Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану (оновлюється)

Останні оновлення виділені кольором

В умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити оперативне, належне та безперервне виконання місцевих бюджетів. Для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєвонеобхідних потреб жителів територіальних громад у період дії воєнного стану Офіс Президента України, Уряд, Верховна Рада України, РНБО та інші центральні органи виконавчої влади приймають низку швидких, ефективних, оперативних рішень.

Для інформування громад щодо останніх ключових змін у бюджетному законодавстві, створення умов для своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану експерт з питань фінансів Офісу підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні Ігор Онищук підготував ключові зміни та моменти у галузі місцевих бюджетів із відповідними посиланнями для полегшення орієнтування в нормах бюджетного законодавства:

 1. Внесення змін до місцевого бюджету приймається виконавчими комітетами відповідних місцевих рад, місцевими державними адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями або військовими адміністраціями за поданням місцевих фінансових органів без ухвалення відповідного рішення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою.
 2. Перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється без погодження відповідною комісією місцевої ради.
 3. Виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.
 4. Передача коштів між місцевими бюджетами можлива без укладання договору.
 5. Проекти місцевих бюджетів затверджуються рішеннями виконавчих комітетів відповідних місцевих рад чи розпорядженнями місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій або військових адміністрацій.
 6. Перевірки Державною аудиторською службою щодо виконання місцевих бюджетів не проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються (Постанова КМУ від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»).
 7. Дозволено перевищення обсягу резервного фонду бюджету понад 1% обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету (відповідно до абзацу четвертого частини першої пункту 22 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, далі – Кодекс).
 8. У рішенні про виділення коштів з резервного фонду зазначається:
 • головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету;
 • напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;
 • обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету;
 • код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету та інші умови (щодо виділення, використання, ведення обліку, звітності) у разі необхідності. Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету для бюджетних програм, видатки або кредитування за якими здійснюються за рахунок резервного фонду, для яких п’ятим знаком визначається цифра “7ˮ, може не застосовуватися;
 1. Виділення коштів з резервного фонду бюджету здійснюється за рішенням місцевої державної адміністрації, військової адміністрації, виконавчого органу відповідної ради (Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 р. № 175).
 2. Скасована заборона здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
 3. В умовах воєнного стану стаття 55 Кодексу (Захищені видатки) не застосовується (Підпункт 1 пункту 22 розділу VI «прикінцеві та перехідні положення» Кодексу).
 4. Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється (пункт 22 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590).
 5. Фінансування добровольчих формувань тероборони: З метою чіткого розмежування видатків та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету Міністерством фінансів України наказом від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (далі – Наказ) затверджено Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету.

Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів конкретизують напрями використання коштів відповідно до функцій, з виконанням яких пов’язані видатки бюджету.

Для відображення видатків на реалізацію програм і заходів з організації та діяльності територіальної оборони Наказом передбачено код 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

 1. Підтримка внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб: з метою здійснення видатків з місцевих бюджетів для підтримки внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні Типову класифікацію видатків місцевих бюджетів доповнено такими позиціями:
 • 3230 – видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні (1070);
 • 8755 – допомога внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету (1070).
 1. Платежі, які містять відомості, що становлять державну таємницю, незалежно від суми разового платежу здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів.
 2. Акцизний податок з пального (Акцизний податок з пального 13,44%) у першому півріччі 2022 році буде надходити до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до часток на основі продажів у другому півріччі 2021 року (постанова КМУ від 09 березня 2022 р. № 246).
 3. Для покриття витрат місцевих бюджетів, понесених на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної форми власності, у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі з резервного фонду державного бюджету надається відповідна компенсація місцевим бюджетам.

Для отримання компенсації зазначені заклади до 20-го числа місяця, наступного за звітним, забезпечують оплату комунальних послуг, а відповідні органи місцевого самоврядування не пізніше третього робочого дня після оплати подають до відповідної обласної військової адміністрації заяву на отримання компенсації за формою згідно з додатком  до Порядку та умов, затверджених постановою КМУ від 11 березня 2022 р. № 261 та підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за попередній звітний місяць.

Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв надають узагальнену інформацію Мінрегіону для опрацювання питання виділення фінансування.

Компенсація надається починаючи з 1 березня 2022 р. та виключно після оплати комунальних послуг за попередній період.

