31 березня 2023
Logo slogan

Як залучити гранти для розвитку громад: поради старостам

Автор: Олександр Врублевський, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад


Незалежно від того, наскільки громада спроможна, завжди залишаються питання, які важко вирішити за рахунок місцевого бюджету. Це може бути придбання обладнання чи транспортних засобів для потреб посадових осіб місцевого самоврядування, будівництво чи реконструкція приміщення для потреб ЦНАП, реставрація об’єктів культурної спадщини для подальшої інтеграції в сучасне життя тощо. Як показує практика, низка питань місцевого значення, вирішення яких не під силу бюджету об’єднаної громади, можуть успішно вирішуватися за рахунок інших ресурсів, у тому числі й грантових.

Залучати грантові гроші не так складно, як це може здатися на перший погляд, і староста в цьому процесі може відігравати досить важливу роль. Про це і поговоримо.

В багатьох країнах одним із завдань органів місцевого самоврядування є організація пошуку позабюджетних джерел фінансування та налагодження співпраці з різноманітними фондами та грантовими програмами. Враховуючи обмеженість бюджетних коштів навіть найспроможніших громад в Україні, одним із напрямків діяльності органів місцевого самоврядування та окремих посадових осіб, у тому числі й старост, мала б стати робота, спрямована на пошук позабюджетних джерел фінансування та залучення для вирішення питань місцевого значення необхідних коштів.

З усіх можливих позабюджетних джерел фінансування, що можуть спрямовуватися на вирішення суспільно значимих питань в житті сільських та селищних громад, основну увагу хочу зосередити на особливостях залучення грантових коштів.

 

Головною особливістю грантових коштів, на відміну від позики чи кредиту, є те, що їх не потрібно повертати назад грантодавцю.

 

Успішний процес залучення грантів складається з декількох кроків. Розглянемо їх більш детально. Але перш ніж перейти до цього, хочу зауважити, що усі подальші поради стосуватимуться виключно ситуації, коли в сільській чи селищній громаді є хоча б одна громадська організація, зареєстрована як юридична особа.

 

Крок №1. Ідентифікація проблеми та можливих шляхів її вирішення

 

Пошуку грантових програм та конкурсів має передувати означення проблеми та формулювання актуальності її вирішення, визначення заходів, що зможуть вирішити проблему, а також очікуваних результатів та необхідних витрат. Незайвим буде й окреслити такі супутні речі, як перелік необхідного майна та/чи обладнання, а також робіт та послуг, у тому числі фахових.

 

Варто знати! Чим ширшим буде ваше бачення проблеми та шляхів її вирішення, тим більше ви матимете аргументів в проектній заявці, а значить і шансів на перемогу у конкурсі

 

На цьому етапі староста має бути генератором ідей, що випливають з потреб старостинського округу та його суспільного життя. Адже, хто як не староста має вживати всіх заходів для покращення життя у ввіреному йому окрузі. Якщо на кожну проблему староста матиме проект вирішення, то рано чи пізно ці проекти вдасться реалізувати. Що ж для цього потрібно робити?

 

Крок №2. Пошук грантових програм та оголошених в їх рамках конкурсів

 

Мета і завдання грантових програм та конкурсів мають співпадати з метою і завданням вирішення вашої проблеми.

Грантову діяльність доцільно розпочинати з участі в конкурсах з невеликим фінансуванням. Їх ще називають малими грантами. Це можуть бути:

 • регіональні або місцеві грантові програми;
 • гранти при посольствах;
 • спеціальні програми «малих грантів»;
 • спільні програми в рамках Євросоюзу.

Для участі у грантовій програмі необхідно знайти оголошення про відкриті конкурси, що відповідають напрямку діяльності організації, яка має намір отримати грантові кошти. Віднайти такі оголошення можна за допомогою моніторингу Інтернет-ресурсів тих інституцій, які зазвичай розміщують узагальнену інформацію про грантові конкурси, в яких можна брати участь вже чи у найближчій перспективі.

