Медзаклади почали укладати договори з Національною службою здоров'я України: деталі

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) - новий орган, який керуватиме фінансовою системою медицини в Україні. На першому етапі реформи через Нацслужбу держава буде фінансувати роботу сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. Надалі вся система медицини буде оплачуватися через Нацслужбу здоров'я. Фактично створений орган керуватиме всією системою фінансування медицини в Україні.

27 грудня 2017 року уряд прийняв рішення про створення Національної служби здоров'я, яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра охорони здоров’я. Основні завдання НСЗУ:

  • реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій);
  • виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
  • внесення на розгляд міністра охорони здоров’я пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

НСЗУ функціонуватиме в режимі виконання договірних умов з надавачами медичних послуг, які вона НСЗУ повинна контрактувати та оплачувати. Для можливості укладання таких договорів до надавача медичних послуг (простіше кажучи до закладу охорони здоров’я) було висунуто ряд вимог: центр первинної медичної служби чи амбулаторія повинні автономізуватися. Тобто стати комунальним некомерційним підприємством, яке зможе відкрити свій розрахунковий рахунок в банку. У них повинні бути комп'ютери, підключені до електронної системи охорони здоров'я через одну з медичних інформаційних систему (МІС), яка пройшла сертифікацію. Їх список можна подивитись на сайті "Електронного здоров'я". А також заклад повинен забезпечити сучасне оснащення закладу ПМД та запровадити високій  рівня сервісу для пацієнтів.

З 24.05.2018 запрацював сайт НСЗУ, на якому розміщено оголошення про старт укладання договорів.

Текст оголошення НСЗУ

Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення № 1 від 25 травня 2018 року.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, Національна служба здоров’я України (далі — НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — Договір) на умовах, викладених нижче:

Медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором

Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (далі — ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 19 березня 2018 р. № 504.

Спеціальні умови надання медичних послуг за Договором

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2018 рік, застосовані тарифи та коригувальні коефіцієнти, встановлено Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі — Заявник), має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Спосіб подання заяв про укладення Договору

Заявник подає до НСЗУ заяву та додатки до заяви в електронному вигляді згідно з визначеними формами. Заява та додатки подаються в електронній формі одним файлом у форматі DOC або DOCX із накладеним електронним цифровим підписом. Назва файлу має містити тільки код ЄДРПОУ (або РНОКПП — для фізичних осіб — підприємців (ФОП)) Заявника. Заява та додатки подаються електронним листом на адресу електронної пошти: dohovir@nszu.gov.ua. Тема листа має містити слово «Заява», код ЄДРПОУ (або РНОКПП — для ФОП) та скорочену назву (або прізвище та ініціали ФОП) Заявника.

Строк подання Заяв про укладення Договору

Строк подання Заяви та додатків спливає о 16:00 за Київським часом 1 червня 2018 р. Заяви про укладення Договору, подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Перелік додатків до Заяви

Додаток 1. Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання Договору від імені Заявника, а саме:

- для юридичних осіб:

  • статут;
  • рішення (наказ або розпорядження) власника Заявника про призначення на посаду уповноваженої особи;
  • витяг з контракту (або додаткова угода до контракту) між власником Заявника та уповноваженою особою з інформацією про термін дії контракту;
  • довіреність, видана суб’єктом господарювання на укладення Договору з НСЗУ (за наявності);
  • рішення власника юридичної особи про надання права уповноваженій особі підписати Договір (у разі потреби — якщо в статуті є обмеження права укладати договори);

- для ФОП:

  • нотаріально посвідчена довіреність, видана ФОП на укладення Договору (за потреби).

Додаток 2. Відомості про чинну ліцензію, видану Заявнику на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Додаток 3. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених у цьому оголошенні медичних послуг (відомості про місця надання медичних послуг та залучених осіб Заявника).

Додаток 4. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування Заявника, з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються із цих місцевих бюджетів. Додаток 4 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.

У випадку, якщо Заявник отримує фінансування на забезпечення надання ПМД із кількох місцевих бюджетів, зазначені листи подаються від усіх відповідних органів місцевого самоврядування.

Додаток 5. Лист від органу місцевого самоврядування, з місцевого бюджету якого здійснюється фінансування Заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування Заявника станом на 01.01.2017 р.

Додаток 5 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.

Додаток 5 подається тільки у випадку, якщо Заявник є одним з кількох надавачів ПМД у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Сумарна кількість наявного населення на територіях обслуговування всіх заявників у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці має дорівнювати кількості наявного населення цієї адміністративно-територіальної одиниці.