 1. Пріоритетність здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590):

Перша черга:

 • видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

Друга черга:

Видатки загального фонду:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • погашення та обслуговування державного та місцевого боргу, виконання гарантійних зобов’язань тощо;
 • виплата пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
 • соціальне забезпечення, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • придбання води питної (зокрема бутильованої);
 • забезпечення продуктами харчування;
 • медичне обслуговування населення;
 • оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • комунальні послуги та енергоносії;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • інші захищені видатки;
 • канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби (зокрема для закладів соціального захисту);
 • оплату послуг зв’язку та поштових послуг, інтернет-послуг;
 • оплата інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в ЗМІ;
 • ритуальні послуги (зокрема послуг з перевезення, поховання);
 • благоустрій населених пунктів;
 • експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття);
 • обслуговування установок з біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод; 
 • усунення  аварій в житловому  фонді, бюджетних установах, закладах;
 • утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів;
 • охорона приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень;
 • компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 • оплата послуг з перевезення електротранспортом;
 • ремонт та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки;
 • адміністрування (обслуговування)  програмного забезпечення, інші послуги у сфері інформатизації;
 • охорона приміщень бюджетних установ
 • усунення аварій в житловому фонді;
 • придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин та ремонт автомобільного транспорту;
 • утримання та обслуговування електромереж,
 • протипожежні заходи;
 • утримання вулично-шляхової мережі,
 • ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо);
 • придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин;
 • дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм;
 • субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
 • стипендії;
 • придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку);
 • поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;
 • придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;
 • видатки на програми з підтримки Збройних Cил,  заходи та роботи з територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони);
 • підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення);
 • придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення;
 • придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції;
 • видатки загального фонду державного та місцевих бюджетів на відрядження працівників бюджетних установ;
 • підтримка внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб;
 • забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; 
 • придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження; 
 • закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; 
 • оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплата послуг із медичного огляду водіїв;
 • оплата (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав.

Видатки загального та спеціального фондів:

 • функціонування державних реєстрів;
 • видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

Видатки спеціального фонду:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • витрати на погашення та обслуговування місцевого боргу;
 • соціальне забезпечення;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • придбання води питної (зокрема бутильованої);
 • забезпечення продуктами харчування;
 • підтримка внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб,
 • придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту),
 • оплата послуг зв’язку та поштових послуг, інтернет-послуг,
 • оплата інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в ЗМІ
 • оплата ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання),
 • благоустрій населених пунктів;
 • утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття);
 • технічне обслуговування установок з біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод;
 • утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів;
 • охорона приміщень бюджетних установ;
 • усунення аварій в житловому фонді;
 • послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки;
 • оплата послуг з адміністрування (обслуговування)  програмного забезпечення; 
 • придбання запчастин та ремонт автомобільного транспорту,
 • утримання та обслуговування електромереж, послуг прання;
 • придбання та виготовлення білизни (в тому числі постільної), рушників, матраців;
 • протипожежні заходи;
 • утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення);
 • утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі;
 • ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо);
 • субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
 • внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного обслуговування повітряних суден);
 • придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;
 • придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;
 • експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення).
 • видатки на програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони);
 • придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції;
 • оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплата послуг із медичного огляду водіїв;
 • придбання джерел резервного живлення;
 • закупівлю та монтаж кисневого обладнання, систем медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) киснепостачання.
 • видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету

Третя черга:

 • інші видатки.
 1.  Скорочено низку трансфертів місцевим бюджетам з метою спрямування до резервного фонду державного бюджету для забезпечення фінансування заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану (Постанови КМУ від 10 березня 2022 р. № 245, від 04 березня 2022 р. № 199).
 2. Керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, дозволено самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). Керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано застосовувати вищезазначену норму. (постанова КМУ від 07.03.2022 № 221).
 3. Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на території, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснюється з урахуванням, зокрема, таких особливостей (постанова КМУ від 07 березня 2022 р. № 215):
  • виплату здійснює «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”;
  • фінансування проводиться Мінсоцполітики на підставі даних ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики»;
  • «Ощадбанк» на кожне 1 число місяця інформує Міністерство соціальної політики про здійснені виплати грошових переказів одержувачам;
  • У разі коли протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів «Ощадбанк» одержувачам грошової допомоги, пільг та житлової субсидії одержувачі не звернулися за отриманням грошових переказів, відповідні кошти повертаються до АТ «Ощадбанк» для їх повернення Міністерству соціальної політики не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється;
  • Виплата здійснюється без дотримання вимог Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848;
 4. Реєстрація бюджетних (фінансових) зобов’язань в органах Державної казначейської служби для оплати медичних послуг за договорами здійснюється на підставі поданих НСЗУ Реєстру бюджетних (фінансових) зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів без подання підтвердних документів. У разі відсутності технічної можливості Аптечні заклади можуть не вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я. Звіти надавачів медичних послуг про надані медичні послуги та аптечних закладів про відпущені лікарські засоби можуть не надаватися. Виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, може здійснюватися в паперовій формі (постанова КМУ від 5 березня 2022 р. № 198).
 5. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території Казначейством не здійснюється.

Місцевим бюджетам, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку.

Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території можуть перерозподілятися шляхом збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території (постанова МУ від 9 червня 2021 р. № 590).

