Нові райони
10.03.2021
Відповідно до частини четвертої статті 87 Закону України «Про державну службу» у разі звільнення з державної служби у зв'язку з ліквідацією державного органу державному службовцю виплачується вихід...
17.02.2021
Районна рада не ліквідована, а приєдналася до іншої районної ради. Тобто є правонаступник, до якого могли перейти права районної ради. Кому мали перейти права –  укрупненій ТГ, на території якої ця...
17.02.2021
Акти від імені районної ради може підписати або рада-правонаступник, або уповноважені радою-правонаступником представники комісії з реорганізації РР (залежить від того, чи ще триває процедура реорг...
11.02.2021
Якщо діловод РДА, що реорганізується, має статус державного службовця, він може бути переведений в ОМС без конкурсу, якщо його кваліфікація відповідає вимогам до посади в ОМС, на яку він претендує.
15.02.2021
Компенсаційні виплати при звільненні повинні бути вилачені працівникам у день їхнього звільнення. Підставами для проведення розрахунків з працівниками є наявність відповідних бюджетних призначень, ...
15.02.2021
Фінансування ліквідаційнгої комісії повинно здійснюватися в межах коштів, передбачених на утримання установ, працівники яких входять до складу ліквідаційної комісії (додатково див. лист Мінсоцполіт...
10.02.2021
Відповідно до п.36) ч.1 ст. 2 Бюджетного кодексу місцевий фінансовий орган – установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, ви...
08.02.2021
Цивільним та Господарським кодексами України, а також ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
08.02.2021
Так. Коли це треба зробити – визначає засновник. Внесення відповідних змін до відомостей про особу здійснюється без сплати адміністративного збору (бо зміни до відомостей про юрособу обумовлені змі...
03.02.2021
Відповідно до п.62 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району...
03.02.2021
Джерелами фінансування видатків, пов'язаних з вивільненням працівників районних рад ліквідованих районів можуть бути: - надходження до районного бюджету, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу...
01.02.2021
Ні, не може, це порушення. Частина 1 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає обрання у районних радах лише одного заступника голови ради, посада першого заступник...
01.02.2021
Може, відповідно до п. 4 Прикінцевих положень Закону № 1009 - у разі відповідності його кваліфікації Типовим професійно-кваліфікаційним характеристикам  посадових осіб місцевого самоврядування http...
29.01.2021
Звісно, одна юридична особа може приєднатися тільки до іншої юридичної особи. Приєднання до філії або підрозділу, який не має статусу юридичної особи, неможливе.
29.01.2021
Рішення про розподіл залишків коштів є складовою передавального акту, який складає комісія з реорганізації та затверджує рада, розташована у адміністративному центрі територіальної громади. Допомог...
01.02.2021
Найменування посад і посадові оклади працівників районних рад регламентується постановою № 268 від 09.03.2006 (додаток 49). Зокрема, у штаті районних рад передбачено наявність посади начальника від...
29.01.2021
Це питання бажано врегулювати розпорядчим актом голови РДА, до якої здійснюється приєднання.
28.01.2021
Районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які предс...
28.01.2021
Вказане питання врегульовано постановою КМУ від 20 травня 2013 р. № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської місь...
27.01.2021
Якщо це передбачено рішенням ради, що утворила комісію, то з питань забезпечення роботи комісії – так, може
28.01.2021
Відповідно до п.6.2. Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 22.06.2012 № 758 право першого підп...
28.01.2021
Питання щодо фінансування видатків для працівників реогранізованих рад можна врегулювати шляхом включення районних рад, що реорганізовуються, до мережі головного розпорядника коштів, яким визначити...
27.01.2021
Внаслідок змін у адміністративно-територіальному устрої таких вимог не передбачено. Тільки якщо у Вас є потреба змінити організаційну структуру РДА та її підрозділів. Наприклад, у зв’язку із внесен...
25.01.2021
Використовуєте бланки та печатки, визначені органом, що утворив комісію з реорганізації. Запис про реорганізацію вноситься до трудових книжок всіх працівників, попереджених про наступне вивільне...
28.01.2021
Питання щодо фінансування видатків для працівників реогранізованих рад можна врегулювати шляхом включення районних рад, що реорганізовуються, до мережі головного розпорядника коштів, яким визначити...

Поділитися