Бюджети 806 ОТГ. Рейтинг за 9 місяців 2019 року

Рівень фінансової забезпеченості об’єднаних громад і надалі залишається одним із головних аспектів у питаннях визначення їх спроможності забезпечувати виконання тих завдань і функцій, якими вони наділені. Безумовно, спроможність громади вимірюється багатьма чинниками та параметрами, однак фундаментальним компонентом її життєдіяльності є фінансові ресурси. Ефективність виконання місцевими органами влади децентралізованих функцій, серед іншого, залежить від обсягів отримуваних на відповідній території доходів або від суми коштів, що надається центральною владою на виконання делегованих повноважень.  

За підсумками січня-вересня 2019 року, експерти проаналізували окремі фінансові показники 806 ОТГ, а саме - здійснили розрахунок чотирьох показників, які характеризують фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад:

 1. доходи на душу населення (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 2. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до суми доходів загального фонду ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);
 3. питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (відсоткова частка видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування у сумі доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету);
 4. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів).

806 ОТГ експерти згрупували за критерієм чисельності населення. Крім цього, для більш коректного порівняння всі міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», виділені в окрему групу:

 • Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;
 • Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;
 • Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;
 • Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів;
 • Група 5 – ОТГ-міста обласного значення.

 

Розподіл ОТГ на групи представлено в таблиці нижче:

Групи

Критерії групування

Кількість ОТГ

% до загальної кількості ОТГ

Загальна чисельність населення в групі ОТГ, тис. осіб

% від всього населення досліджуваних ОТГ

Група 1

населення понад         15 тис. осіб

96

11,9%

2 031,0

24,4%

Група 2

населення              від 10 до 15 тис. осіб

124

15,4%

1 519,2

18,3%

Група 3

населення                від 5 до 10 тис. осіб

267

33,1%

1 881,7

22,6%

Група 4

населення               до 5 тис. осіб

292

36,3%

1 000,5

12,0%

Група 5

ОТГ-міста обласного значення

27

3,3%

1 882,8

22,7%

Разом

806

100%

8 315,2

100%

Виходячи із наведених критеріїв групування ОТГ, експерти представили результати виконання окремих показників місцевих бюджетів по 806 ОТГ за 9 місяців 2019 року:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Показник 1. Доходи на душу населення розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, у розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються виключно на її території.

За підсумками січня-вересня 2019 року, до бюджетів 806 ОТГ надійшло 28,1 млрд гривень. Із розрахунку на одного мешканця по всіх ОТГ, дохід становить 3 381,4 грн/особу.

Із 806 ОТГ по 256 громадах (31,8% від загальної кількості) показник власних доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ. Зокрема:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – в 27 ОТГ із 96 ОТГ,
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – в 33 ОТГ зі 124,
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – в 78 ОТГ із 267 ОТГ,
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – в 104 ОТГ із 292 ОТГ,
 • по Групі 5 (ОТГ-міста обласного значення) – в 14 ОТГ із 27 ОТГ.

У середньому обсяг власних доходів, отриманих ОТГ у різних групах такий:

 • в Групі 1 (з чисельністю населення понад 15 тис. осіб) власні доходи на 1 ОТГ в середньому складають 62,1 млн грн ,
 • у Групі 2 (з населенням від 10 до 15 тис. осіб) – 38,2 млн грн,
 • у Групі 3 (з населенням від 5 до 10 тис. осіб) – 22,0 млн грн,
 • у Групі 4 (з населенням менше 5 тис. осіб) – лише 11,3 млн грн,
 • у Групі 5 (ОТГ- міста обласного значення) – 305,4 млн грн.

Показник 2. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової (чи реверсної) дотації до обсягу доходів загального фонду бюджету ОТГ (без урахування субвенцій з державного бюджету).

Дотаційність бюджетів розраховано наступним чином:

 • для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації;
 • для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми доходів загального фонду.

Розрахунки свідчать, що найменш залежними від дотацій з державного бюджету є громади - міста обласного значення з Групи 5. Тут із 27 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить лише 9,4%.

У Групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 50,0% (такий рівень має лише одна громада. Взагалі, лише 4 ОТГ в цій групі мають показник дотаційності вище 30).

Серед ОТГ Групи 2 – по семи громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 5,6% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 58,6%.

У Групі 3 показник дотаційності перевищує 50% у дев'яти ОТГ (або 3,4% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 65,9%.