 1. Оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”. Замовники повинні забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання (постанова КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169).
 2. У разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або Пенсійного фонду України інформації від Національного банку щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій, грошових допомог одержувачам їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України (постанова КМУ від 26 лютого 2022 р. № 162).
 3. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи затверджуються керівником або заступником керівника установи вищого рівня.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються керівниками та/або заступниками керівників місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад (постанова КМУ від 13 березня 2022 р. № 267).

Закон України від 15.03.2022 №2134-ІХ:

 1. Скасовано вимогу Кодексу щодо передачі коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету виключно в межах бюджетних призначень шляхом прийняття рішення про місцевий бюджет або про внесення змін до нього.
 2. Скасовано вимогу Кодексу щодо обов'язкової публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту місцевих бюджетів - у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
 3. Скасовано вимогу Кодексу щодо публічного представлення до 15 березня року, що настає за звітним інформації про виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період, та публікації оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації, а також оприлюднення в спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформації визначеної частиною п'ятою статті 28 Кодексу.
 4. Скасовано вимогу щодо подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, Президента України та Рахункової палати не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.
 5. Скасовано усі норми щодо складання та схвалення прогнозів місцевих бюджетів (зокрема стаття 751 Кодексу).
 6. Скасовано терміни подання Казначейством звітності про виконання місцевих бюджетів.
 7. Кабінету Міністрів України надано повноваження приймати рішення щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного бюджету.
 8. Дозволено спрямовувати залишки коштів за освітньою субвенцією та субвенцією особам з особливими освітніми потребами з державного бюджету місцевим бюджетам, збережені на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/ переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.
 9.  Заборонено зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів сектору національної безпеки і оборони, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.
 10. Кабінету Міністрів України доручено до 15 грудня 2022 року визначити порядок реалізації механізму зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який мав діяти з 1 квітня 2022 року.
 11. Відтерміновано до 1 січня 2023 року норму щодо нарахування штрафу у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян та пені у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого (за кожний день прострочення) платежу акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (сплачується органами Казначейства у разі несвоєчасного подання звітності про виконання бюджетів та недотримання автоматичного режиму зарахування акцизного податку).
 12. У період дії воєнного стану та протягом року після його завершення або скасування норми Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» інші норми законодавства, що випливають із цього Закону, не застосовуються. Уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допустимою. Надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу.

Закон України  від 15.03.2022 №2135-ІХ:

 1. Скасовано граничний розмір державних гарантій в обсязі до 3 відсотків планових доходів загального фонду державного бюджету.
 2. Кошти державного дорожнього фонду у 2022 році спрямовуються в першу чергу на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, та можуть спрямовуватись на інші цілі виключно після виконання всіх боргових зобов'язань у 2022 році, визначених пунктом 3 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України.

Закон України від 15.03.2022 №2139-ІХ:

 1. Встановлено диференційовану ставку рентної плати за видобування газу природного. Чим вище ціна реалізації газу природного, тим вище відсоткова ставка ренти. (3% ренти зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, 2% до обласних бюджетів).
 2. ПДВ на внутрішні перевезення авіатранспортом зменшено із 20% до 7% (Тимчасово, до 31 грудня 2024 року).
 3. Збільшено розмір ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

До 1 січня 2023 року оподаткування роздрібним акцизним податком на тютюнові вироби буде здійснюватися за механізмом, що діяв до 1 квітня 2022 року (відповідно до раніше прийнятих змін). Тобто залишки вироблених та не реалізованих до 1 квітня 2022 року тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну також оподатковуватимуться 5% акцизом з роздрібного продажу.

Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ:

 