Після визначення переліку найбільш прийнятних для підтримки вашого проекту потенційних грантодавців, потрібно ознайомитися з умовами надання ними фінансової допомоги. Щоб вашу заявку не відхилили через недотримання формальних вимог, варто вивчити особливості грантових конкурсів. Передусім необхідно буде зважати на такі речі:

 • географія конкурсу (конкурс може бути оголошено для певних регіонів України);
 • пріоритети конкурсу (здебільшого зазначаються в умовах самого конкурсу);
 • розмір гранту та розмір власного внеску грантоотримувача;
 • термін реалізації проекту (за цим параметром проекти бувають коротко-, середньо- та довгострокові);
 • суб’єкти отримання грантів (органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, органи самоорганізації населення тощо;
 • види діяльності, що фінансуються (як правило, грантодавці вказують перелік витрат, які можуть і не можуть покриватись за рахунок грантових коштів).
 • кінцеві терміни подання заявки та оголошення результатів проведеного конкурсу.

 

Конкурси, які проводяться в рамках грантових програм, за періодичністю умовно можна поділити на:

 • разові - проводяться один раз і здебільшого спрямовуються на досягнення певних цілей та завдань;
 • регулярні – їх проведення повторюються через певні проміжки часу (наприклад, щомісячно, один раз в квартал, півріччя чи рік);
 • постійні – як правило, не мають певних термінів подачі заявок та розглядаються за фактом їх надходження.

 

Що стосується інформаційних джерел, з яких можна почерпнути інформацію про грантові конкурси, то ними перш за все є офіційні сайти донорських організацій. Раджу створити власну базу даних грантодавців і періодично перевіряти їхні сайти. Там можна отримати чимало корисної інформації як про вже реалізовані, так і нові грантові програми, про зміни у грантовій політиці, про тематичні тренінги для представників громадських об’єднань тощо.

Регулярне здійснення моніторингу сайтів грантодавців дозволяє тримати руку на пульсі кожного виявленого вами грантодавця, однак, для цього потрібні часові витрачати, а іноді й немалі. В останньому випадку у пригоді можуть стати Інтернет-ресурси, які містять вже узагальнену інформацію про грантові конкурси.

Значний обсяг потрібної інформації можна знайти на сайтах:

Якщо ви достатньо володієте англійською мовою, тоді можна скористатися такими Інтернет-ресурсами, як :

Усіма ними досить зручно користуватися, оскільки вони містять багато «інформаційних вершків» для потенційного грантоотримувача.

Старості на цій стадії буде корисно регулярно зустрічатися з представниками громадської організації (далі – ГО) чи її керівником та обговорювати питання щодо подачі проектних заявок для вирішення тієї чи іншої проблеми. Якщо донорська організація проводить тренінг для потенційних учасників майбутнього конкурсу за певним напрямом, то старості та представникам місцевої ГО варто взяти участь у такому заході. Як показує практика, той, хто пройшов відповідний тренінг, організований донором напередодні оголошення конкурсу, частіше отримує грантову підтримку.

 

Крок №3. Підготовка проектної заявки

 

Однією з умов успішного отримання грантових коштів є правильно складена проектна заявка.

 

Увага! Не маючи власного заздалегідь підготовленого проекту вирішення проблеми, швидко написати якісну проектну заявку, яка могла б претендувати на отримання фінансування, майже неможливо

 

Ви маєте адекватно відобразити в проектній заявці своє бачення способів вирішення проблеми. Кожен грантодавець має власну форму проектної заявки (її ще називають аплікаційною формою). Не зважаючи на це, її структура обов’язково міститиме розділи, які найчастіше повторюються. Ними, як правило, є:

 • Титульний аркуш
 • Резюме проекту
 • Вступ
 • Постановка проблеми
 • Мета і завдання
 • Очікувані результати
 • Цільові групи
 • Оцінювання проекту
 • Життєздатність проекту
 • План реалізації
 • Звітність
 • Бюджет
 • Додатки

Зазвичай, у кожному такому елементі дещо дрібнішим шрифтом міститься уточнююча інформація або невеличкі підказки, які дозволяють більш точно зрозуміти, яку інформацію потрібно зазначити та її максимально допустимий обсяг. Якщо грантодавець, наприклад, визначив для розділу «Постановка проблеми» обсяг «не більше однієї сторінки», то в цей обсяг потрібно вкластися. Якщо ж написати три чи більше сторінок, то грантодавець може зробити деякі висновки не на користь організації, яка подала проектну заявку. Іншими словами, грантодавець зможе вибачити декілька зайвих рядків, але не декілька зайвих сторінок. Про цю особливість психології грантодавця варто пам’ятати при підготовці кожної проектної заявки. 

