Фінансова децентралізація виконує поставлені завдання, - експерт про дані Моніторингу реформи за 9 місяців

Питання реалізації завдань децентралізації – під постійною увагою Мінрегіону. Міністерством підготовлено моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування за 9 місяців 2017 року. Окрім інших, він містить фінансові показники місцевих бюджетів загалом та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Виходячи з даних, наведених у моніторингу, протягом січня-вересня 2017 року надходження до загального фонду всіх місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 134,9 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 31,1 млрд грн або на +29,8%.

Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні повідомила, що темпи зростання місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) є кращими у порівнянні з такими ж показниками інших місцевих бюджетів.

Вона виокремила надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ. За звітний період вони зросли в 1,8 рази або на 2,8 млрд грн та склали 6,3 млрд грн.

Із зазначеної кількості громад бюджети 207 ОТГ, які провели перші місцеві вибори в 2016 році та тільки в цьому році отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб, наростили власні ресурси у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 2,8 рази (+2,1 млрд грн) - до 3,3 млрд грн.

А темп зростання власних доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, склав +31,2% (+702,5 млн грн). Таке зростання є більшим від середнього показника по Україні, який склав +29,8%.

Такі темпи зростання власних доходів місцевих бюджетів, за словами Яніни Казюк, зумовлені діями Уряду, спрямованими на фінансову децентралізацію. Вона зазначила, що нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати надходження до місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів.

«Крім того, сьогодні місцеве самоврядування поступово відходить від притаманної раніше споживацької позиції. Очікування дотацій вони сьогодні замінюють активними діями у створенні ефективного управлінського апарату, спрямовують кошти на розвиток громад, здійснюють аналіз витрачання бюджетних коштів та запобігають випадкам неефективного, нераціонального їх використання», - пояснила Яніна Казюк.

Податок на доходи фізичних осіб

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 77,8 млрд грн або 57,7% від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з січнем-вереснем минулого року, надходження цього податку збільшилися на 22,2 млрд грн або на 40,0%.

Плата за землю

Вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих податків. У звітному періоді до місцевих бюджетів надійшло 19,9 млрд грн плати за землю. Це на 14,2% (на 2,5 млрд грн) більше від надходжень за аналогічний період минулого року. У структурі доходів місцевих бюджетів плата за землю займає 14,8%.

Яніна Казюк підкреслила, що серед рівнів місцевих бюджетів найвищий показник приросту доходів від плати за землю, по відношенню до минулого року, спостерігається по бюджетах ОТГ - +20,2%. Для порівняння, середній показник приросту надходжень від плати за землю в цілому по Україні складає 14,2%.

На думку експерта, це говорить про те, що громади наводять лад в сфері земельних відносин.

Єдиний податок

Значний приріст надходжень до місцевих бюджетів зафіксовано по єдиному податку. Його сума склала 15,9 млрд грн, що на 4,5 млрд грн або на 39,3% перевищує надходження минулого року. Цьому сприяли зміни до податкового законодавства та розвиток підприємницької діяльності.

Знову ж таки, серед рівнів місцевих бюджетів по єдиному податку найвищий показник приросту доходів спостерігається в бюджетах ОТГ – 42,3%, в той час, як по бюджетах міст обласного значення цей показник становить 40,1%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Моніторинг зафіксував динамічне зростання доходів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж січня-вересня надходження склали 1,8 млрд грн, що перевищує минулорічний показник в 1,7 рази (на 69,3%). Високий приріст надходжень свідчить про зацікавленість органів місцевого самоврядування у мобілізації коштів до своїх бюджетів та наявність резервів для подальшого зміцнення фінансової спроможності громад.

Плата за надання адміністративних послуг

До місцевих бюджетів надійшло 2,1 млрд грн плати за надання адміністративних послуг, що на 631,1 млн грн більше (+42,0%) від обсягу таких надходжень за минулий рік. По бюджетах міст обласного значення доходи за надання адмінпослуг зросли на 78,6%.

По бюджетах об’єднаних територіальних громад плата за надання адміністративних послуг збільшилася майже в 5 разів. Експерт це пояснює організацією належної роботи по наданню адміністративних послуг безпосередньо на територіях об’єднаних громад, де створюються Центри надання адміністративних послуг.

Надходження акцизного податку з роздрібних продаж

Протягом січня-вересня надходження акцизного податку з роздрібних продаж склали 7,7 млрд грн, що у порівнянні з таким же періодом 2016 року є на 0,9 млрд грн менше. Дані Моніторингу свідчать, що протягом липня-вересня відбулося зниження надходжень акцизного податку до місцевих бюджетів. За ці три місяці від акцизного податку з палива місцеві бюджети отримали лише 44 млн грн, тоді як середньомісячні суми надходжень у попередні періоди складали орієнтовно 500 млн грн.

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам

Станом на 1 жовтня 2017 року місцеві бюджети одержали 193,7 млрд грн трансфертів, що складає 99,0 % від передбачених розписом асигнувань на січень-вересень 2017 року.

Місцеві бюджети отримали:

  • базову дотацію – 4,4 млрд грн або 100% від розпису асигнувань;
  • субвенцію на соціальний захист населення – 94,4 млрд грн або 99,3% від передбачених розписом;
  • освітню субвенцію – 38,7 млрд грн або 100% від розпису;
  • медичну субвенцію – 40,8 млрд грн або 100% від розпису;
  • субвенцію на формування інфраструктури ОТГ – 1,0 млрд грн або 100% від розпису;
  • субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій – 3,3 млрд грн.