 1. Ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ встановлено на рівні 0 євро за 1000 літрів.
 2. Зупинено перебіг строків, визначених Податковим кодексом України, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 3. Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок.
 4. Платниками третьої групи єдиного податку тепер можуть бути ФОП та юридичні особи без обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах з розміром доходу до 10 мільярдів гривень (До цього 7,6 млн грн), окрім суб’єктів господарювання, що займаються азартними іграми, обміном іноземної валюти, виробництвом, експортом, імпортом, продажем підакцизних товарів, видобутком, реалізацією корисних копалин та низка фінансових установ. Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують такі особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2 відсотків доходу. Податковий період для таких платників – календарний місяць.
 5. Кабінету Міністрів України надано право визначати особливості нарахування та сплати єдиного податку.
 6. Тимчасово на період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.
 7. Тимчасово за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за аналогічні земельні ділянки.
 8. Тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.
 9. Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні а також протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування такого воєнного стану фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.
 10. ФОП другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.
 11. Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану штрафні санкції та пеня щодо сплати ЄСВ не застосовуються.
 12. Запроваджено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану (Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ).
 13. Військові адміністрації під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг (постанова КМУ від 16 березня 2022 р. № 290).
 14. Вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та фінансова підтримка системи державного іномовлення України». Зокрема, досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років, незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, тощо (постанова КМУ від 16 березня 2022 р. № 293).
 15. У разі коли конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання не було передано в установленому порядку у власність держави, до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами, таке майно передається відповідній обласній військовій адміністрації за місцем його знаходження після погодження із відповідними державними органами (розпорядження КМУ від 26 лютого 2022 р. № 186-р).
 16. Режим надзвичайної ситуації, пов’язаної із SARS-CoV-2 продовжено до 31 травня 2022 року (постанова КМУ від 19.03.2022 № 318).
 17. Строк відрядження, пов’язаного із забезпеченням діяльності державних органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану, працівників державних органів, а також підприємств, установ та організацій, які здійснюють функції з обслуговування державних органів влади не може перевищувати 180 днів (постанова КМУ від 19 березня 2022 р. № 321).
 18. Дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану в Україні, продовжуються на період його дії та протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування. Положення Порядку № 1010 не застосовуються, крім випадків надання дозволів тим, хто раніше не звертався та яким необхідно отримати зазначені дозволи на періоди, що слідують за двома календарними кварталами після припинення або скасування воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 19 березня 2022 р. № 323).
 19. Вимоги Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій не застосовуються.
 20. Вимоги Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення щодо звітів надавачів медичних послуг про надані медичні послуги не застосовуються.
 21. Реєстрація в Казначействі бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється на підставі поданих НСЗУ Реєстрів бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, форми яких визначено у Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 2 березня 2012 р. № 309 без подання підтвердних документів – для оплати медичних послуг за договорами, без подання підтвердних документів за формою згідно з додатком до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 141 – для оплати за договорами про реімбурсацію.
 22. Фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440, на місяць розраховується на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг, у березні 2022 року.
 23. Для забезпечення збереження кадрового потенціалу НСЗУ укладає договори за пакетом “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомогиˮ із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори і в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку становить більше ніж 50 000 гривень. Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць. Вартість за таким тарифом встановлюється встановлюється як сума добутків тарифу та коригувального коефіцієнту, визначеного у Порядку (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 325).
 24. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Визначення збитків відбувається окремо за напрямами, відповідно до методик, затверджених профільним міністерством по кожному напрямку (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 326).
 25. Забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, продовольчими товарами тривалого зберігання здійснюється безоплатно. Обсяг закупівлі з розрахунку на 10 млн. осіб для безоплатної видачі населенню формує Міністерство економіки. Обласні військові адміністрації є одержувачами товарів (від постанова КМУ 20 березня 2022 р. № 328).
 26. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 331). Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу.
 27. Відшкодування фактичних витрат, що перевищують граничну суму витрат на найм житлового приміщення за добу здійснюється з дозволу керівника згідно з підтвердними документами та не може перевищувати 1800 гривень (без урахування витрат на оплату податку на додану вартість) (від 21 березня 2022 р. № 345).
 28. Уряд ухвалив Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (від 20 березня 2022 р. № 332); Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу. для осіб з інвалідністю та дітей –  3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.
 29. Продовжено звільнення від сплати ПДВ до 2027 року  операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, які визначені КМУ (постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 337).
 30. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій за квітень 2022 р. на території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії фінансування та виплата пенсій здійснюється починаючи з 25 березня 2022 р. в межах фінансових можливостей Пенсійного фонду України. Невиплачені через неможливість суми пенсій, грошової допомоги включаються до виплати у наступних виплатних періодах (постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 343).

  Закон України прийнятий ВРУ (законопроект за №7190)
 31. На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не поширюється дія регуляторного законодавства на встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів.
 32. Доходи, отримані від продажу платником податку на користь податкового агента власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати).
 33. Звільнено від сплати та обліку ПДВ платників єдиного податку третьої групи за таких умов: постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України та при ввезенні товарів на митну територію України, окрім операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, які мають походження з країни, визнаної державою окупантом.
 34. На територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації екологічний податок не нараховується та не сплачується.
 35. За 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації.
 36. Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.
 37. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.
 38. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від сплати ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. Окрім товарів, які мають походження з країни-агресора.
 39. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільнено від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита ввезення транспортних засобів громадянами, зокрема автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів. Окрім товарів, які мають походження з країни-агресора.
 40. Звільнено від оподаткування ввізним митом: товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
 41. Під час ввезення (пересилання) ФОП 1-3 групи декларування товарів для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації.
 42. За рішенням КМУ дозволяється пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до заявленої мети окремих товарів, щодо яких відповідними законами встановлені обмеження за певною процедурою.
 43. На період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України документальні перевірки дотримання вимог митної справи не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.
 44. Кабінет Міністрів України може встановлювати категорії товарів, щодо яких митними органами не здійснюються заходи зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV Податкового кодексу.
 45. На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають право подавати податкову декларацію та інші документи контролюючому органу в паперовій формі.