 

До підготовки власних проектів та грантових заявок необхідно ставитися не як до експромтних спроб (вийде чи не вийде), а як до серйозної справи, що може сприяти  залученню додаткових фінансових та інших ресурсів як для розвитку громадської організації, так і самої громади на регулярній основі.


Якщо під час підготовки грантової заявки виникають труднощі, тоді варто звернутися за консультаціями до представників грантодавця. Майже кожен грантодавець в оголошеному конкурсі вказує контактну особу та засоби зв’язку з нею (адресу електронної пошти та/чи номер телефону).

Існує низка різних методичних рекомендацій щодо підготовки проектних заявок, в яких до найменших подробиць описується, що потрібно писати у тому чи іншому розділі заявки. Звісно, це дуже корисна інформація. Однак її використання не гарантує перемоги в конкурсі чи отримання фінансування на позаконкурсній основі.

Необхідно зважати, що окрім дотримання формальних вимог, що пред’являються до написання проектної заявки, з її змісту грантодавець має чітко з’ясувати для себе декілька речей, які характеризуватимуть потенційного грантоотримувача. Якщо грантодавець переконається, що проблема є реальною, актуальною та її можна вирішити за допомогою запропонованих вами засобів упродовж запланованого часу, а запитувані ресурси, у тому числі грошові, є адекватними, тоді ваші шанси на перемогу в конкурсі збільшуються.

 

Увага! Якщо ви хочете виділитися серед інших конкурсантів та привернути увагу грантодавця, сформулюйте унікальну назву проекту.

 

Для більшої переконливості та дійсності намірів громадської організації не завадить долучити до заявки та пакету документів гарантійні листи сільського, селищного голови, старости та/чи зацікавлених депутатів місцевої ради. Хоча б однин такий лист, і це для грантодавця буде свідченням про співпрацю чи принаймні партнерські стосунки між потенційним грантоотримувачем та інституціями місцевої влади, що може бути розцінено, як позитивний чинник при визначені переможців конкурсу.

Якщо після відправлення проектної заявки ви отримали від грантодавця низку запитань, то це означає, що ваша заявка привернула його увагу і зберігає шанси на подальшу перемогу. У такій ситуації на поставлені грантодавцем запитання потрібно відповідати швидко і детально.

У разі отримання повідомлення про перемогу в конкурсі, необхідно буде укласти договір з грантодавцем і неухильно його дотримуватися. Пам’ятайте, що грантодавець має право не лише контролювати хід виконання схваленого ним проекту та цільове використання наданих коштів, але і поширювати відповідну інформацію про грантоотримувача поміж інших донорських організацій.


P.S. Додаткові запитання можна винести для обговорення на Форум старост http://forum.decentralization.gov.ua

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Поділитися новиною:

Читайте також:

30 березня 2023

Навіщо громаді стратегічні енергетичні документи

Навіщо громаді стратегічні енергетичні документи

Стратегічна документація допомагає громадам заощаджувати енергію без втрати якості послуг, ставати енергетично...

30 березня 2023

Публічні закупівлі: відповіді на поширені запитання від громад

Публічні закупівлі: відповіді на поширені...

Експерти Програми USAID DOBRE зібрали всі питання щодо здійснення публічних закупівель, які надійшли від...

30 березня 2023

Бориспільська громада побратається з містом Вантаа

Бориспільська громада побратається з містом Вантаа

Бориспільська міська рада ухвалила рішення про підписання договору про співпрацю з фінським містом Вантаа. Про це...

30 березня 2023

Проєкт DECIDE офіційно стартував у Чернігівській області 

Проєкт DECIDE офіційно стартував у...

Чернігівська область стала п'ятим регіоном-партнером Швейцарсько-українського проєкту DECIDE. Про можливості...