Важливо:

На виконання пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік», договори з комунальними закладами охорони здоров’я будуть укладені до 5 червня 2018 р. на строк з 1 липня по 31 грудня 2018 р.

Коментар МОЗ України

У МОЗ України нагадують, що уже з липня 2018 р. заклади охорони здоров’я, які виконали всі умови та уклали договір з НСЗУ, отримуватимуть фінансування за новим механізмом.

У МОЗ України наголошують, що одна з важливих передумов роботи медичних закладів НСЗУ — підключення до електронної системи охорони здоров’я. У системі мають бути відображені всі місця надання медичної допомоги, уповноважені особи та медичні працівники, які будуть залучені до виконання договору. Документообіг між НСЗУ і закладами охорони здоров’я відбуватиметься в електрон­ній формі.

Усі вимоги до закладів надання ПМД ухвалені Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 391. Затверджено вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення. Зокрема, заклад має бути устаткований відповідно до табеля оснащення, мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики тощо.

Порядок визначає список документів, які закладу необхідно подати до НСЗУ, а також строки, впродовж яких Служба прийматиме або відхилятиме заяву закладу на підписання договору.

Терміни подання заяв закладів про укладення договорів у 2018 р. визначені у Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2018 р. № 407. Так, заклад, який готовий вступити в реформу з 1 липня, має підписати договір не пізніше 5 червня 2018 р. або не пізніше 15 серпня при вступі в реформу з 1 жовтня.

Заклад може укласти договір з НСЗУ тільки за умови, що всі інші заклади ПМД міста, району або об’єднаної територіальної громади (у межах одного бюджету) також підписали договір.

Капітаційні ставки і коефіцієнти

Нагадаємо, НСЗУ буде оплачувати послуги закладів з надання первинної допомоги за принципом капітації. Капітація — це механізм оплати медичних послуг, коли заклад отримує встановлену суму за кожного пацієнта, незалежно від того, чи звертається він за медичними послугами. Капітація оплачується не з кишені пацієнта, а із загальних податків, які він оплатив у державний бюджет.

Базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем, становить 370 грн. До базового тарифу застосовуються вікові коефіцієнти. Для дитини віком до 5 років — коефіцієнт 4, тобто оплата педіатру становитиме 1480 грн. за дитину в рік. Для дітей віком від 6 до 17 років визначено коефіцієнт 2,2 — 814 грн. Для дорослих віком від 18 до 39 років — коефіцієнт 1 (370 грн.). Для дорослих від 40 до 64 років — коефіцієнт 1,2 (444 грн.), а для людей віком понад 65 років — коефіцієнт 2 (740 грн.).

Подвійне фінансування

До кінця 2018 р. заклади ПМД, які почнуть фінансуватися за договором із НСЗУ, також отримуватимуть по 240 грн. за умовного пацієнта, який теоретично проживає на території обслуговування закладу, але ще не уклав декларацію про вибір лікаря. При цьому від загальної кількості таких пацієнтів щомісячно будуть вираховуватися люди, які вже підписали декларації з лікарями.

Детальніше ознайомитися з умовами та терміном подання заявки на укладення договору та завантажити типову форму заяви медичні заклади можуть на сайті НСЗУhttp://nszu.gov.ua

31.05.2018 - 10:21 | Переглядів: 26590
Медзаклади почали укладати договори з Національною службою здоров'я України: деталі

Теги:

медицина

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

16 жовтня 2021

Дев’ять підказок для надійної стратегії місцевого розвитку. Польський досвід місцевого розвитку

Дев’ять підказок для надійної стратегії...

Радомир МАТЧАК – управлінець із 20-річним досвідом роботи як на центральному, так і на регіональному рівнях....

13 жовтня 2021

Розпочався конкурсний відбір проєктів для карпатських громад

Розпочався конкурсний відбір проєктів для...

 Сьогодні офіційно стартував Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад-2022 у межах проєкту «Карпатська мережа...

13 жовтня 2021

Піклувальна рада закладів освіти громади - запис вебінару

Піклувальна рада закладів освіти громади -...

Що потрібно знати про піклувальну раду закладів освіти громади? Усі деталі створення і діяльності дізнавалися від...

13 жовтня 2021

Перші земельні торги у формі електронних аукціонів вже оголошено

Перші земельні торги у формі електронних...

Автор: Роман Романко,експерт з просторового планування та управління природними ресурсами Програми «U-LEAD з...

13 жовтня 2021

На конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування–2021» надійшло понад сто заявок 

На конкурс «Кращі практики місцевого...

Цьогоріч на Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» надійшло 112 заявок від органів місцевого...