  Закон України прийняти Верховною Радою України (законопроект 7153):
 46. У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення, з обов’язковим інформуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 годин, щодо внесення до місцевого бюджету змін, необхідних для здійснення заходів правового режиму воєнного стану військовим командуванням або відповідною військовою адміністрацією, а також для реалізації рішень, прийнятих сільським, селищним, міським головою згідно з пунктами 1-3 частини 3 статті 9 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».
 47. У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо:
     - передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;
     - створення за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників таких установ, залучення у встановленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
     - внесення змін до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.
 48. Договори, укладені у період дії воєнного стану сільським, селищним, міським головою з питань, визначених частинами третьою і четвертою статті 9 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», не потребують затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою.
 49. У період дії воєнного стану ліквідація суб’єкта господарювання державного сектору економіки здійснюється виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а в разі здійснення Кабінетом Міністрів України функцій з управління таким суб’єктом – за рішенням Кабінету Міністрів України.
 50. Комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області (у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області), підпорядковуються відповідній військовій адміністрації;
 51. Відшкодування фактичних витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, які перевищують граничну суму витрат на найм житлового приміщення за добу, визначену для України, здійснюється з дозволу керівника згідно з підтвердними документами та не може перевищувати 1800 гривень (без урахування витрат на оплату податку на додану вартість) (постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 345).
 52. Змінами до Порядків та умов надання освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами дозволено спрямовувати залишки таких субвенцій на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану (постанова від 26 березня 2022 р. № 365).
 53. Установлено, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” є 31 березня 2022 року (постанова КМУ від 26 березня 2022 р. № 367)/
 54. Прийнято Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції (постанова КМУ від 26 березня 2022 р. № 375).
 55. Після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, інформаційне повідомлення, подане відповідно до постанови КМУ від 26 березня 2022 р. № 380, прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та знищені обʼєкти нерухомого майна.
 56. Внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриття рахунків, облік планових показників, реєстрація бюджетних зобов'язань клієнтів, які у зв'язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 57. Особливості розрахунково-касового обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів визначені пунктом 20 постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 здійснюється застосовуються до всіх розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а не тільки залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.
 58. Внесення інформації до Єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі поданої реєстраційної картки (змін до реєстраційної картки), до якої додається копія установчого документа (для новостворених установ), засвідчена його керівником. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, розпорядчих актів Президента України, установчих документів не подають.
 59. Надано можливість подання до Казначейства документів для відкриття рахунків у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (постанова КМУ від 29 березня 2022 р. № 381).
 60. Удосконалено Порядок та умови надання компенсації комунальних послуг під час розміщення тимчасово переміщених осіб:
  • компенсацію зможуть отримувати і центральні органи виконавчої влади;
  • компенсація надаватиметься також і закладам освіти приватної форми власності;
  • компенсація надаватиметься також і особам які залишили постійне місце навчання;
  • компенсація не поширюватиметься на осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання;
  • компенсуватимуться також послуги з постачання гарячої води та інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо).
  • для отримання компенсації заклади повинні будуть подати додатково таку інформацію: повне найменування закладу, код  ЄДРПОУ, а також відповідні підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за звітний місяць;
  • уточнено термін подання заяви до ОВА (замість третього робочого дня після оплати змінено на 25 числа місяця, наступного за звітним);
  • МОН отримуватиме заявки від приватних шкіл;
  • уточнено термін подання узагальнено ї інформаціх від ЦОВВ та ОВА до Мінрегіону (замість «протягом двох робочих днів, після отримання заяв» замінено на «до 28-го числа місяця, наступного за звітним»);
  • компенсація закладам ОМС надаватиметься у вигляді додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам через гол. розпорядника Мінрегіон за рахунок коштів резервного фонду;
  • компенсація закладам освіти приватної форми власності надаватиметься через МОН за рахунок коштів резервного фонду;
  • казначейство перераховуватиме місцевим бюджетам кошти не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято відповідне рішення;
  • обласні військові адміністрації перераховуватимуть кошти до бюджетів ОМС та обласного бюджету протягом п’яти робочих днів з дня зарахування коштів від органу Казначейства (постанова КМУ від 29 березня 2022 р. № 388)
 61. Кабінетом Міністрів України схвалено проект Угоди про фінансування заходу «Контракт з розбудови держави та посилення стійкості» (розпорядження КМУ від 30 березня 2022 р. № 256-р).
 62. Скасовано норму щодо незастосування протягом року після завершення або скасування воєнного стану норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та інших норм законодавства, що випливають із зазначеного Закону. Крім цього, відновлено дію окремих статей зазначеного Закону з метою дотримання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (прийнятий ВРУ законопроект 7221).
 63. На період дії воєнного стану Кабінет Міністрів України надано право визначати особливості оренди державного та комунального майна із відповідним переліком таких повноважень (прийнятий ВРУ законопроект 7192)./

