Місцеві бюджети: експерти підбили перші підсумки 2017 року

Експерти підбили перші фінансові підсумки за 2017 рік і констатували, що в минулому році збереглося зростання місцевих бюджетів, а також частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України та динаміка збільшення обсягів надання державної фінансової підтримки на розвиток громад та розбудову інфраструктури.

Деталі – у матеріалі Яніни Казюк, координатора з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні.

Виконання власних доходів місцевих бюджетів

Протягом січня-грудня 2017 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 192,0 млрд грн, що більше від прогнозних показників Мінфіну на 21,3 млрд грн. А у порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 45,4 млрд грн або на +31%.

Це свідчить про підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо пошуку резервів їх наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів.

Частка фінансових ресурсів, які отримують місцеві бюджети з державного бюджету досягає 50%, тобто органи місцевої влади володіють половиною фінансових ресурсів зведеного бюджету.

Частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті досягає 50%, тобто органи місцевої влади мають у своєму розпорядженні вагомий фінансовий ресурс, щоб ним ефективно управляти та спрямовувати на розвиток громад (у відносинах з державою –  50/50).

Окремо - про досягнення реформи місцевого самоврядування у частині результатів ефективності управління бюджетними ресурсами об’єднаними територіальними громадами (ОТГ).

Показники моніторингу свідчать, що ОТГ демонструють кращі темпи зростання власних доходів, ніж вони становлять по всіх інших рівнях місцевих бюджетів України, навіть більше, ніж по бюджетах міст обласного значення.

Надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ за січень-грудень 2017 року  зросли на 87,0 % та склали 9,3 млрд грн (+4,3 млрд грн).

Враховуючи те, що нові 207 ОТГ, у яких перші місцеві вибори були проведені в 2016 році, тільки в 2017 році отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб до свої місцевих бюджетів, то їх власні ресурси у порівнянні  з аналогічним періодом минулого року зросли в 2,9 рази та склали 4,9 млрд грн (+3,2 млрд грн).

Необхідно зазначити, що темп зростання власних доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, становить +34,2% (+1,1 млрд грн).  Це більше, ніж на 3% від середнього показника по Україні (темп зростання власних доходів по місцевих бюджетах України – 31%).

Такі темпи зростання власних доходів місцевих бюджетів зумовлені діями Уряду, спрямованими на фінансову децентралізацію. Нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати надходження до місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів.

Крім того, сьогодні місцеве самоврядування поступово відходить від притаманної раніше споживацької позиції. Очікування дотацій вони сьогодні замінюють активними діями у створенні ефективного управлінського апарату, спрямовують кошти на розвиток громад, здійснюють аналіз витрачання бюджетних коштів та запобігають випадкам неефективного, нераціонального їх використання.

Податок на доходи фізичних осіб

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 110,0 млрд грн або 57,3% від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з 2016 роком, надходження цього податку збільшилися на 31,1 млрд грн або на 39,9%.

Плата за землю

Вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих податків. У звітному періоді місцевими бюджетами було отримано плати за землю 26,4 млрд грн, що на 13,0% (на 3,0 млрд грн) більше від надходжень за 2016 рік. У структурі доходів плата за землю займає 13,7%.

Серед рівнів місцевих бюджетів найвищий показник приросту доходів по відношенню до минулого року спостерігається по бюджетах ОТГ - +20% (середній показник приросту надходжень від плати за землю в цілому по Україні складає 13,0%).

Єдиний податок

З огляду на зміни до податкового законодавства та розвиток підприємницької діяльності, значний приріст надходжень зафіксовано по єдиному податку. Його сума склала 23,3 млрд грн, що на 6,1 млрд грн (+ 35,7%) перевищує надходження 2016 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Слід звернути увагу на динамічне зростання доходів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж січня-грудня надходження склали                           2,4 млрд грн, що перевищує минулорічний показник на 70,9%.

