Місцеві бюджети: експерти проаналізували результати 9 місяців 2019 року

За січень-вересень 2019 року загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів (з урахуванням всіх видів трансфертів) склав 416,9 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. З цієї суми доходи загального фонду становлять 387,8 млрд грн (+3,5 млрд грн), спеціального – 29,1 млрд грн (-0,3 млрд грн).

 

Доходи загального фонду місцевих бюджетів

 

Протягом січня-вересня 2019 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 199,7 млрд грн, що становить 75,6% від затвердженого річного плану з урахуванням змін.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, номінальне зростання надходжень становить 31,9 млрд грн або +19,0% (за даними Держстату, індекс цін за січень-вересень 2019 року до відповідного періоду 2018 року складає 108,8%), проте у порівнянні з минулорічними показниками темпи приросту доходів зменшилися на 5,2 в.п. (у січні-вересні 2018 року приріст надходжень, порівняно з 2017 роком, становив 24,2%).

До бюджету міста Києва (загальний фонд без трансфертів) протягом 9 місяців 2019 року надійшло 32,9 млрд грн, що становить 16,5% від загальної суми надходжень усіх місцевих бюджетів України. Доходи бюджету міста Києва (без трансфертів) майже дорівнюють обсягам надходжень зведених бюджетів районів (34,9 млрд грн).

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 59,8% від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів (або 119,3 млрд грн) (рис. 1). У порівнянні з січнем-вереснем 2018 року, надходження податку зросли на 21,2 млрд грн, або на 21,6%. Основними чинниками, що вплинули на зростання надходжень ПДФО, є збільшення розміру мінімальної заробітної плати (+12,1% до 2018 року) та зростання середньомісячної заробітної плати на 19,4% (до 10260 грн), порівняно з відповідним періодом 2018 року).

Другим за сумою джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно, який є місцевим податком. У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,5% (рис. 1). У звітному періоді до місцевих бюджетів сплачено 25 млрд грн плати за землю (а саме земельного податку і орендної плати), що на 22,2% (або на 4,5 млрд грн) більше надходжень аналогічного періоду 2018 року. Поряд з іншими чинниками, на зростання надходжень від плати за землю вплинуло скасування з початку 2019 року пільгового оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць (за розрахунками, у 2019 році ПАТ «Укрзалізниця» має сплатити до місцевих бюджетів 4,2 млрд грн плати за землю, порівняно з 1,2 млрд грн, сплачених упродовж 2018 року).

 

 

Значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку. У аналізованому періоді вона становить 12,4% доходів загального фонду місцевих бюджетів (рис. 1). Обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2019 року склав 24,7 млрд грн, що на 22,0% (або на 4,5 млрд грн) більше за надходження аналогічного періоду минулого року. Слід зазначити, що фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих бюджетів 18,2 млрд грн єдиного податку (або 73,8% від його загального обсягу), юридичними особами сплачено 3,7 млрд грн (14,9%), сільськогосподарськими товаровиробниками – 2,8 млрд грн (11,3%). 

Щодо надходжень акцизного податку, то протягом 9 місяців 2019 року місцеві бюджети отримали 10,2 млрд грн акцизного податку, у тому числі:

  • 5,6 млрд грн – у вигляді відрахувань з державного бюджету частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%), що на 210,3 млн грн менше, ніж за аналогічний період 2018 року;
  • 4,6 млрд грн – з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що лише на 3,9% або на 173,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Тенденції надходжень та соціально-економічна ситуація дають підстави для висновку, що за підсумками 2019 року сума надходжень до загального фонду місцевих бюджетів становитиме в межах 278-282 млрд грн (у т. ч. до бюджетів ОТГ – 39-40 млрд грн).

 

Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад

 

У 2019 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 806 об’єднаних територіальних громад (з урахуванням 24 міст обласного значення, в яких відбулося приєднання). За січень-вересень 2019 року доходи загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 28,1 млрд грн, що становить 14,1% загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України (рис. 2).

У порівнянні з І півріччям, частка бюджетів ОТГ зросла на 0,4% (з 13,7% до 14,1%). Надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 16,3 млрд грн або 57,8% від доходів загального фонду бюджетів ОТГ. Місцеві податки і збори становлять 31,4% від суми доходів ОТГ або 8,8 млрд грн.

