29 вересня 2023
Logo slogan

Як створити в громаді мережу первинного рівня надання медичної допомоги

 

У цьому матеріалі викладені деякі варіанти та рекомендації місцевим адміністраціям для подальшої оптимізації мережі первинного рівня надання медичної допомоги, а також юридичні документи, на яких вони ґрунтуються.


Наталія Гусак, регіональна координаторка з підтримки реформи охорони здоров’я Програми "U-LEAD з Європою"

Вікторія Чебан, радниця з юридичних питань Чернівецького ЦРМС Програми "U-LEAD з Європою"

З початку впровадження Реформи первинного рівня надання медичної допомоги у 2017-2018 роках, більшість органів місцевого самоврядування (ОМС) прийняли рішення про перетворення медичних закладів з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, ставши їхніми засновниками. Подібні рішення були прийняті і районними радами. Однак для створення ще ефективніших мереж та надання кращих медичних послуг громадянам об’єднаних територіальних громад (ОТГ) може виникнути питання про переформатування мережі первинної медичної допомоги в межах одного району або навіть у межах однієї ОТГ.

В об’єднаних територіальних громадах, які були розпорядниками коштів медичної субвенції на первинному рівні надання медичної допомоги, створювалися амбулаторії загальної практики сімейної медицини зі статусом юридичної особи та організаційно-правовою формою – комунальне некомерційне підприємство, чи центри первинної медико-санітарної допомоги. Аналогічні рішення приймалися районними радами. Проте сьогодні може постати питання про переформатування мережі первинної медичної допомоги в межах як одного району, так навіть в межах однієї ОТГ.

У зв’язку із цим, можуть виникнути декілька ситуацій.

  1. Зміна засновника із передачею майнових прав на юридичну особу від районної ради до ради ОТГ.
  2. Приєднання інших населених пунктів до ОТГ, а отже, можливість переходу сільських амбулаторій від районних ЦПМСД до комунального некомерційного підприємства ОТГ.

Відповідно до Конституції України, ст. 143, визначено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними ОМС управляють майном, що є в комунальній власності; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до п. 30 ст. 26 та ст. 43 Закону про місцеве самоврядування прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських, районних, обласних рад.

В усіх перелічених вище ситуаціях необхідне прийняття рішення ОМС, проте алгоритм дій буде різним.

1. При передачі майнових прав на юридичну особу можна виділити декілька кроків.

1) Процес розпочинається із прийняттям радою ОТГ відповідного рішення та надсилання пропозиції районній раді, в управлінні якої знаходиться юридична особа. В той же час, ініціатором передачі відповідної юридичної особи може бути і районна рада. Ця можливість передбачена Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (ст. 3).

Таким чином, коли ініціатором передачі майна виступає рада ОТГ, районна рада зобов’язана розглянути відповідну пропозицію та у разі наявності законних підстав прийняти рішення про передачу майна (у даному випадку – юридичної особи) у комунальну власність ОТГ (абз. 3 п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2) Наступним кроком в процесі передачі юридичної особи має бути проведення інвентаризації. Так, відповідно до абз. 3 п.7 розділу 1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, проведення інвентаризації є обов’язковим у разі передачі бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління.

Таким чином, якщо мова йде про передачу комунального підприємства або організації, яке не є бюджетною установою, інвентаризацію проводити не обов’язково. В той же час така інвентаризація надасть можливість ОМС ознайомитись із реальним станом справ на підприємстві та унеможливіть в подальшому пред’явлення будь-яких претензій. Інвентаризація проводиться відповідно до вищезазначеного Положення.

Рада ОТГ має право на отримання належним чином засвідчених копій документів, які складаються за наслідками інвентаризації майна та активів відповідної юридичної особи.

3) Наступним етапом, після завершення інвентаризації активів та зобов’язань юридичної особи, рада ОТГ розглядає питання щодо перейменування юридичної особи (у випадках, коли таке перейменування передбачено вимогами чинного законодавства), а також розглядає питання про необхідність затвердження установчих документів відповідної юридичної особи у новій редакції та вирішує питання щодо забезпечення управління відповідною юридичною особою.