Такі показники свідчать, що в основному бюджетний розпис державного бюджету щодо надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам виконується в повному обсязі.

Видатки місцевих бюджетів

Видатки загального фонду місцевих бюджетів України (з трансфертами) станом на 1 вересня 2017 року склали 251,2 млрд грн, що на 80,0 млрд грн або на 46,8 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Видатки бюджету розвитку

У розрахунку на 1 жителя, видатки бюджету розвитку у місцевих бюджетах України зросли з 461 грн до 725 грн (на 57,4 %), зокрема в бюджетах міст обласного значення – з 469 грн до 706 грн (на 50,6 %), а в бюджетах ОТГ – зі 166 грн до 372 грн (у 2,2 рази).

Залишки коштів місцевих бюджетів та кошти на депозитних рахунках

Про фінансову спроможність місцевих бюджетів свідчать і залишки коштів на рахунках станом на 1 вересня поточного року.

Моніторингом зафіксовано, що залишки коштів загального фонду усіх місцевих бюджетів України склали 80 млрд грн, у тому числі на казначейських рахунках - 64,1 млрд грн, на депозитних рахунках в банківських установах – 15,9 млрд грн (19,9% від загальної суми залишків). Якщо порівнювати з початком 2017 року, то обсяги залишків зросли на 46,4 млрд грн.

Станом на 1 вересня поточного року залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів міст обласного значення склали 18,3 млрд грн, у тому числі на депозитних рахунках в банківських установах - 8,0 млрд грн, що становить 43,7 % від загальної суми залишків бюджетів міст обласного значення.

Щодо бюджетів 366 ОТГ, то станом на 1 вересня 2017 року залишки коштів на казначейських рахунках громад становлять 3,6 млрд грн та 0,5 млн грн - на депозитних рахунках.

Виходячи з даних моніторингу, Яніна Казюк зазначила, що ОТГ ефективніше використовують наявний в їх розпорядженні ресурс, спрямовуючи кошти на розвиток територій, а не накопичують їх на депозитних рахунках в банках.

Державна підтримка на розвиток громад та розбудову інфраструктури

Держава збільшила обсяги надання державної бюджетної підтримки місцевим органам влади на розвиток громад та розбудову інфраструктури.

Так, якщо у 2014 році з державного бюджету на підтримку соціально-економічного розвитку регіонів було спрямовано 0,5 млрд грн, то в 2016 році обсяг коштів на реалізацію інфраструктурних проектів зріс і склав 7,3 млрд грн. За ці кошти було реалізовано 5904 проекти з підтримки місцевого та регіонального розвитку. 523 органи місцевого самоврядування отримали кошти на проекти соціально-економічного розвитку.

Станом на 1 жовтня 2017 року обсяг загальної бюджетної підтримки склав 14,9 млрд грн, що більше майже у 30 разів, порівняно з 2014 роком.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій

В державному бюджеті на 2017 рік передбачена субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій в розмірі 5,0 млрд грн. Станом на 1 жовтня 2017 року, ця субвенція розподілена розпорядженнями Кабінету Міністрів України між місцевими бюджетами в обсязі 5,0 млрд грн та перерахована їм в сумі 3,3 млрд грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

У 2017 році передбачено державну бюджетну підтримку 366 ОТГ в обсязі 1,5 млрд грн. Ці кошти розподілено між ОТГ в залежності від площі їх території та чисельності сільських жителів (постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №410) - чим більша кількість сільських жителів та площа території – тим більший обсяг субвенції ОТГ.

Станом на 1 жовтня 2017 року розподіллено кошти субвенції за проектами ОТГ в сумі 1,4 млрд грн (92,3% від загального обсягу субвенції). За рахунок цих коштів громади впроваджують 1726 інфраструктурних проекти.

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР)

На 2017 рік в державному бюджеті передбачено місцевим органам влади кошти ДФРР в обсязі 3,5 млрд грн, які мають бути спрямовані на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.

«Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади. Бюджетні показники говорять самі за себе: децентралізація виконує поставлені завдання щодо створення належного життєвого середовища для мешканців громад», - резюмувала експерт.

Теги:

бюджет Яніна Казюк бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

27 вересня 2021

Наша мета — створити комфортні умови життя для людей в громадах, — Денис Шмигаль на відкритті проекту «ГОВЕРЛА»

Наша мета — створити комфортні умови життя для...

Реалізація проектів з міжнародної підтримки сприятиме успішному впровадженню реформи децентралізації як на...

27 вересня 2021

Створення та оновлення загальнодержавних топографічних і тематичних карт, - роз’яснення Держгеокадастру

Створення та оновлення загальнодержавних...

Держгеокадастр звертає увагу, що загальнодержавне топографічне картографування здійснюється в масштабах 1:10000,...

27 вересня 2021

Від нестачі кисню до високої оцінки ВООЗ. Як Кіцманська лікарня змогла зміцніти у часи пандемії

Від нестачі кисню до високої оцінки ВООЗ. Як...

  Третього березня 2020 року у Чернівцях був зареєстрований перший в Україні хворий на коронавірус, а вже 13...

26 вересня 2021

Про цивільний захист у закладах освіти управлінцям розкажуть 28 вересня

Про цивільний захист у закладах освіти...

28 вересня 2021 року швейцарсько-український проєкт DECIDE – “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”...

26 вересня 2021

Освіта в громадах: година запитань до Сергія Колебошина

Освіта в громадах: година запитань до Сергія...

«Година запитань» – це новий формат спілкування від проєкту DECIDE з управлінцями, головами громад та усіма, кому не...