30 березня 2023
Logo slogan

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2022 рік

Автор: Ігор Онищук (шведсько-український Проект «Підтримка децентралізації в Україні», SALAR International), livens@ukr.net


2022 рік показав, наскільки стійким є місцеве самоврядування, яке здатне гідно протистояти будь-яким викликам, зокрема і у фінансовій частині, навіть в умовах воєнного стану. Рік для країни був важким, але органи місцевого самоврядування (ОМС) продемонстрували належну підтримку не тільки силам тероборони, ЗСУ та національної безпеки, але й внутрішньо переміщеним особам, які потребували прихистку. Організація та забезпечення діяльності тероборони, матеріально-технічна допомога ЗСУ, залучення допомоги іноземних партнерів – це ті речі, які ОМС взялися підтримувати із самого початку ганебного вторгнення рф, забезпечуючи при цьому, постійну підтримку всіх сфер життєдіяльності громадян на місцевому рівні (допомога внутрішньо переміщеним особам, підтримка релокованого бізнесу, організація укриттів, продовження надання послуг на високому рівні). І це все незважаючи на щоденні обстріли. І все це завдяки ефективно проведеній реформі децентралізації, яка дала змогу ОМС отримати автономні, самостійні, належні фінансові ресурси, які відіграли головну роль в протистоянні викликам.

Звісно, перші місяці війни досить негативно вплинули на фінансову і матеріалу основи місцевого самоврядування. Крім цього, держава повинна була забезпечити стабільні економічні умови для бізнесу, тому було запроваджено певні податкові пільги, до яких ОМС також повинні були пристосовуватись. І місцеве самоврядування виконало цю задачу на відмінно, адже в подальші місяці уже з власних коштів підтримували бізнес та формували різні програми підтримки суб’єктів господарювання.

Нижче наведено графік помісячних надходжень до місцевих бюджетів в розрізі видів надходжень:

 

 

Як бачимо, в березні та лютому податкові надходження значно знизились, але вже в травні відновили попередні темпи, нарощуючи обсяги. Трансфертна політика була дещо відкорегована Урядом при внесенні змін до державного бюджету, тому субвенцій з державного бюджету були значно нижчі показників минулого року та коливались від 7 до 19 млрд гривень на місяць.

 

 

 

Загалом за 2022 рік до місцевих бюджетів надійшло 555,1 млрд гривень доходів загального та спеціального фондів. Звісно, що найбільшу питому вагу склали податкові надходження 393,5 млрд грн, або 70,9% всіх надходжень. Офіційні трансферти склали майже 25%, тобто четверту частину всіх надходжень.

Варто також відзначити, що за 2022 рік значно зросла частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету.

 

 

Розглядаючи помісячну динаміку надходжень місцевих бюджетів в порівнянні із відповідними періодами минулих років, простежується значне падіння в березні-квітні та відновлення темпів зростання, починаючи з травня. Також помітно, що надходження в березні-квітні впали нижче рівня минулого року, але не нижче 2019 року, на відміну від впливу пандемії в 2020 році, коли надходження в квітні опустились нижче 2018 року. Відслідковуються також вагомі темпи росту в 2022 році, після відновлення ділової активності.

 

 

При цьому, зважаючи, що сектор безпеки та оборони належить до повноважень держави, на нижченаведеному графіку простежується значне зростання видаткової частини державного бюджету. Натомість місцеві бюджети не зазнали таких коливань відносно державного бюджету. Дефіцит державного бюджету в листопад сягав максимальних за всю історію розмірів (більше 170 млрд грн на місяць). Загальний показник по місцевих бюджетах протягом року (окрім грудня) був у додатному значенні. Загалом по 2022 року місцеві бюджети виконані із профіцитом, на відміну від державного бюджету. Якщо не брати до уваги кредитування та фінансування, обсяг доходів місцевих бюджетів за 2022 рік перевищив обсяг видатків на 70,8 млрд гривень. Натомість в державного бюджету таке значення від’ємне та складає -918,0 млрд гривень.

 

 

Але зараз постає чимало наступних викликів: врегулювання дисбалансів між рівнями розвитку різних громад, забезпечення стабільного розвитку, відновлення пошкодженої інфраструктури, чітке розмежування повноважень між всіма рівнями, підтримка демократичності прийняття рішень.

