівня 2021 року. Так, зокрема, у Харкові на душу населення заплановано значно менше, ніж в 2021 році, через пріоритетне спрямування коштів на інші напрями.

 

Для кращого відображення бюджетів обраних міст продемонструємо також графіки виконання доходів та підсумок по 2022 році.

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Переглядів: 5256
Новини на тему: бюджет
Читайте також: