08 грудня 2023
Logo slogan

Податкові новації: на що варто звернути увагу органам місцевого самоврядування

23 травня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» №466-ІХ від 16 січня 2020 року

Експерти регіональних офісів Програми «U-LEAD із Європою» опрацювали нововведення до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) з точки зору можливого впливу його положень на діяльність органів місцевого самоврядування й виконання місцевих бюджетів. В контексті цього органам місцевого самоврядування варто звернути увагу на такі зміни:


І. Зміни в частині повноважень органів місцевого самоврядування щодо податків та зборів

 

Стаття 12 ПКУ, якою визначаються повноваження сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) щодо місцевих податків та зборів, зазнала суттєвих змін, зокрема:

1.1.Щодо процедур прийняття та оприлюднення рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів

 

 • Визначено кінцеві терміни прийняття  рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів.

Кінцевим терміном прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів є 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та/або зборів (п.12.3 ст.12 ПКУ).

Інформативно: У попередній редакції ПКУ була відсутня норма, яка б чітко встановлювала термін прийняття рішення. Однак, було зазначено, що «у 10-денний строк з дня прийняття, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них, копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них повинна була бути надіслана до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів в електронному вигляді». Отже, логічно, що прийняття рішення раніше мало відбуватися до 1 липня.

 

 • Скасовано обов’язок щорічного прийняття рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів.

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

У рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати, може не визначатися термін його дії. Саме у такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення. (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ)

Інформативно. Оскільки рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів, податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів, а також внесення змін до таких рішень, являються регуляторними актами, при їх прийнятті органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися процедур, передбачених Законом України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проте, у разі прийняття органами місцевого самоврядування рішень, положеннями яких передбачається внесення змін до діючих рішень виключно в частині зміни року або його виключення у назві рішення (безстрокове рішення), такі рішення не будуть мати ознак регуляторного акту, а їх прийняття не потребуватиме застосування регуляторних процедур (згідно з роз’ясненнями ДРСУ).

Якщо орган місцевого самоврядування вирішив внести зміни до діючих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів на 2020 рік в частині  ставок та/або пільг із сплати податків та/або зборів тощо) та продовжити (на 2021 рік або на необмежений термін) дію, затверджених у 2020 році рішень про встановлення місцевих податків та зборів, то такі рішення будуть мати ознаки регуляторного акта, а їх прийняття потребуватиме застосування регуляторних процедур, визначених Законом №1160.

 

 • Виключено норму щодо застосування мінімальних ставок податків та/або зборів у разі неприйняття рішень органом місцевого самоврядування

Якщо до 15 липня року, що передує плановому бюджетному періоду орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов‘язковими згідно з нормами Податкового  кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи із норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує плановому бюджетному періоду (пп.12.3.5 п.12.3 ст.12).

Інформативно. Нагадаємо, що відповідно до п. 10.21 ПКУ обов’язковими до встановлення є єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі).

Якщо місцева рада планує змінити ставки місцевих податків та/або зборів, податкові пільги зі сплати місцевих податків і зборів, це потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення або внесення змін до діючого рішення.

 

 • Змінено терміни оприлюднення рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів.

Рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів повинно бути офіційно оприлюднено до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період) (пп.12.3.4 п.12.3 ст. 12 ПКУ)

Інформативно: Зверніть увагу, що якщо орган місцевого самоврядування не дотримав терміни офіційного оприлюднення і оприлюднив рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів  після 25 липня поточного року, норми такого рішення будуть застосовуватися не раніше бюджетного періоду, що настає за плановим роком (тобто через один календарний рік). (пп.12.3.4.п.12.3 ст.12 ПКУ)

 

1.2. Щодо термінів надання інформації та звітності по місцевих податках та зборах

 • Змінено терміни надання інформації щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів до контролюючих органів

Органи місцевого самоврядування у 10-денний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує плановому бюджетному періоду, надсилають контролюючому органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень (пп. 12.3.3 п. 12.3 ПКУ). Форма, за якою в електронному вигляді подаватиметься інформація до контролюючих органів, затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.