  Закон України прийнятий Верховною Радою України (законопроект 7234):
 64. Скасовано обмеження щодо обсягу доходу протягом календарного року для ФОП 3 групи (до цього 15 березня ВРУ встановила граничний поріг в 10 мільярдів гривень протягом календарного року, знизила ставку податку із 5% до 2% та скасувала обмеження щодо кількості найманих осіб). Відтак тепер ФОП 3 групи можуть бути майже всі суб’єкти господарювання із необмеженим обсягом доходу та кількістю найманих працівників (окрім, виключень, передбачених Под.  кодексом: азартні ігри, лотереї, обмін іноз. валюти, виробництво підакцизних товарів, видобуток корисних копалин).
 65. Надміру сплачений податок на прибуток у підприємств, які перейшли на 3 групу ФОП може бути зарахований для погашення зобов’язань по податку на прибуток в майбутньому, після відновлення його сплати.
 66. Надано дозвіл податковим органам на період воєнного стану здійснювати контроль у сфері ціноутворення. Крім цього, уповноважені органи мають право приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
 67. У пунктах пропуску через державний кордон України та в мультимодальних терміналах митними органами не здійснюватиметься документальний контроль у сфері міжнародних автомобільних перевезень згідно із Законом України "Про автомобільний транспорт".
 68. При здійсненні митного контролю дозволяється застосовувати електронний підпис або систему електронної ідентифікації, яка забезпечує надійну ідентифікацію осіб.
 69. Кабінетові Міністрів України на період дії воєнного стану надано повноваження:
  • встановлювати особливості здійснення ветеринарно-санітарного контролю вантажів з товарами, що ввозяться на територію України;
  • встановлювати особливості здійснення фітосанітарного контролю вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (крім транзиту), встановлювати особливості здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції;
  • встановлювати особливості здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції;
  • встановлювати особливості здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин до вантажів із продуктами, живими тваринами, вантажами з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 70. Скасовано вимогу для платника єдиного внеску надавати у звітності інформацію про членство у профспілковій організації.
 71. Фінансування діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету територіальної громади, де утворено військову адміністрацію.

  Фінансування обласних та районних військових адміністрацій — за рахунок коштів державного бюджету та відповідних обласних та районних бюджетів.

  Фінансування виконання військовими адміністраціями повноважень обласних і районних рад здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету за окремим кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування.

  Військовослужбовці отримуватимуть заробітну плату за рахунок бюджетних асигнувань установ і організацій, з яких такі категорії осіб відрядженні до військових адміністрацій.

  Структура і штатний розпис військової адміністрації населеного пункту та районної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника відповідної військової адміністрації, погодженим із начальником обласної військової адміністрації.

  Структура і штатний розпис обласної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника обласної військової адміністрації.

  Кошториси, плани асигнувань військових адміністрацій населених пунктів затверджуються начальником обласної військової адміністрації за погодженням з її фінансовим структурним підрозділом.

  Кошториси, плани асигнувань обласних та районних військових адміністрацій затверджуються:

  - апарату обласної військової адміністрації, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, апарату районної військової адміністрації — начальником відповідної обласної військової адміністрації;

  - структурних підрозділів районної військової адміністрації — начальником відповідної районної військової адміністрації.

  Видатки на забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюються за кодом 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (постанова КМУ від 01 квітня 2022 р. № 397).

