31 травня 2023
Logo slogan

При підготовці генпланів громади мають провести стратегічну екологічну оцінку

Генеральні плани підлягають стратегічній екологічній оцінці (СЕО). Про це громадам нагадують в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

СЕО  здійснюється  відповідно до  вимог  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  № 2354-VIII у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження.

Згідно з частиною сімнадцятою статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Генплани підлягають стратегічній екологічній оцінці.

Процедура СЕО та інша необхідна для громад інформація – у презентаційному матеріалі.


 

Стратегічна  екологічна оцінка у рамках підготовки та прийняття рішень щодо встановлення та зміни меж населених пунктів

 

1. Частиною 12 статті 21 Законом України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що до основних галузевих повноважень місцевих державних адміністрацій належить, зокрема, повноваження вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення та зміни меж міст у порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини другої статті 173 Земельного кодексу України  межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (далі – проект землеустрою).

Проекти землеустрою розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів (далі – Генплан).

Згідно з частиною дев’ятою статті 17  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії Генплану не обмежується, а пунктом 3 розділу V «Прикінцеві положення» цього Закону передбачено, що Генплани, затверджені  до набрання чинності цим Законом, є безстроковими.

2. Відповідно до ДБН Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» у Генплані:

  • відображаються існуюча та проектна межа населеного пункту (на графічних матеріалах «Генеральний план (основне креслення)
  • (див. пункт 5.5.5);
  • наводяться відомості про існуючу та проекту площу території населеного пункту (див. додаток А).

3. Згідно зі статтею 46 Закону України «Про землеустрій» ці відомості передбачені у складі проекту землеустрою, який у  тому числі  включає:

  • план існуючої (за наявності) та проектної межі адміністративно-територіальної одиниці;
  • площу земель в існуючих (за наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до частини третьої статті 186 Земельного кодексу України рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.

4. Згідно з частиною сімнадцятою статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Генплани підлягають стратегічній екологічній оцінці (далі – СЕО).

СЕО  здійснюється  відповідно до  вимог  Закону України від 20.03.2018 № 2354-VIII «Про стратегічну екологічну оцінку» у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» було введено в дію 12.10.2018 (через шість місяців з дня набрання ним чинності).

Тому з 12.10.2018 Генплани, включаючи ті, розроблення яких було розпочато але не завершено до цієї дати, підлягають СЕО.

Здійснення СЕО є зобов'язанням України, як Сторони Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, ратифікованому Законом України
від 01.07.2015 № 562-VIII.

В  Європейському Союзі (далі – ЄС) питання щодо здійснення  СЕО регламентовані Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27.06.2001 № 2001/42/ЄС (далі - Директива).

Адаптацію законодавства України до acquis ЄС, у тому числі згаданої Директиви, передбачено Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від  16.09.2014
№ 1678-VII, а також та Планом заходів з її виконання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

Питання щодо цієї Директиви та забезпечення процедури СЕО були включені до Опитувальника ЄС, який у 2022 році заповнювався Українською Стороною для отримання країною статусу кандидата в члени ЄС.

Презентація з питань СЕО додається (на 4 арк.).

5. Згідно з частиною першою статті 174 Земельного кодексу України  рішення про встановлення і зміну меж міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

6. Беручи до уваги вищенаведене, органи місцевого самоврядування у зв’язку з опрацюванням питань щодо встановлення та зміни меж населених пунктів, зокрема повинні:

  • враховувати, що після введення в дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (12.10.2018) Генплани підлягають СЕО;
  • у матеріалах, необхідних для подання Кабінету Міністрів України до Верховної Ради України про встановлення і зміну меж міст, включати зокрема інформацію щодо рішень про затвердження Генпланів (їх реквізити) та відомості про здійснення СЕО;
  • у разі порушення Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», зокрема щодо Генпланів, забезпечувати  вжиття  заходів для  його усунення.
02.09.2022 - 10:22 | Переглядів: 1220
При підготовці генпланів громади мають провести стратегічну екологічну оцінку

Приєднані файли:

Теги:

довкілля просторове планування

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

31 травня 2023

МОЗ розпочинає розгляд пропозицій щодо визначення спроможної мережі медзакладів областей

МОЗ розпочинає розгляд пропозицій щодо...

  На виконання Постанови КМУ від 28 лютого 2023 р. № 174 всі області подали до Міністерства охорони здоров’я...

31 травня 2023

Чи можна купувати середньострокові та довгострокові військові облігації за рахунок місцевого бюджету - роз'яснення

Чи можна купувати середньострокові та...

Військові облігації – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, окремий різновид облігацій...

31 травня 2023

«Зелені конструкції» - перспективна технологія післявоєнного відновлення

«Зелені конструкції» - перспективна технологія...

Автори: Тетяна Ткаченко, доктор технічних наук, професорка;  Віктор Мілейковський, доктор технічних наук,...

31 травня 2023

Жителів двох громадах Полтавщини активніше залучатимуть до вирішення локальних проблем

Жителів двох громадах Полтавщини активніше...

  В Україні культура партисипації розвинена, не так сильно, як хотілося б. Це в першу чергу пов’язано з тим,...