Інформативно. Нагадаємо, що табличні форми для відображення ставок за типами об’єктів нерухомості та видів цільового призначення земельних ділянок затверджені Постановою КМУ № 483 від 24.05.2017. Однак, звертаємо увагу, що типове рішення, відповідно до Постанови №483, не містить обов’язкових елементів, визначення яких передбачено вимогами ПКУ. Виходячи з норм пріоритетності законодавства, при формуванні проекту рішення слід передбачати обов’язкові елементи відповідно до статті 7 ПКУ та додатково використовувати табличну форму для зазначення ставок з Постанови № 483.

 

 • Змінено терміни оприлюднення зведеної інформації про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків

Відтепер, така зведена інформація буде розміщуватися на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (на сьогодні – це Державна податкова служба України) не пізніше 25 вересня поточного року. (абз.9 пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ)

 

 • Доповнено перелік державних органів, до яких надається інформація про нормативну грошову оцінку земель

Відповідно до внесених змін, органи місцевого самоврядування у 10-денний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, повинні направити в електронній формі не тільки до контролюючого органу, а також і до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, інформацію про нормативну грошову оцінку земель у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України (абз.10 пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ).

 

 • Встановлено терміни надання контролюючим органом звітності про суми нарахованих, сплачених податків/зборів, податкового боргу та переплат до місцевих бюджетів

Звітність про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, сум податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях в розрізі платників податків - юридичних осіб надаватиметься контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном (абз. 7-8 пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ). 

 

ІІ. Зміни в оподаткуванні, які можуть бути використані в роботі органів місцевого самоврядування

 

2.1. Зміни у розрізі основних податків

 

 • Податок на доходи фізичних осіб:

 

Щодо оподаткування доходу з продажу рухомого майна

У разі продажу (обміну) протягом звітного (податкового) періоду другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, застосовується ставка оподаткування доходу у розмірі 5% бази оподаткування (п.173.2 ст.173 ПКУ)

У разі продажу третього і наступного об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, ставка оподаткування становить 18%. (п.173.2 ст.173 ПКУ)

Інформативно. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Щодо сплати ПДФО за оренду земельних ділянок

Змінами до Податкового кодексу врегульовано, що суми ПДФО за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), сплачуються такими фізичними особами до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).(пп.168.4.9 пп.168.4 ст.168 ПКУ)

Інформативно. Раніше зазначена вище норма розповсюджувалася лише на податкових агентів.

 

 • Рентна плата

Змінено розмір ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів; залізної руди (пп. 252.20 ст.252 ПКУ).

Також уточнено розмір ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів:

 - за заготівлю деревини основних лісових порід (детальніше п. 256.3.1 ст.256 ПКУ);

 - за заготівлю деревини неосновних лісових порід (детальніше п. 256.3.2 ст.256 ПКУ)

 

 • Єдиний податок

Зменшено строки подання заяви у разі добровільного переходу платника єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5% на сплату єдиного податку за ставкою 3% та ПДВ, з 15 до 10 календарних днів до початку кварталу, в якому буде застосовано іншу ставку (пп. б пп.4 п.293.8 ст. 293 ПКУ)

Зверніть увагу, що змінами до ПКУ:

- Вилучено пільгу щодо звільнення від сплати земельного податку для платників єдиного податку І-ІІІ груп, які надають земельні ділянки та нерухомість в оренду. (пп. 4 п.297.1 ст.297 ПКУ). Тобто, починаючи з 01.07 2020 року платники єдиного податку цих груп зобов‘язані сплачувати земельний податок за ділянки, які вони здають в оренду, а також за ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що надаються в оренду.

Інформативно. Граничні  обсяги доходів для платників єдиного податку такі:

 • для І групи – не більше 1 млн. грн.;
 • для ІІ групи – не більше 5 млн. грн.;
 • для ІІІ групи – не більше 7 млн. грн.

- Розширено коло податкових агентів. Відтепер платники єдиного податку IV-ї групи мають виконувати функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Збільшується податок на житлову нерухомість (у тому числі її частки), загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку) – на 25 тис. грн. на рік за кожен такий об‘єкт (або його частки) житлової нерухомості (пп. 266.7.11 п.266.7 ст. 266 ПКУ).