 72. Скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік та одночасно збільшено обсяг видатків за програмою 3511030 “Резервний фонд” на суму 73 324 506,8 тис. гривень (постанова КМУ від 01 квітня 2022 р. № 401).
 73. Обмеження щодо надання державної підтримки для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій не застосовуються до суб’єктів великого підприємництва, які здійснюють торгівлю товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами. Максимальний строк кредитування для таких цілей не повинен перевищувати 1 рік (постанова КМУ від 5 квітня 2022 р. № 410).
 74. Дозволено виплачувати надбавку за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу для посадових осіб визначених в абзаці восьмому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304, але не раніше 1 січня 2024 р. за окремим рішенням Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 6 квітня 2022 р. № 406).
 75. Декларація щодо гуманітарної допомоги може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі (від 6 квітня 2022 р. № 409).
 76. Компенсація за працевлаштування ВПО поширюватиметься на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, зокрема за тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування. Компенсація не надаватиметься роботодавцям, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування (від 06 квітня 2022 р. № 415).
 77. Кошти, що надійшли на рахунок Мінсоцполітики для надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану дозволено спрямовувати на надання грошової допомоги населенню.
 78. Термін подання звернення щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з метою її отримання починаючи з березня 2022 року продовжено до 30 квітня 2022 року (постанова від 9 квітня 2022 р. № 418).
 79. Спрощено Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (постанова КМУ від 09 квітня 2022 р. № 419).
 80. На погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та обслуговування місцевого боргу спрямовуватимуться не всі доходи загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, а лише 80 відсотків (постанова КМУ від  9 квітня 2022 р. № 420).
 81. Виділено перший мільярд гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській. Напрями спрямування коштів визначено постановою КМУ від 10 квітня 2022 р. № 280-р.
 82. Міністерству економіки передбачено нову бюджетну програму для надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб та виділено 200 млн гривень з резервного фонду на зазначену програму (розпорядження КМУ від 12 квітня 2022 р. № 282-р).
 83. Міністерству у справах ветеранів виділено 30,9 млн гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах (КМУ від 12 квітня 2022 р. № 283-р).
 84. Внесено зміни до Порядку публічних закупівель в умовах воєнного стану. Так, дозволено здійснювати публічні закупівлі до 50 тис. гривень із дотриманням відповідних особливостей (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 437).
 85. З 25 квітня 2022 року встановлено деякі особливості організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану. Так, у разі наявності організаційних і технічних можливостей може запроваджуватися дистанційна робота. Робота за кордоном допускається лише у разі службового відрядження, у іншому випадку може бути застосоване дисциплінарне стягнення (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 440).
 86. Виплата грошового забезпечення відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. № 168 військовослужбовцям відряджених до військових адміністрацій здійснюватиметься за рахунок коштів:
   - установ і організацій, з яких такі категорії осіб відряджено до військових адміністрацій;
   - обласних та районних військових адміністрацій, бюджетів територіальних громад для категорії осіб, відряджених до військово-цивільних адміністрацій та призначених (перепризначених) до військових адміністрацій.
  Уточнено порядок виплати премії та встановлення розміру додаткової винагороди, а також питання структури, планів асигнувань та штатних розписів військових адміністрацій (постанова КМУ від 15 квітня 2022 р. №449).
 87. Затверджено Порядок подання заяви в електронній формі щодо отримання допомоги від міжнародних організацій для громадян України, яким виповнилось 14 років  (постанова КМУ від 16 квітня 2022 р. № 455).
 88.  Розмежовано види допомоги населенню, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначено особливості надання тієї чи іншої допомоги (постанова КМУ від 16 квітня 2022 р. № 457).
 89. На період дії воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування його дії витрати на надання військовослужбовцям медичної допомоги військово-медичними закладами, здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних закладів (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 458).
 90. Скасовано на 2022 рік внесок, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 464).
 91. Внесено зміни в черговість відкриття асигнувань Казначейством в особливому режимі. Так, зокрема, за видатками загального фонду державного бюджету виключено забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; При цьому, за видатками спеціального фонду державного бюджету в першу чергу визначено - капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла. (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 469).
 92. Обласним державним адміністраціям виділено 2,7 млн грн. для покриття витрат за березень 2022 р. власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували ВПО (розпорядження КМУ від 19 квітня 2022 р. № 298-р).
 93. Визначено формулу розрахунку виплат за квітень житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування.
  Розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період з травня 2022 року домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021-2022 років проводиться населення без звернень громадян (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 462).
 94. Затверджено Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків російського вторгнення. Організація та координація виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності –  військовими адміністраціями. Визначено основні складові Програми робіт з відновлення (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473).
 95. На період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків. Визначено особливості (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 481).
 96. Виділено 150 млн грн з резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства “Чернігівводоканал” (розпорядження КМУ від 26 квітня 2022 р. № 305-р).
 97. Внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати: з розрахункового періоду, під час якого обчислюється середня зарплата, виключається час, в який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові внаслідок бойових дій, а також якщо працівник частково відпрацював період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником, то при обчисленні середньої заробітної плати враховується фактично нарахована сума такої премії (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 486).
 98. З 1 травня 2022 року змінено механізм зарахування Акцизного податку з тютюну.
 99. Резервний фонд держбюджету збільшено на 200 млрд грн. за рахунок здійснення додаткових зовнішніх та внутрішніх запозичень (Закон України 2218-IX від 21.04.2022).

 100. На час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування:
  - допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного,
  - для ВПО без документів статус безробітного надається без вимог, що застосовуються за звичайної процедури,
  - максимальний розмір допомоги по безробіттю встановлено в розмірі не більше 1,5 мінімальної заробітної плати,
  - надано можливість виплачувати допомогу по безробіттю без особистого відвідування безробітними центрів зайнятості,
  - упорядковано механізм видачі та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в умовах воєнного часу,
  - розширено можливості програми надання центрами зайнятості застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (робіт, послуг),
  - дозволено Уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, безробітних та роботодавців, зокрема:
                 - надавати роботодавцю, який працевлаштовує безробітних внутрішньо
                 - переміщених осіб, компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам;
                 - надавати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітним особам, які виявили таке бажання.
  (Закон України прийнятий Верховною Радою України, законопроект № 7275 від 11.04.2022).

 101. Затверджено Порядок використання коштів з рахунку МОЗ, відкритому у Національному банку для задоволення потреб охорони здоров’я (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 491):
  - Кошти спрямовуються на закупівлю лікарських засобів, медичних меблів, спеціалізованих транспортних засобів, мобільних госпіталів, відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, оплату банківських послуг, закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення.
  - Першочергово кошти спрямовуються на медичне забезпечення для регіонів, де ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги постраждалим та пораненим внаслідок бойових дій, відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій.
  - Одержувачами коштів, зокрема, є військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я.
  - Розподіл коштів здійснюється комісією утвореною МОЗ.
  - Пропозиції одержувачів коштів подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: united24@moz.gov.ua.