Серед рівнів місцевих бюджетів показники приросту доходів є найвищим по бюджетах ОТГ – +72,5%. По бюджетах міст обласного значення приріст становить – 69,3%.

Високий приріст надходжень свідчить про зацікавленість органів місцевого самоврядування у мобілізації коштів до своїх бюджетів та наявність резервів для подальшого зміцнення фінансової спроможності громад.

Плати за надання адміністративних послуг

До місцевих бюджетів надійшло 2,9 млрд грн плати за надання адміністративних послуг, що на 844,4 млн грн більше (+40,1%) від надходжень за минулий рік. По бюджетах міст обласного значення доходи від плати за надання адмінпослуг зросли на 72,6%.

По бюджетах об’єднаних територіальних громад плата за надання адміністративних послуг збільшилася в 4,5 рази, що зумовлено створенням ОТГ та організацією роботи по наданню адміністративних послуг безпосередньо на територіях об’єднаних громад (створення ЦНАПів, визначення уповноважених осіб по наданню відповідних адміністративних послуг). 

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам

Станом на 01 січня 2018 року місцеві бюджети одержали 272,9 млрд грн, у тому числі:

  • базову дотацію – 5,8 млрд грн;
  • субвенцію на соціальний захист населення – 124,7 млрд грн;
  • освітню субвенцію – 51,5 млрд грн;
  • медичну субвенцію – 56,2 млрд грн;
  • субвенцію на формування інфраструктури ОТГ –1,5 млрд грн;
  • субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій – 6,2 млрд грн.

Видатки місцевих бюджетів

Видатки загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування субвенцій на виплати пільг та субсидій) станом на 1 грудня 2017 року склали 345,3 млрд грн, що на 103,4 млрд грн або на 42,7 % більше 2016 року.

Видатки бюджету розвитку

Станом на 1 грудня 2017 року видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів України склали 51,0 млрд грн, що на 16,4 млрд грн або на 47,5% більше аналогічного періоду 2016 року, в тому числі у містах обласного значення – 21,0 млрд грн (+5,6 млрд. грн або +36,2%), в об’єднаних територіальних громадах – 2,7 млрд грн (+1,5 млрд грн або більше у 2,3 рази).

Видатки бюджету розвитку на 1 жителя мають постійну тенденцію росту. Так, у місцевих бюджетах України цей показник зріс з 888 грн до 1315 (на 48,1 %), у тому числі в бюджетах міст обласного значення – з  891 грн до 1220 грн (на 36,9 %), а в бюджетах ОТГ – з 788 грн до 882 грн (на 11,9%).

Залишки коштів місцевих бюджетів та на депозитних рахунках

Про фінансову спроможність місцевих бюджетів свідчать і залишки коштів на рахунках станом на 1 грудня 2017 року.

Залишки коштів усіх місцевих бюджетів України станом на 1 грудня 2017 року становили 78,1 млрд грн, у тому числі: загального фонду - 52,6 млрд грн, із яких на казначейських рахунках знаходилося 42,1 млрд грн, на депозитних рахунках в банківських установах - 10,5 млрд грн (20% від загальної суми залишків). У порівнянні з початком 2017 року обсяги залишків загального фонду на казначейських рахунках зросли на 8,5 млрд грн.

Залишки коштів місцевих бюджетів міст обласного значення (станом на 1 грудня 2017 року) становили 17,1 млрд грн, у тому числі загального фонду - 13,0 млрд грн, із яких на казначейських рахунках – 7,3 млн грн, на депозитних рахунках в банківських установах - 5,7 млрд грн, що становить 43,8% від загальної суми залишків бюджетів міст обласного значення.

Станом на 1 грудня 2017 року залишки коштів на рахунках об’єднаних територіальних громад склали 3,8 млрд грн, у тому числі 0,5 млн грн - на депозитних рахунках.