Тобто, крім ставки, встановленої місцевою радою, власники квартир площею понад 300 кв. м та будинків понад 500 кв. м додатково сплачуватимуть фіксовану суму – 25 тис. грн.

Інформативно. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом до 01 липня року, що настає за звітним періодом.   

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Уточнено перелік об’єктів, які не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відтепер не є об‘єктом оподаткування:

- об‘єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках (пп. е пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

- будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промисловості та склади», що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. є пп.266.2.2 п. 266.2 ст.266 ПКУ)

Інформативно: У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у реєстрі прав на нерухоме майно, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.(пп. 267.7.4 п.267.7 ст.267 ПКУ)

 

 • Земельний податок

Уточнено порядок застосування пільги для фізичних осіб.

Якщо фізична особа станом на 1 січня має у власності декілька ділянок одного виду використання, площа яких перевищує граничні межі для пільги, то така особа повинна подати письмову заяву до 1 травня про самостійне обрання ділянки для застосування пільги. Тоді пільга починає застосовуватись з періоду, в якому подана заява, та діє до початку місяця, що настає після подання нової заяви. Якщо ж така заява подана після 1 травня, то пільга почне застосовуватись з наступного податкового періоду. (п. 281.4 ст. 281 ПКУ).

Якщо ж право на пільгу особа набуває протягом року (або у її власності з’являється нова ділянка одного виду користування), то така особа подає заяву про застосування пільги до податкового органу (за місцезнаходженням будь-якої із ділянок) впродовж 30 календарних днів. Тоді така пільга почне застосовуватись з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. Якщо ж така заява буде подана пізніше, то пільга буде застосовуватись до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду. (п. 281.5 ст.281 ПКУ)

Інформативно: Для платників податків, у яких у власності є декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, додана можливість обрати контролюючий орган, до якого звертатись за звіркою даних.

Встановлено можливість визначення податкових зобов'язань з плати за землю на підставі невнесених до державних реєстрів правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування (абз. 3 п. 281.6 ст.281 ПКУ)

 

2.2. Зміни у строках подання податкових декларацій, взяття на облік та визначення адреси платників податків

 • Надано додаткові можливості у поданні податкових декларацій у випадку ліквідації/реорганізації платника або зміни об’єкта/бази оподаткування

Якщо платник податків ліквідується (чи реорганізується), то декларація з рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і зборів може ще подаватися до закінчення звітного періоду. (пп. 49.18.8 п. 49.18 ст.49 ПКУ)

Якщо платник місцевих податків (у частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку четвертої групи) після закінчення граничного строку подання звітної декларації подає декларацію у зв’язку зі змінами об’єкта та/або бази оподаткування, то в такому випадку штрафи не застосовуються. (п. 50.4 ст. 50 ПКУ)

Інформативно: Нагадаємо, що платники податків зобов’язані надавати письмові пояснення на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документального підтвердження. (ст. 16 ПКУ)

 

 • Зміни у процесах взяття на облік самозайнятої особи та ФОП

Відтепер, взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для ФОП) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Також взяття на облік фізичної особи – підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів (не обов’язково вимагати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб) (пп. 65.5 ст.65 ПКУ)

У разі, якщо фізична особа, зареєстрована як підприємець і провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. (пп.65.9 ст. 65 ПКУ)

 

 • Зміни у визначенні адреси платника податків

Звертаємо увагу, що відтепер при взаємодії контролюючого органу з платником податку за основу береться податкова адреса платника податку, а не його місце проживання чи реєстрації. (пп. 266.7.3 пп.266.7 ст.266 ПКУ)

Крім того, обчислення суми податку з об‘єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом  за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.(пп. 267.6.1 пп. 267.6 ст. 267 ПКУ)

Інформативно: У разі зміни податкової адреси платникам єдиного податку третьої групи, потрібно повідомляти податковий орган про зміну податкової адреси не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

 

2.3. Інші зміни, передбачені законом

 • Щодо критеріїв віднесення активів до основних засобів

Відповідно до п.п. 14.1.138 ПКУ основними засобами є активи, вартість яких перевищує 20 тис. грн. (а не 6 тис. грн., як було раніше). Ці зміни набули чинності з 23.05.2020

Зверніть увагу. Зміни до ПКУ регулюють питання податкового обліку. Згідно ст.56 п.2 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національного положення (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(с)БОДС) та інших нормативно-правових документів, встановлених Міністерством фінансів України. Наразі змін до національного положення (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі Міністерством фінансів України НЕ ВНЕСЕНО.