Серед 806 бюджетів у 9 ОТГ частка місцевих податків і зборів становить менше 10% доходів загального фонду, по 74 бюджетах – до 20%, по 243 бюджетах – до 30%, по 516 бюджетах – до 40%, по 712 бюджетах – до 50%. У 94 бюджетах ОТГ частка місцевих податків і зборів становить понад 50% від доходів загального фонду.     

 

 

По 665 ОТГ, які мали прямі міжбюджетні відносини у 2018 році (по яких є коректна порівняльна база), надходження у січні-вересні  поточного року склали 17,4 млрд грн, що на 19,3% більше минулорічного показника.

У структурі доходів загального фонду 665 ОТГ питома вага податку на доходи фізичних осіб становить 56,8%, його надходження склали 9,9 млрд грн. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходів ОТГ складає 32,7% або 5,7 млрд грн.

Детально динаміку та структуру надходжень по 665 ОТГ, утворених у 2015-2017 роках, можна побачити з табл 1. Крім цього, окремо виділено показники по 141 ОТГ, утворених в 2018 році, оскільки у 2019 році ці ОТГ вперше перейшли на прямі міжбюджетні відносини, а отже почали отримувати 60% ПДФО до своїх бюджетів.

Варто звернути увагу, що серед 141 ОТГ, утворених у 2018 році, є 24 міста обласного значення, які отримували ПДФО навіть до приєднання до них громад.

 

 

Загальна чисельність населення, що проживає в об’єднаних територіальних громадах становить 8315,3 тис. осіб. У 141 ОТГ, у яких перші вибори відбулися у 2018 році (з урахуванням приєднання), загальна кількість мешканців становить 2694,6 тис. осіб, з яких 1793,1 тис. осіб (66,5%) проживає у 24 містах обласного значення, в яких відбулося приєднання територіальних громад.

 

Видатки місцевих бюджетів (сукупно по загальному та спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

 

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів у січні-вересні 2019 року склав 387,3 млрд грн, що на 4,4 млрд грн менше від обсягу видатків, проведених за аналогічний період 2018 року. Із зазначеної суми видатки загального фонду у поточному році склали 319,2 млрд грн, що на 8,4 млрд грн (або 2,6%) менше минулорічного.

 

Із загального фонду бюджетів ОТГ проведено видатків на суму 40,1 млрд грн, у тому числі: на зарплату з нарахуваннями спрямовано 25,5 млрд грн (63,6% від всієї суми видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млрд грн (5%).

Міжбюджетні трансферти. Протягом січня-вересня 2019 року місцевими бюджетами отримано з державного бюджету трансфертів на загальну суму 200,2 млрд грн, зокрема:

  • базова дотація – 7,8 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 2,1 млрд грн, або 26,9% загальної суми базової дотації);
  • медична субвенція – 41,3 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 4,1 млрд грн, або 10% загальної суми субвенції);
  • освітня субвенція – 52,6 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 12,0 млрд грн, або 22,8% загальної суми субвенції);
  • субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2,8 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 0,5 млрд грн, або 17,9% загальної суми субвенції);
  • субвенції на соціальний захист населення – 64,2 млрд грн;
  • субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 1,4 млрд грн;
  • субвенція на утримання доріг – 11,3 млрд грн.

До державного бюджету з місцевих перераховано 5,1 млрд грн реверсної дотації (у т. ч. бюджети ОТГ перерахували 0,8 млрд грн, або 15,6% загальної суми реверсної дотації).


Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

 

18.11.2019 - 11:14 | Переглядів: 21440
Місцеві бюджети: експерти проаналізували результати 9 місяців 2019 року

Приєднані файли:

Теги:

бюджет бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

26 січня 2023

Переваги децентралізації: більшість громад Луганщини відновили навчальний процес

Переваги децентралізації: більшість громад...

Двадцять територіальних громад з Луганщини отримали освітню субвенцію та продовжують надавати освітні послуги, попри...

26 січня 2023

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» спільно з Львівською ОВА розпочав роботу над актуалізацією стратегії розвитку області

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» спільно з Львівською ОВА...

  24 січня відбулося розширене засідання керівного комітету, присвячене актуалізації стратегії розвитку...

26 січня 2023

Антикризові інструменти місцевого економічного розвитку ‒ посібник для громад

Антикризові інструменти місцевого економічного...

Війна зумовила формування нової реальності для громад, з новими викликами та можливостями. Тому, враховуючи це,...

26 січня 2023

Про досвід оптимізації та реформу старшої школи Городоцької громади

Про досвід оптимізації та реформу старшої школи...

  Матеріал підготувала експертка шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (SALAR...