Розглядаючи найбільші за обсягами надходження до державного та місцевих бюджетів, помітно, що ключовими є: ПДФО, міжнародні гранти, ПДВ та податок на прибуток.

 

 

Найбільше коштів з державного та місцевих бюджетів витрачається на ЗСУ, пенсії та обслуговування боргу. Нижче відображено найбільші за обсягами видатки за бюджетними програмами за січень-грудень 2022 року (із розподілом між державним та місцевими бюджетами).

 

 

Звісно, в галузевому розрізі найбільшим є обсяг видатків на оборону, слідом за ним - соціальне забезпечення, порядок і безпека та загальнодержавні функції. Житлово-комунальне господарство в повній мірі забезпечується за рахунок власних коштів місцевих бюджетів. Найбільшим напрямом фінансування з місцевих бюджетів залишається освіта як делеговане повноваження.

 

 

Перші місяці війни виявились для місцевого самоврядування справжнім випробовуванням, яке вони пройшли та показали, що здатні гідно протистояти будь-яким загрозам та перешкодам. Реформа децентралізації показала справжній результат міцності фінансової основи територіальних громад та їхню здатність швидко адаптуватися до ситуації.

Громади, де не велися бойові дії, змогли гідно прийняти внутрішньо-переміщених осіб, забезпечити їх належною інфраструктурою та наданням публічних послуг на відповідному рівні. Крім цього, надходження до місцевих бюджетів в громадах, які не постраждали від військової агресії росії, дозволили наповнювати єдиний казначейський рахунок в умовах війни. І навіть з урахуванням значних податкових пільг громади зуміли наповнювати свої бюджети на рівні минулого року і відновити зростання.

Нижченаведений графік демонструє, наскільки великим за обсягами є вплив територіальних громад на підтримку фінансового стану наповнення ЄКР.

З іншого боку, саме на плечі громад лягає фінансування значної частини повноважень, як делегованих так і власних (які досі не розмежовані в Бюджетному кодексі). Але на них і спирається міцність місцевих бюджетів, адже за обсягом саме бюджети місцевого самоврядування складають основу стійкості місцевих фінансових ресурсів.

 

 

З року в рік бюджети територіальних громад показують найвищі показники прирості надходжень, що лише вкотре підтверджує ефективність проведених реформ та результативність на місцевому рівні. Перебравши на себе повноваження районного рівня, територіальні громади показали, що здатні ефективно розпоряджатися та нарощувати отримані фінансові ресурси.

 

 

Розглядаючи виключно показники приросту загального фонду, простежується домінування приросту саме бюджетів місцевого самоврядування. При цьому, варто зауважити, що внаслідок війни росії проти України втрат зазнали всі бюджети, але обласні бюджети не підпали під такий негативний вплив як бюджети територіальних громад, які, в свою чергу, змогли швидко пристосуватися до нинішніх умов та відновити значно більший приріст.

 

 

Через обласні бюджети здебільшого кошти перерозподіляються. Тобто обласні бюджети значною мірою виконують функції за рахунок субвенцій з державного бюджету. Нижченаведений графік показує певну залежність різних рівнів місцевого самоврядування від трансфертів з державного бюджету при виконанні ними повноважень. Звісно, левову частку в трансфертах займають саме цільові трансферти (субвенції) – 83%. Дотації становлять лише 17%. Це свідчить про значну залежність місцевих бюджетів від цільових трансфертів з державного бюджету та низьку автономність щодо розпоряджання коштами, отриманими з державного бюджету, адже субвенції мають цільовий характер та не дають змоги ОМС вільно розпоряджатися такими коштами. Це в свою чергу знижує самостійність місцевих бюджетів.

 

 

Загалом за січень-грудень 2022 року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 398,1 млрд гривень, що становить +13,1% або +46,1 млрд грн приросту проти січня-грудня 2021 року. Це в основному зумовлено значним ростом податку з доходів фізичних осіб (+28,3%), адже втрати від надходжень плати за землю, в порівнянні із відповідним періодом минулого року складають -16,1% або -5,7 млрд гривень. (Довідково: Плата за землю 2021 року складала більше 10% обсягу надходжень загального фонду місцевих бюджетів, 2022 - тільки 7,5%).