 102. Виплата пенсій, грошових допомог здійснюється за бажанням осіб  Укрпоштою у виплатному об’єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування або шляхом переказу коштів одержувачам без відкриття рахунка в банку. Виплата пенсії, грошових допомог у разі неможливості пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, може здійснюватися за умови пред’явлення єДокумента в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 492).
 103. Харківській облдержадміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) виділено 250 млн гривень з резервного фонду державного бюджету з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів (від 26 квітня 2022 р. № 340-р).
 104. Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану викладено в новій редакції. Зокрема уточнено наступні моменти: дозволено надання компенсації за розміщення членів своєї сім’ї (до цього за розміщення членів сім’ї компенсація не надавалась), зобов’язано до заяви надавати копії документів, що посвідчують особу розміщених осіб, уточнено додатки до постанови, підставами для відмови у виплаті є встановлення невідповідності кількості осіб (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 490).
 105. Затверджено Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання, Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Головним розпорядником вищезазначеної субвенції є Мінрегіон. Субвенція спрямовується на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Умовами щодо прийняття рішення про фактичне виділення коштів субвенції місцевим бюджетам на будівництво житла є наявність пропозицій по земельним ділянкам з підведеними необхідними мережами, на яких планується будівництво. Визначено черговість надання житла (від 29 квітня 2022 р. № 495).
 106. З резервного фонду державного бюджету виділено 1,9 млрд грн Міністерству економіки для надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (розпорядження КМУ від 29 квітня 2022 р. № 336-р).
 107. З 1 червня 2022 року протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду органам, уповноваженим встановлювати тарифи, рекомендовано не підвищувати тарифи на теплову енергію. Призупинено, відтерміновано розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 502).
 108. Внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам: Починаючи з травня 2022 р. допомога надається, зокрема, внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, визначено перелік осіб, які можуть подати заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника (від 29 квітня 2022 р. № 507).
 109. Подання за встановленою формою із із зазначенням необхідної суми коштів та кількості осіб надається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - протягом десяти календарних днів після відновлення діяльності внаслідок здійснення заходів з деокупації територіальної громади (було 3 робочі дні). Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад/військові адміністрації та АТ "Укрпошта" протягом п'яти робочих днів після завершення виплат подають Мінсоцполітики інформацію про виплату у паперовій формі та в електронній формі у форматі Excel на електронних носіях. На «Укрпошту» покладено завдання із здійснення разових виплат готівкових коштів особам, які евакуюються у безпечні райони, а також здійснення виплат авіаперевізникам за перевезення вантажів гуманітарної допомоги, інших вантажів повітряними суднами (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 506).
 110. Міністерству інфраструктури доручено протягом двох місяців забезпечити створення та впровадження Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Уточнено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації та Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 505).
 111. Дозволено надавати фінансову підтримку суб’єктам підприємництва для переміщення підприємств з територій, що наближені до зони бойових дій або розташовані в ній, у безпечні регіони України. Уточнено порядок надання фінансової підтримки (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 521)
 112. Схвалено надання та визначено процедуру виплати одноразової грошової допомоги особам, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 524).
 113. Затверджено Порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 515).
 114. Розширено перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, медицину, підтримку бізнесу, шляхом внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 520).
 115. З 1 травня до 31 грудня 2022 р. НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг “Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів” із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів та які уклали договори про медичне обслуговування населення. Уточнено вартість послуг по вакцинації від COVID-19 (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 529).
 116. Збільшено розміри тимчасової державної допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 531).
 117. З резервного фонду державного бюджету виділено 56 млн грн на відновлення водопостачання у місті Миколаїв (розпорядження КМУ від 03 травня 2022 р. № 349-р).
 118. Місцевим бюджетам виділено субвенцію на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану в розмірі 7,5 млрд грн. Розподілено 4,9 млрд грн між областями. Не розподілений залишок 2,6 млрд грн (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 528).
10.05.2022 - 09:47 | Переглядів: 88658
Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану (оновлюється)

Теги:

бюджет війна

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

18 травня 2022

Президент підписав закон, який розширює повноваження голів громад на час воєнного стану

Президент підписав закон, який розширює...

Президент України підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану " щодо...

18 травня 2022

PROSTO психологічна підтримка співробітників ЦНАП – новий набір

PROSTO психологічна підтримка співробітників...

Центр надання адміністративних послуг в усі часи – це люди. Сьогодні працівники ЦНАП проявляють особливу стійкість,...

18 травня 2022

26 травня - семінар «Просторове планування розвитку територій громад: кращі практики та рекомендації»

26 травня - семінар «Просторове планування...

26 травня о 14:00  розпочнеться семінар «Просторове планування розвитку територій громад: кращі практики та...