4) Завершальним етапом є внесення радою ОТГ або уповноваженим нею органом управління змін до відомостей про юридичну особу у ЄДР. Цей порядок регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», яким визначено перелік документів, які необхідно подати для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» затверджено Форму 3 - Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5) Так само, як у випадку автономізації, у випадку перейменування підприємства відповідний запис має бути занесений до трудових книжок працівників. Відповідно до ч. 4 ст. 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства дія трудового договору працівника продовжується. Ч. 3 ст. 36 КЗпП, зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. Отже, у разі зміни власника ЮО, дія трудових договорів працівників цього продовжується. Проте, у зв’язку із зміною власника юридичної особи комунальної форми власності в обов’язковому порядку зміниться і назва цієї ЮО.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29.07.93 р. в трудову книжку (графа 3) працівників ЮО необхідно буде внести запис про перейменування.

Пунктом 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників встановлено, що якщо  за  час  роботи  працівника  назва   підприємства змінюється, то  про це окремим порядком у графі 3 трудової  книжки робиться запис:   "Підприємство   таке-то   з   такого-то числа перейменоване на  таке-то",  а  у графі 4 проставляється  підстава  перейменування - наказ (розпорядження), його дата і номер». В даному випадку це буде рішення про затвердження статуту в новій редакції.

6) Оскільки,  в процесі зміни власника відбулася зміна назви надавача первинної медичної допомоги, а також вносились зміни в статут підприємства, то важливим етапом є повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.  Пунктом 2 статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  визначено, що  ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін. Варто зазначити, що Постанова КМУ « Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”  визначає форму заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

7) Задля дотримання договірних відносин з НСЗУ  відповідно до пунктів 14-16 Постанови КМУ “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”  № 410 суб'єкт господарювання має право надіслати НСЗУ  через систему пропозицію щодо зміни укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб'єкт господарювання повинен надіслати НСЗУ проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему. Проект договору про внесення змін до договору розглядається НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження.

 

 

2. Приєднання інших населених пунктів до ОТГ, а отже, можливість переходу сільських амбулаторій від районних ЦПМСД до комунального некомерційного підприємства ОТГ.

Послідовність дій буде подібною до передачі майнових прав на юридичну особу, проте з певними особливостями.

1) Процес також розпочинається із прийняттям радою ОТГ відповідного рішення та надсилання пропозиції районній раді чи іншій раді ОТГ, в управлінні якої знаходиться юридична особа. Далі районна рада чи інша сільська рада, отримавши відповідну пропозицію повинна розглянути статус КНП на предмет того, яким чином затверджується структура КНП, та який порядок внесення змін в таку структуру.

Якщо сільські амбулаторії мають статус філій, без статусу юридичної особи, але вони зазначені в реєстраційній картці в Єдиному державному реєстрі, то при прийнятті рішення про надання згоди на передачу відповідної філії є необхідність внесення змін до Статуту та реєстрація відповідних змін в ЄДР.

2) Після надання згоди на передачу відповідної філії в управління КНП іншої об’єднаної територіальної громади необхідно також передати майно, яке знаходиться на балансі комунального некомерційного підприємства. Таке індивідуально визначене майно може передаватися виключно за актом приймання-передачі. Для передачі такого майна створюється окрема комісія. Отже, наступним кроком після надання обома радами згоди про передачу майна, буде вирішення питання про формування спільної комісії.

Очолювати комісію має представник ради ОТГ, яка прийматиме таке майно. До комісії, крім представників ради ОТГ, можуть увійти представники районної ради чи іншої ради яка передає майно, а також юридичної особи, на балансі якої обліковується відповідне майно до моменту передачі раді ОТГ.   

3) Наступним кроком у передачі майна буде його інвентаризація, яка здійснюється на підставі Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. Відповідно до п. 7 р. І даного Положення, інвентаризація є обов’язковою у випадку зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу, вибуття з колективу більше половини його членів. В нашому випадку це буде як заміна матеріально відповідальних осіб, так і зміна керівника колективу (директора чи головного лікаря КНП). Таким чином, проведення інвентаризації є обов’язковим.

Інвентаризацію ініціює орган, в управлінні якого знаходиться відповідне майно. Цей же орган визначає, станом на яку дату та у який строк треба забезпечити інвентаризацію. Керівник підприємства (установи, закладу), на балансі якого обліковується відповідне майно, своїм розпорядчим документом створює інвентаризаційну комісію. Очолити комісію має або безпосередньо керівник підприємства (установи, закладу) чи його заступник, або визначений керівником підприємства (установи, закладу) керівник структурного підрозділу.

За загальним правилом, передбаченим п. 21 Розділу ІІ Положення № 879 матеріали інвентаризації складаються не менше, ніж у двох примірниках.  

4) Наступним кроком має бути прийняття рішення радою ОТГ, яка прийняла майно, про розпорядження ним. У випадку КНП – це передача відповідного майна в оперативне управління власного КНП. Якщо певне майно підлягає державній реєстрації – то право власності на таке майно буде виникати після вчинення відповідних реєстраційних змін.