Значно гірша ситуація із надходженнями акцизного податку, зокрема акцизу на пальне. В порівнянні із січнем-груднем 2021 року, надходження акцизу на пальне знизились на 70,2% або на 6,8 млрд грн. Причиною значного зниження є встановлення акцизу на імпорт пального на рівні 0 євро за 1000 літрів (Закон України №2120-ІХ від 15.03.2022). Разом з цим, нагадаю, що Президент 28 вересня підписав закон щодо відновлення оподаткування нафтопродуктів та встановлення нових ставок на акциз із нафтопродуктів (бензин 100€/ 1000 літрів, дизель 100€/ 1000 літрів, біопаливо 100€/ 1000 літрів, газ 52 €/ 1000 літрів - Закон №2618-IX від 21.09.2022).

Довідково: акцизний податок з пального в минулому році забезпечив місцевим бюджетам надходження в обсязі 9,6 млрд грн.

 

 

Значною мірою зазнала змін і структура надходжень місцевих бюджетів. В структурі надходжень за січень-грудень 2022 року найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб. В структурі доходів загального фонду без трансфертів ПДФО складає – 68,4%. В структурі загального та спеціального фондів (із трансфертами) ПДФО складає 49%. Наступним вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є субвенції з державного бюджету – 21% (114,6 млрд грн).

 

 

Аналізуючи помісячну динаміку виконання місцевих бюджетів за 12 місяців 2022 року, простежується невеликий спад темпів приросту в серпні та значне зростання в вересні (+28,1%). Загалом загальний приріст протягом року залишався стабільно високим.

Звісно, ситуація по окремих громадах суттєво відрізняється, що вимагає негайного реагування. Але громади показали, що здатні ефективно розпоряджатися та нарощувати отримані фінансові ресурси, гідно реагувати на непередбачувані виклики та забезпечувати високий рівень надання послуг в будь яких умовах, а також швидко пристосовуватися до нових умов. Громади показали, що бюджети місцевого самоврядування складають основу стійкості місцевих фінансових ресурсів.

Розглядаючи динаміку доходів місцевих бюджетів помісячно, прослідковується, що в квітні було дно зниження темпів приросту надходжень загального фонду місцевих бюджетів і вже в травні почалося пожвавлення. В серпні темп приросту дещо уповільнився до 7,7% через відносне зниження темпів надходжень місцевих податків та зборів. Вересень показав майже 30% приросту, що є найбільшим помісячним приростом з початку року по загальному фонду. В грудні приріст склав 24,9%.

 

 

Найбільших потенційних втрат загального фонду місцеві бюджети зазнали в квітні (-2,4 млрд грн (-8,5%), порівняно із квітнем 2021 року). Але вже в травні спостерігається позитивний приріст в обсязі 3,5 млрд грн (або +11,9%), порівняно із відповідним періодом минулого року. В липні приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів склав 4,9 млрд гривень (+17,1%). В серпні приріст склав 2,6 млрд грн (+7,7%). В вересні +7,2 млрд грн (+28,1%). В листопаді +3,8 млрд грн (+10,7%). В грудні +8,7 млрд - найбільший абсолютний помісячний приріст (або +24,9%).

В розрізі регіонів одразу ж простежуються особливості окремих областей та зміна ділової активності по регіонах. Помітним є зниження доходів по областях, де ведуться (велися) бойові дії. Натомість в областях, де розміщена велика кількість внутрішньо переміщених осіб та відновлено діяльність бізнесу, спостерігається значний приріст, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

 

 

Податкові новації зумовили зміну динаміки надходжень у 2022 році, зокрема єдиного податку. Разом з цим, починаючи з травня, податкові надходження місцевих бюджетів знаходяться в додатному прирості.

Надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів протягом січня-грудня 2022 року завжди знаходились в додатному значенні. Це зумовлено, по-перше, зростанням відрахувань із заробітних плат військовослужбовців, по-друге, свою роль відіграло збільшення нормативу зарахування ПДФО до місцевих бюджетів - з 60% до 64% з початку 2022 року.

 

 

Найбільший абсолютний приріст був у грудні +8,5 млрд гривень або +34,4%, порівняно із груднем 2021 року. В грудні 2022 року обсяг надходжень ПДФО сягнув рекордних показників в 33,3 млрд гривень на місяць.