ПРОТЕ, станом на 15.06.2020 Міністерство фінансів України розмістило на своєму сайті відповідний проект змін до Наказу «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб‘єктів державного сектору» та проект Наказу МФУ «Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»» 

Відповідно до діючого НП(с)БОДС, вартісний критерій для бюджетних установ зміниться лише після прийняття вищевказаних документів

Тому зазначені зміни щодо збільшення вартісного критерію основних засобів стосуються комунальних підприємств, які є у власності громад, та інших СГД, які при веденні бухгалтерського обліку керуються нормами ПКУ. Після прийняття відповідних нормативних документів Міністерством фінансів України, дані зміни будуть стосуватися і бюджетних установ.

Новий вартісний критерій застосовується лише до нових активів, придбаних після 23.05.2020 року. Існуючі на балансі основні засоби і надалі будуть залишатися в відповідній групі основних засобів, навіть якщо при введенні в експлуатацію їх вартість була менше 20 тис. грн.

Таким чином, з 23.05.2020 року витрати на нові активи, вартість яких не перевищує 20 тис. грн, будуть відноситись до малоцінних необоротних матеріальних активів.

 

 • Щодо останнього дня сплати податкових зобов’язань

Якщо граничний строк сплати податкового зобов‘язання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем сплати такого податкового зобов‘язання буде вважатися операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (відповідно до п. 57.1 ПКУ)

 

 • Щодо вдосконалення функціонування «Електронного кабінету»

Розширено перелік документів, які можуть бути отримані платником податків за допомогою електронного кабінету (окремі документи за результатами перевірок, індивідуальні податкові консультації, повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації).

Врегульовано організаційні процеси, пов‘язані з формуванням та прийманням звітності, поданої засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Платникам податків надано можливість подавати в електронному вигляді повідомлення для виправлення неточної, неповної або застарілої інформації про себе, доступ до якої надається їм через електронний кабінет.

Інформативно. Нагадуємо, що електронний кабінет платника податків працює в модернізованому форматі з 2016 року і є зручним майданчиком, зокрема і для ефективної комунікації з контролюючим органом та своєчасної сплати відповідних податків, а також подання податкової звітності.

 

Наразі це всі ключові нововведення, про які ми хотіли б Вас поінформувати. За додатковою розширеною консультацією та у разі виникнення додаткових питань  щодо застосування зазначених вище норм, будь ласка, звертайтеся до  регіональних офісів Програми «U-LEAD з Європою» у Вашій області.


Матеріали підготовлено за результатами опрацювання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» №466-ІХ від 16 січня 2020 року радниками регіональних офісів Програми «U-LEAD з Європою» під керівництвом Юлії Сибірянської, радниці з фіскальної політики Програми «U-LEAD з Європою»:

 • Оленою Савченко, Кіровоградський регіональний офіс
 • Юрієм Голинським, Львівський регіональний офіс
 • Сергієм Івахніним, Донецький регіональний офіс
 • Дмитром Прокопцем, Чернівецький регіональний офіс
 • Вікторією Чебан, Чернівецький регіональний офіс
 • Мариною Гончаренко, Харківський регіональний офіс

 

Ця публікація відображає думку її авторів та може не відповідати офіційній позиції Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою»

Теги:

бюджет бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

08 грудня 2023

Цифрова трансформація громад: новий освітній серіал на Дія.Освіта

Цифрова трансформація громад: новий освітній...

Українські громади дедалі частіше використовують цифрові рішення, що розвивають взаємодію місцевої влади, бізнесу та...

08 грудня 2023

07 грудня 2023

У листопаді до місцевих бюджетів надійшло 10,3 млрд грн трансфертів з держбюджету

У листопаді до місцевих бюджетів надійшло 10,3...

У листопаді 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів...

07 грудня 2023

У громадах з'являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі

У громадах з'являться спеціалісти з безпеки в...

У громадах реалізується пілотний проєкт "Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі", метою якого є гарантування...