Оцінка фінансових показників бюджетів 872 ОТГ: рейтинг за 9 місяців 2020 року

За підсумками січня-вересня 2020 року за допомогою низки індикаторів експерти вчергове оцінили рівень фінансової забезпеченості об’єднаних громад для виконання тих завдань і повноважень, якими вони наділені.

За результатами 9 місяців 2020 року проведено оцінювання та сформовано рейтинг ОТГ за такими фінансовими показниками:

 1. доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 2. видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 3. видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 4. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з урахуванням базової чи реверсної дотації без урахування субвенцій з державного бюджету);
 5. співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
 6. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів);
 7. питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ).

Аналіз проведено у розрізі 872 ОТГ (по тих, що у 2020 році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом), які згруповано за критерієм чисельності населення, в окрему групу виділено міста обласного значення, у котрих відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:

 • Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;
 • Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;
 • Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;
 • Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів;
 • Група 5 – ОТГ-міста обласного значення.

Таблиця 1.

Групи

Критерії групування

Кількість ОТГ

Загальна чисельність населення в групі ОТГ, тис. осіб

% від всього населення ОТГ

Група 1

Населення понад 15 тис. осіб

110

2 368,5

22,8%

Група 2

Населення  від 10 до 15 тис. осіб

134

1 629,7

15,7%

Група 3

Населення від 5 до 10 тис. осіб

277

1 944,7

18,7%

Група 4

Населення до 5 тис. осіб

308

 1 051,3

10,2%

Група 5

ОТГ- міста обласного значення

43

  3 391,0

32,6%

Разом

872

10 385,2

100,0%

Виходячи з наведених вище показників та критеріїв групування ОТГ, здійснено розрахунки показників місцевих бюджетів по 872 ОТГ за результатами їх виконання у січні-вересні 2020 року:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Показник 1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. До розрахунку включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території.

За підсумками січня-вересня 2020 року до загального фонду бюджетів 872 ОТГ (без урахування трансфертів) надійшло 38,1 млрд гривень. Із розрахунку на одного мешканця середній по всіх ОТГ розмір доходів становить 3 348,3 грн, медіанний показник доходів на одного мешканця – 2 903,1 гривень.

Із 872 ОТГ по 319 громадах (36,6% від загальної кількості) показник доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

Середній показник доходів у розрахунку на 1-го мешканця становить:

 • у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 3 216,9 грн (max – 18 001,8 грн, min – 824,0 грн),
 • у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 3 207,4 грн (max – 12 254,9 грн, min – 682,0 грн),
 • у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 3 276,7 грн (max – 23 699,6 грн, min – 599,4 грн),
 • у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 3 404,0 грн (max – 29 281,0 грн, min – 684,8 грн),
 • у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 4 185,7 грн (max – 8 731,6 грн, min – 2 166,9 грн).

Показник 2. Видатки загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ.

У січні-вересні 2020 року із загального фонду бюджетів ОТГ було проведено видатків на суму 50,5 млрд гривень. Середній обсяг видатків по всіх 872 ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 4 806,2 грн, медіанний показник видатків на одного мешканця – 4 603,1 гривні.

Із 872 ОТГ по 358 громадах (41,1% від загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищує середній показник.

Середній показник видатків у розрахунку на одного мешканця становить:

 • у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 4 664,1 грн (max – 15 233,2 грн, min – 1 100,2 грн),
 • у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 4 703,4 грн (max – 10 496,9 грн, min – 2 046,9 грн),
 • у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 4 781,4 грн (max – 14 350,7 грн, min – 1 544,3 грн),
 • у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 4 906,9 грн (max – 20 444,1 грн, min – 814,3 грн),
 • у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 4 929,0 грн (max – 8 402,5 грн, min – 3 227,7 грн).

Показник 3. Видатки на утримання апарату управління в розрахунку на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ. Показник характеризує «вартість» одного працівника управлінського апарату ОТГ для кожного жителя громади (у вимірі аналізованого періоду).

Загалом по 872 ОТГ середній рівень видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить 909,6 грн, медіанний показник – 823,3 гривні.

Із 872 ОТГ по 348 громадах (39,9% від загальної кількості) показник видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця перевищує середній показник.

Середній показник видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить:

 • у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 634,0 грн (max – 1 918,9 грн, min – 297,1 грн),
 • у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 758,7 грн (max – 1 895,2 грн, min – 295,1 грн),
 • у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 858,3 грн (max – 2 646,4 грн, min – 312,2 грн),
 • у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 1148,4 грн (max – 3 789,0 грн, min – 275,4 грн),
 • у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 705,1 грн (max – 1 168,1 грн, min – 400,3 грн).

Показник 4. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з урахуванням базової чи реверсної дотацій, але без урахування субвенцій з державного бюджету.

Дотаційність бюджетів розраховано наступним чином:

 • для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації;
 • для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми доходів загального фонду.

Найменш залежними від дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади- міста обласного значення з Групи 5, в яких із 43 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить лише 22,6%.

У Групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 55,1%.

Серед ОТГ Групи 2 – по 8 громадах показник дотаційності перевищує 50% (6% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 62,9%.

У Групі 3 по 15 громадах показник дотаційності перевищує 50% (5,4% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 65%.

У Групі 4 у 4 громад показник дотаційності перевищує 50% (або 1,3% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 63%.