Звісно, це зумовлено значним зростанням грошових виплат військовослужбовцям, адже із 33,3 млрд гривень третю частину складав ПДФО із виплат військовослужбовцям (11,1 млрд гривень). Розглядаючи помісячну динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, в розрізі 2018-2022 років, помітним є рекордне зростання таких надходжень, починаючи з березня 2022 року. Продемонстровано, наскільки вагомим є ріст, порівняно із відповідними місяцями минулих років.

 

 

Натомість надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, значно знизилися, починаючи з березня 2022 року. Такі надходження досі нижче рівня 2021 року, але, при цьому вони не впали до рівня 2020 року. Те ж саме стосується і ПДФО із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

Та значно гірша ситуація із платою за землю, приріст надходжень по якій лише в грудні показав додатне значення. В березні потенційні втрати були на рівні -38% (-1,1 млрд гривень недоотриманих надходжень лише за один місяць). Нагадаю, що змінами до податкового законодавства (Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ) на період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата) на територіях, де ведуться (велися) бойові дії. При цьому, перелік таких територій досі не визначений Кабінетом Міністрів України, що унеможливлює чітке визначення та підстави для стягнення плати за землю.

 

 

Загалом місцеві бюджети з початку року недоотримали вже більше 5,7 млрд гривень плати за землю.

Приріст надходжень єдиного податку в травні-грудні 2022 року значно коливався (від росту +50,3% до падіння -25,7%, і знов росту до +40,0%). Цьому слугували зміни до податкового законодавства. По-перше суб’єктам господарювання із значними доходами (великий бізнес) надали право переходити на спрощену систему оподаткування: сплата єдиного податку в розмірі 2% (знижено з 5% до 2%) замість сплати податку на прибуток (18%). (Закон України №2142-IX від 24.03.2022, законопроект 7190 від 22.03.2022). Як наслідок, чимало суб’єктів господарювання обрали спрощену систему оподаткування та сплату єдиного податку замість податку на прибуток, що, в свою чергу, забезпечило приріст даного виду надходжень. При цьому, змінились терміни сплати зазначеного податку. Так, раніше сплата проводилась поквартально (протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу), наразі сплата єдиного податку за новим принципом відбувається помісячно (протягом 30 днів після закінчення звітного місяця).

Загалом за 2022 рік приріст надходжень єдиного податку по бюджетах місцевого самоврядування, в порівнянні з 2021 роком, становить 2,0% або +0,9 млрд гривень.

В розрізі регіонів сплата єдиного податку суттєво відрізняється: від 20,3% приросту в Львівській області до значного зниження таких надходжень в Одеській, Сумській, Харківській,  Миколаївській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Луганській областях. Помітно, що це саме ті області, де велися (ведуться) бойові дії, внаслідок чого малий та середній бізнеси були релоковані, або ж зовсім припинені в даних регіонах. Натомість в регіонах, куди в значній мірі перемістились ВПО та куди релокувався бізнес, приріст значного податку значно вище показників минулого року.

 

 

Внаслідок податкових пільг, найбільшого відносного спаду зазнав акцизний податок. Враховуючи, що левову частку цього податку складали надходження саме акцизу з пального та значні пільги на цей вид акцизу, цей вид надходжень все ще залишається в значному від’ємному прирості.

Разом з цим, додатні прирости акцизу з тютюну і алкоголю забезпечили додатний приріст акцизного податку в липні-вересні до місцевих бюджетів (оскільки акциз з пального в цей період ні в 2021 році ні в 2022 році не надходив і не впливав на загальні показники по акцизу ). Натомість в жовтні та листопаді минулого року вже були надходження акцизу з пального. Зважаючи, що ставки на пальне в жовтні 2022 року були відновлені не в повній мірі, навіть зростання цін не забезпечило позитивного приросту в жовтні-листопаді, і тільки в грудні загальні показники надходжень акцизу показали додатній приріст.

 

 

Надходження місцевих податків та зборів також показують коливання через єдиний податок. При цьому, надходження місцевих податків та зборів у регіональному розрізі демонструє суттєві відмінності в надходженнях в залежності від області. Так, регіони де чисельність населення зросла за рахунок ВПО та куди релокувався бізнес показали значний приріст +18,0% (Львівська область). Натомість в інших регіонах не спостерігається такий високий ріст, а навпаки ж від’ємний приріст даного виду надходжень.