У Групі 4 показник дотаційності перевищує 50% у 3-х громадах  (або 1,0% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 64,0%.

Показник 3. Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ визначено як відсоткова частка видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування у сумі доходів загального фонду (без урахування всіх видів трансфертів з державного бюджету).

У Групі 1 налічується 47 ОТГ (49,0% від загальної кількості ОТГ в групі), у яких видатки на управління перевищують 20% від обсягу власних доходів, з них у одній громаді цей показник складає 53,8%.

Серед ОТГ Групи 2 у 81 громаді показник видатків на управління перевищує 20% (65,3% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по шести ОТГ показник становить понад 50%, найвищий показник – 82,5%.

У Групі 3 по 211-ти громадах видатки на управління перевищують 20% від обсягу власних доходів (79,0% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 16 ОТГ показник становить понад 50%, а найбільша питома вага управлінських видатків складає 84,5%.

У Групі 4 кількість ОТГ, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 266 (91,1% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 34 ОТГ показник становить понад 50%, а найбільша питома вага управлінських видатків – 89,5%.

У Групі 5 кількість ОТГ - міст обласного значення, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 10 (37,0% від загальної кількості ОТГ в групі), а найбільша питома вага управлінських видатків – 32,6%.

Показник 4. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначено як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. Тобто, при розрахунку використано дані щодо обсягів видатків, спрямованих на заробітну плату з нарахуваннями (по всіх галузях), а також обсяг видатків загального фонду бюджету без урахування коштів, перерахованих до інших бюджетів у вигляді трансфертів (код класифікації 900202), оскільки ці кошти не були спрямовані на проведення видатків на території відповідної ОТГ, а були використані на утримання установ чи фінансування заходів іншої громади (тієї, яка отримала такі кошти).

Обсяги видатків, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання відповідного соціального ефекту.

Середній показник видатків на оплату праці у розрахунку на одну ОТГ становить:

 • по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 73,6% (найвищий показник видатків на оплату праці – 86,0%),
 • по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 73,4% (найвищий показник видатків на оплату праці – 89,5%),
 • по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 75,0% (найвищий показник видатків на оплату праці – 93,8%),
 • по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 76,2% (найвищий показник видатків на оплату праці – 92,5%),
 • по Групі 5 – 48,9% (найвищий показник видатків на оплату праці – 77,9%).

Проведений аналіз ще раз підтверджує думку, що одним із оптимальних варіантів подальшого розвитку для громад із низькими показниками фінансової спроможності є їх приєднання до інших територіальних громад та створення більшої за площею і чисельністю ОТГ. Навіть за умови відсутності у такої ОТГ на поточний момент економічних перспектив для розвитку, таке об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією, покращити інвестиційну привабливість (за рахунок наявності більшої території та більшої кількості трудових ресурсів) та підвищити рівень доцільності капіталовкладень у громаду. У свою чергу для невеликих громад доцільно розглянути питання щодо їх територіального розширення та відповідного збільшення чисельності населення таких громад. Це надасть можливість екстраполювати фінансовий потенціал громади на більшу територію і на більшу кількість населення.


Матеріали підготовлені за підсумками виконання місцевих бюджетів 806 ОТГ за січень-вересень 2019 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International:

 • Віктором Венцелем, експертом Програми «U-LEAD з Європою»
 • Ігорем Герасимчуком, експертом проекту SKL International
21.11.2019 - 11:19 | Переглядів: 30636
Бюджети 806 ОТГ. Рейтинг за 9 місяців 2019 року

Приєднані файли:

Теги:

бюджет бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

15 серпня 2022

Як Недобоївська громада справляється з викликами війни та знаходить можливості для розвитку

Як Недобоївська громада справляється з...

  Цілодобове чергування та майже півтисячі людей щодня - такими були перші дні повномасштабної війни для...

15 серпня 2022

Міжмуніципальне співробітництво: приклади покращення послуг через співпрацю громад

Міжмуніципальне співробітництво: приклади...

Про результати співпраці громад розповідає Лілія Попова, начальниця відділу з питань моніторингу, аналізу політики та...

15 серпня 2022

Результати дослідження потреб та запитів громад, пов’язаних з викликами, які з’явилися внаслідок повномасштабного вторгнення рф

Результати дослідження потреб та запитів...

Дослідження потреб та запитів громад, пов’язаних з викликами, які з’явилися внаслідок повномасштабного вторгнення рф,...

15 серпня 2022