Також надзвичайно важливим в процесі зміни підпорядкування амбулаторії іншій юридичній особі є забезпечення трудових прав працівників.

Переведення працівників з однієї юридичної особи до іншої (одного КНП в інше) здійснюється за його заявою, а трудовий договір з ним слід припинити на підставі п. 5 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП).

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Тобто переведення працівника здійснюється з обов’язковим отриманням його згоди на таку зміну умов трудового договору.

До переведення працівника з одного КНП в інше між їх керівниками, зазвичай, відбувається документальне узгодження такої процедури. Так, керівник КНП, до якого переходить певна філія-амбулаторія звертається до керівника іншого КНП з листом-запитом, в якому зазначає бажані строки звільнення у зв’язку з переведенням певного працівника. До речі, ініціювати таке переведення може і сам працівник.

Згода працівника на переведення оформлюється його заявою на ім’я керівника КНП, яке передає філію, що буде підтвердженням його волевиявлення на зміну умов праці. У свою чергу, керівник, отримавши письмову згоду працівника на переведення, надсилає до керівника іншого КНП відповідь щодо дати звільнення працівника. Звільнення оформлюється наказом керівника КНП.

Слід звернути увагу, що особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ч. 5 ст. 24 КЗпП).

Працевлаштування здійснюється в перший робочий день, наступний після дня звільнення (звісно якщо між керівниками та працівником не було інших домовленостей) (п. 6 Постанови № 9 Пленум ВСуУ).

5) Як і у попередній ситуацій, при появі у надавача первинної медичної допомоги нових місць надання медичної допомоги важливим етапом є повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики” №285  визначає форму заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Суб’єкт господарювання щодо кожного місця провадження медичної практики повинен мати відповідний документ, який підтверджує право користування цим приміщенням (право власності, оренди або інше право користування). Приміщення повинні відповідати встановленим санітарним нормам.

Ця процедура є актуальною і для надавачів первинної медичної допомоги, в яких побудували нові амбулаторії за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

6) Відповідно до пунктів 14-16 Постанови КМУ “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”  № 410 суб'єкт господарювання повинен  надіслати НСЗУ  через систему пропозицію щодо зміни укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб'єкт господарювання повинен надіслати НСЗУ проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему. Проект договору про внесення змін до договору розглядається НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження. Важливим є те, що декларації між пацієнтами і лікарями, які були укладені на попереднє місце надання первинної медичної допомоги розриваються за умови звільнення лікаря та переходу у структуру нового надавача первинної медичної допомоги. 

Також варто нагадати, що пунктом 14 Типового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій надавач зобов'язаний своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, проекти договорів щодо внесення змін до договору в установленому порядку. Пунктом 18 Типового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій також визначено обов'язок надавача  повідомляти замовнику про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин із залученою особою, які зазначені в додатках до цього договору не пізніше ніж через два тижні після настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію, а також пунктом 19  -  повідомляти замовнику про зміну адреси місця надання медичних послуг не пізніше ніж за один тиждень до настання таких змін та вносити до системи відповідну інформацію.

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.
29.10.2019 - 10:46 | Переглядів: 26343
Author list cd00df6963b39a2bec22236615836a42

Автор: Наталія Гусак

Теги:

медицина

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

28 вересня 2023

Побудова діалогів між громадою та владою: що є важливим для українських громад у воєнний та повоєнний час (+посібник)

Побудова діалогів між громадою та владою: що є...

«Діалог» - розмова між двома. Як місцевій владі розмовляти із жителями громади, формувати у мешканців спроможність не...

28 вересня 2023

Регіони і громади хочуть бачити більш чітку державну регіональну політику, - В’ячеслав Негода

Регіони і громади хочуть бачити більш чітку...

  До повного припинення російської агресії, питання комплексного стратегічного планування розвитку регіонів і...

28 вересня 2023

Окупанти з початку війни викрали 132 посадовців ОМС, - дослідник-документатор

Окупанти з початку війни викрали 132 посадовців...

З початку повномасштабної війни росіяни викрали 132 представників українського місцевого самоврядування та органів...

28 вересня 2023

«Агенції регіонального розвитку повинні отримати більше фінансової та політичної незалежності», - Віталій Безгін

«Агенції регіонального розвитку повинні...

  Запровадити цільову субвенцію для Агенцій регіонального розвитку (АРР) пропонує народний депутат України,...