 

 

За 2022 рік (станом на 01.01.2023) Кабінет Міністрів України забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 137 млрд грн, що становить 78,5 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

  • базову дотацію перераховано в сумі 16,3 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;
  • освітню субвенцію перераховано в сумі 96,6 млрд грн, або 100 % до розпису.

У грудні 2022 року місцеві бюджети отримали 14,4 млрд грн трансфертів.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування у 2022 році залишилась реверсна дотація в обсязі 9,3 млрд грн, яку не перераховано до державного бюджету в умовах воєнного часу.

При цьому, внаслідок змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» у 2023 році реверсна дотація не вилучатиметься виключно у місцевих бюджетах території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, згідно з переліком, затвердженим Мінреінтеграції.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-грудень 2022 року збільшились на 60,2 млрд грн і, станом на 01.01.2023 року, становлять 116,6 млрд гривень.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

 

 

Загальні показники виконання місцевих бюджетів за 2022 рік відображені на слайді нижче:

 

 

У 2022 році Уряд реалізовував 52 програми державної регіональної підтримки розвитку територій, на які було виділено більше 150 млрд гривень. Кошти такої підтримки спрямовувалися на різні напрями. Центральні органи виконавчої влади були головними розпорядниками таких коштів і відповідальними виконавцями бюджетних програм, бенефіціарами яких були регіони, зокрема, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Всі ці фінансові ресурси держава спрямовувала на місцевий рівень, щоб створити умови для динамічного і збалансованого розвитку територій.

 

 

Разом з цим, рівень виконання окремих бюджетів територіальних громад суттєво відрізнявся. Наведемо кілька громад із найбільшим і найменшими приростами у 2022 році, порівняно з 2021 роком.

 

 

Наступні показники також вказують на поглиблення диференціації в доходах територіальних громад.

 

 

Розглянемо виконання видаткової частини місцевих бюджетів.

Очевидно, що в умовах війни найбільшого відносного приросту зазнали видатки на громадський порядок, безпеку та судову систему (+539% або +9,4 млрд гривень). Також зросли видатки на соціальний захист (+4% або +1,1 млрд гривень). У свою чергу, видатки в галузі освіти та охорони здоров’я все ж зазнали хоч і не значного але зменшення на 7% (-16,8 млрд грн) та 6% (-2,1 млрд грн) відповідно. Найбільший відносний спад видатків був у галузі охорони природи -79% (видатки зменшились з 2,4 млрд гривень у 2021 році до 0,5 млрд гривень у 2022 році).

 

 

Зважаючи на пріоритетність видатків та вимоги військового стану, в першу чергу органи місцевого самоврядування здійснили скорочення всіх непершочергових видатків. Як наслідок, обсяг спеціального фонду зменшився на 110,9 млрд грн (або -63,5%), порівняно з 2021 роком. При цьому, показники загального фонду зросли на 2,2% або +9,3 млрд гривень.

 

 

Розглядаючи щорічний обсяг видатків різних типів місцевих бюджетів, помітним є значний обсяг повноважень місцевого самоврядування базового рівня. Очевидно, що найбільше закладів та заходів утримуються та здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст. При цьому, видаткова частина всіх типів бюджетів у 2022 році була нижчою минулого року.

 

 

Досить цікавим є графік порівняння частки видатків на утримання того чи іншого рівня ОМС у доходах загального фонду (без трансфертів) по різних типах бюджетів. І тут продемонстровано результати децентралізації, адже починаючи із 2018 року видатки на утримання ОМС базового рівня (територіальних громад) щорічно зменшувався. І з 23,4% у 2018 році зменшився майже вдвічі до 12,9% у 2022 році. У свою чергу видатки на управління на районному рівні постійно знаходились на високому рівні.

 

 

Скорочення капітальних видатків відбулося по всіх регіонах. Так, в Києві такі видатки скоротились майже на 11 млрд гривень, а в Дніпропетровській області скорочення склали 8,8 млрд грн. Звісно, регіони в яких ведуться (велися) бойові дії, зазнали найбільших відносних скорочень таких видатків. Найменшого скорочення зазнали капітальні видатки Львівської, Закарпатської та Чернігівської областей.