Слід зазначити, що ОТГ ефективніше використовують наявний в їх розпорядженні ресурс, спрямовуючи кошти на розвиток територій, а не накопичуючи їх на депозитних рахунках в банках.

Державна підтримка на розвиток громад та розбудову інфраструктури

Держава також збільшила обсяги надання державної бюджетної підтримки місцевим органам влади на розвиток громад та розбудову інфраструктури.

Так, якщо у 2014 році було передбачено регіонам з державного бюджету на підтримку соціально-економічного розвитку лише 0,5 млрд грн, то в 2016 році обсяг коштів на реалізацію інфраструктурних проектів зріс майже на 7 млрд грн та склав 7,3 млрд грн.  За ці кошти було реалізовано 5904 проекти з підтримки місцевого та регіонального розвитку та 523 ОМС отримали кошти на проекти соціально-економічного  розвитку. 

Станом на 1 січня 2018 року обсяг загальної бюджетної підтримки склав 16,1 млрд грн, що більше у 32 рази, порівняно з 2014 роком.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій

В державному бюджеті в 2017 році була передбачена субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій в розмірі 6,2 млрд грн, яка на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України розподілена між місцевими бюджетами та спрямована на реалізацію 10569 проектів розвитку.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

У 2017 році державна бюджетна підтримку для 366 ОТГ в обсязі 1,5 млрд грн повністю була розподілена між місцевими бюджетами та перерахована їм в повному обсязі.  За рахунок цих коштів громади впровадили 2046 інфраструктурних проекти.

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР)

У 2017 році в державному бюджеті було передбачено місцевим органам влади кошти ДФРР в обсязі 3,5 млрд грн, які повністю були розподілені та спрямовані на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.

Варто зазначити, що показники виконання бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади.  

Сьогодні є всі підстави стверджувати про те, що реформа децентралізації виконує поставлені завдання щодо створення належного життєвого середовища для мешканців громад.         

Матеріали індикаторів результатів фінансової децентралізації розроблені та підготовлені експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми U-LEAD з Європою та SKL International):

  • Яніною Казюк, координатором з фінансової децентралізації
  • Віктором Венцелем, експертом з фінансового моніторингу
  • Світланою Демиденко, експертом з фінансового моніторингу
  • Ігорем Герасимчуком, експертом з фінансового моніторингу

Матеріали Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (дивися ТУТ).

Теги:

бюджет бюджет аналітика Яніна Казюк

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

06 грудня 2021

7 грудня - онлайн-дискусія "Як громадам створити дієві кліматичні плани"

7 грудня - онлайн-дискусія "Як громадам...

Більше 250 українських муніципалітети взяли на себе зобов’язання зі скорочення викидів як підписанти Угоди мерів. У...

06 грудня 2021

Законопроєкт № 5600 - можливість залучати до місцевих бюджетів додаткові ресурси (+ інфографіка)

Законопроєкт № 5600 - можливість залучати до...

Органам місцевого самоврядування важливо мати широкий перелік джерел та інструментів наповнення місцевих бюджетів. Це...

03 грудня 2021

Створення профільних ліцеїв у громадах, продовження реформи НУШ - година запитань до Наталії Піпи (відео)

Створення профільних ліцеїв у громадах,...

«Година запитань» – це новий формат спілкування від проєкту DECIDE з управлінцями, головами громад та усіма, кому не...

03 грудня 2021

Туристична інфраструктура курортного селища: досвід Ворохти

Туристична інфраструктура курортного селища:...

  Що не так із туристичною інфраструктурою українських курортних селищ? Що громадам уже вдалося змінити й що...

03 грудня 2021

7 грудня - публічне обговорення «Перемоги, виклики та можливості в забезпеченні доступу громадян до якісних послуг ДРАЦС»

7 грудня - публічне обговорення «Перемоги,...

З моменту набуття чинності Закону України 1427-IX, що надав можливість делегувати ОМС екс м.о.з. повноваження у сфері...