25.02.2021
Пунктом 52-7 Підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Подактвого кодексу України, встановлено, що у 2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних терит...
25.02.2021
Зазначимо, що відповідно до п. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та...
25.02.2021
Так, може.   Відповідно до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017  № 793 виконавчим органа...
25.02.2021
Ні,  не можливо. Повноваження, основні засади діяльності, фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій визначені Законом України «Про місцеві дер...
22.02.2021
Якщо установа має статус одержувача коштів, тобто не є бюджетною установою, то вона може включатися до мережі головних розпорядників коштів різних місцевих бюджетів у разі її уповноваження розпо...
22.02.2021
Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ ...
22.02.2021
У 2020 році крім бюджетів ОТГ та районних бюджетів до структури місцевих бюджетів України, які отримували освітню субвенцію, входили також обласні бюджети та бюджети міст обласного значення.
22.02.2021
Відповідно до ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» питання, пов’язані з функціонуванням закладів середньої освіти належить до компетенції власника, який має право утворювати та...