Показник 5. Співвідношення видатків на утримання апарату управління з фінансовими ресурсами ОТГ визначено як співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду (без урахування трансфертів з державного бюджету).

У середньому, по всіх 872 ОТГ, рівень видатків на утримання апарату управління становить 31,9% від обсягу доходів загального фонду.

Із 872 ОТГ по 372 громадах (42,7% від загальної кількості) показник видатків на утримання апарату управління перевищує середній показник. В 2 ОТГ обсяг видатків на фінансування органів управління та забезпечення діяльності ради майже рівний обсягу власних доходів загального фонду.

Середній показник видатків на утримання апарату управління у розрізі Груп становить:

 • у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 21,8% (max – 62,1% грн, min – 10,3%),
 • у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 28,2% (max – 100,3% грн, min – 10,2%),
 • у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 32,4% (max – 94,4% грн, min – 6,8%),
 • у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 38,6% (max – 100,2% грн, min – 11,8%),
 • у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 18,2% (max – 35,6% грн, min – 7,6%).

Показник 6. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначено як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. При розрахунку використано дані без урахування коштів, перерахованих до інших бюджетів у вигляді трансфертів, оскільки вони не спрямовані на проведення видатків на території відповідної ОТГ, а використані на утримання установ чи фінансування заходів іншої громади (тієї, яка отримала такі кошти).

Протягом січня-вересня 2020 року із загального фонду бюджетів 872 ОТГ було проведено видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями на суму 36,4 млрд грн, що становить 72,1% від обсягу видатків загального фонду бюджетів ОТГ.

Середній показник частки заробітної плати у видатках загального фонду становить:

 • у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 79,1% (max – 90,9%, min – 52,7%),
 • у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 79,4% (max – 92,1%, min – 46,2%),
 • у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 79,9% (max – 96,8%, min – 36,8%),
 • у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 81,8% (max – 95,2%, min – 39,2%),
 • у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 67,2% (max – 87,1%, min – 44,5%).

Показник 7. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків визначено як співвідношення капітальних видатків до сумарного обсягу видатків загального та спеціального фонду бюджету відповідної ОТГ. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання соціального ефекту.

За січень-вересень по всіх 872 ОТГ проведено капітальних видатків на суму 7,1 млрд грн, середній рівень капітальних видатків становить 9,3%.

Середній показник питомої ваги капітальних видатків у загальному обсязі видатків становить:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 8,8% (max – 38,1%, min – 0,6%),
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 10,2% (max – 50,7%, min – 0,3%),
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 9,7% (max – 53,6%, у 1 ОТГ капітальні видатки не здійснювалися),
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 8,2% (max – 55,7%, у 5 ОТГ капітальні видатки не здійснювалися),
 • по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 12,4% (max – 28,3%, min – 0,8%).

Наведені дані засвідчують наявність значної диференціації у ресурсному забезпеченні громад. Зважаючи на це, необхідним є спрямування державної економічної та бюджетної політики на підвищення фінансового потенціалу територій, які цього потребують, та здійснення максимально можливого вирівнювання міжрегіональних фінансових диспропорцій з метою забезпечення громадян належним рівнем публічних послуг незалежно від місця їхнього проживання.

Примітка. У розрахунках чисельність населення зазначена з урахуванням внутрішньо переміщених осіб, кількість яких в цілому по Україні становить 1337,4 тис. осіб, у т.ч. в ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом – 270,0 тис. осіб.


Матеріали підготовлені за підсумками виконання бюджетів 872 ОТГ за січень-вересень 2020 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International:

 • Віктором Венцелем, експертом Програми «U-LEAD з Європою»
 • Ігорем Герасимчуком, експертом проекту SKL International
 • Ігорем Онищуком, експертом проекту SKL International
17.11.2020 - 10:00 | Переглядів: 17806
Оцінка фінансових показників бюджетів 872 ОТГ: рейтинг за 9 місяців 2020 року

Приєднані файли:

Теги:

бюджет бюджет аналітика Віктор Венцель Ігор Герасимчук

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

26 лютого 2021

Агломерація: настав час закріпити у законодавстві механізм співпраці великих міст та навколишніх громад, - В’ячеслав Негода

Агломерація: настав час закріпити у...

З початку 2021 року усі громади в Україні мають рівні можливості і повноваження. Отже вони нарешті можуть бути...

26 лютого 2021

Як законопроект №4380 про адмінзбір вплине на бюджет громади

Як законопроект №4380 про адмінзбір вплине на...

Авторка: Яніна Казюк, експерт з публічних фінансів,  доктор наук з державного управління Розвиток системи...

25 лютого 2021

Михайло Федоров: Мінцифра підтримує цифровізацію в регіонах

Михайло Федоров: Мінцифра підтримує...

Мінцифра працює над цифровою трансформацією регіонів. Наша мета — допомогти кожній громаді із впровадженням...

25 лютого 2021

Мінрегіон: працюємо над тим, щоб до кінця року 1000 громад мали власні стратегії розвитку

Мінрегіон: працюємо над тим, щоб до кінця року...

25 лютого Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов взяв участь у нараді з головами обласних та...

25 лютого 2021

1 березня - вебінар на тему: "Шкільне харчування: як запровадити нові стандарти харчової безпеки?"

1 березня - вебінар на тему: "Шкільне...

1 березня 2021 року швейцарсько-український проєкт DECIDE – “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”...