 

 

При цьому, видатки на заробітну плату в державному управління було зменшено не у всіх регіонах. Так, загалом в Закарпатській області такі видатки зросли на 10,5% або +123,5 млн грн. Також значно в абсолютному вимірі зросли видатки на ЗП в ОМС у Львівській області +160,9 млн грн або +7,0%. Натомість в Харківській області такі видатки скоротились на 632,4 млн грн. У Сумській області вони зменшились на 73,1 млн грн.

 

 

За економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій місцевого самоврядування, найбільшу питому вагу складали видатки на оплату праці і загалом за 2022 рік були скорочені на 7 млрд грн. Найбільшу частку видатків на оплату праці, звісно, займає галузь освіти. Також чималі кошти були спрямовані на утримання самих ОМС.

 

 

Найбільші скорочення по галузях продемонстровані на наступних таблицях. Так сектор «Транспорту» зазнав скорочень на 29 млрд гривень (або -49,3%). Скорочено було також видатки і в соціально значущих сферах. Так, видатки на дошкільну освіту скоротились на 7,9 млрд гривень.

 

 

Видатки на житлово-комунальне господарство скоротились на 16,1 млрд гривень. Позитивний приріст спостерігається лише в галузі порядку та безпеки та окремих напрямах соціального захисту та охорони здоров’я.

 

 

Нижче продемонстровано прирости по галузях в розрізі різних видів бюджетів. Як бачимо, найбільших скорочень зазнали обласні бюджети, зокрема по сферах житлово-комунального господарства та економічної діяльності. Найменших скорочень в абсолютному вимірі зазнали сільські бюджети, що зумовлено меншою частиною видатків, які припадають на ці бюджети.

 

 

Розглядаючи фінансування окремих галузей за період з 2018 по 2022 роки, помітними є результати децентралізації на прикладі значного щорічного зниження видатків на державне управління. Так, починаючи із 2018 року, такі витрати знизились з 209,4 млрд грн до 67,2 млрд грн. При цьому, поиітне різке зростання видатків на безпеку та порядок в умовах війни в 2022 році, порівняно із попередніми роками. На жаль, війна змусила скоротити видатки на житлово-комунальне господарство у 2022 році на 28%, також знизилось фінансування і сфери освіти у 2022 році порівняно із попереднім роком на 7%.

 

 

Дослідження видатків місцевих бюджетів за економічною сутністю показують, що частка капітальних видатків місцевих бюджетів з 2018 року щорічно зростала, що вказує на зростання коштів, залучених на оновлення місцевої інфраструктури. Разом з цим, у зв’язку зі зростанням ціни на енергоносії, зросла частка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 2021 рік був сприятливим для місцевого самоврядування в частині відновлення після антиковідних заходів, видатки спеціального фонду в структурі місцевих бюджетів досягнули позначки майже в 30%. Але війна змісила скоротити такі видатки до 12,9% у структурі доходів місцевих бюджетів.

 

 

Нижче відображена структура видатків за функціональною класифікацією, яка дає можливість порівняти фінансування того чи іншого сектору, порівняно з 2021 роком. При цьому, також зазнала змін структура видатків за економічною класифікацією. Найбільш вагому складові зазначено на гістограмі нижче.

 

Теги:

бюджет бюджет аналітика війна

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

29 березня 2023

30 березня - брифінг щодо старту розробки законопроєкту «Про правовий режим деокупованих територій України»

30 березня - брифінг щодо старту розробки...

30 березня 2023 року о 17:00 відбудеться пресбрифінг Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово...

29 березня 2023

Охтирка отримала почесну відзнаку «Місто-герой»

Охтирка отримала почесну відзнаку «Місто-герой»

Під час робочої поїздки в Сумську область Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди...

29 березня 2023

«Новий європейський Баухауз»: можливості та фінансові інструменти для українських громад

«Новий європейський Баухауз»: можливості та...

Основні підсумки з Форуму міст у Турині від експертів ініціативи Cities 4 Cities | United 4 Ukraine, яка допомагає...

29 березня 2023

Програма USAID DOBRE підписала меморандум про співпрацю з Чернівецькою ОВА

Програма USAID DOBRE підписала меморандум про...

28 березня 2023 року Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі...