Внесення змін до регламентів місцевої ради та виконкому: поради для старост

Автор: Олександр Врублевський, експерт-консультант проекту DESPRO з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

Регламент ради та регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є місцевими нормативно-правовими актами. Вони розробляються на основі чинного законодавства України і визначають порядок організації роботи ради, виконавчого комітету по реалізації положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших правових актів. Також вони унормовують порядок прийняття рішень, механізми здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення ради та її виконавчих органів тощо.

Необхідність внесення змін до Регламенту може бути пов’язана з:

 • набуттям чинності законами, які змінили та доповнили чинне законодавство, що стосується питань місцевого самоврядування;
 • набуттям чинності деякими рішеннями ради ОТГ (наприклад, внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади чи Положення про старосту або ж затвердження їх нової редакції);
 • потребою в удосконаленні існуючих процедур та механізмів, що передбачені  Регламентом.

Варто пам’ятати!

Для внесення змін до Регламенту необхідно підготувати пакет відповідних документів, зокрема, проект рішення ради та/чи виконавчого комітету, пояснювальну записку та порівняльну таблицю. Якщо вимоги до структури і змісту пояснювальної записки та порівняльної таблиці не визначено місцевим нормативно-правовим актом, то вони готуються у довільній формі. У такому випадку пояснювальна записка повинна містити як мінімум опис проблеми, на вирішення якої спрямовуватимуться зміни, сутність пропонованих змін, а також очікувані результати. Що стосується порівняльної таблиці, то, зазвичай, цей документ оформляється у вигляді таблиці з двома колонками, де в лівій колонці розміщуються норми чинного акту, а у правій – пропоновані зміни.

Розглянемо найпоширеніші способи внесення змін до місцевих нормативно-правових актів, у т.ч. й Регламенту. Вони можуть здійснюватися шляхом:

 • викладення норми чи її складової частини (пункту, підпункту, абзацу) у новій редакції;
  Наприклад: пункт 8.2. викласти у такій редакції « …   …».
 • доповнення нормативного акту однією чи декількома новими нормами;
  Наприклад: доповнити Регламент статтею 9-1 такого змісту « …   …».
 • доповнення чинної норми новою частиною чи її складовою частиною (пунктом, підпунктом, абзацом);
  Наприклад: статтю 8 доповнити пунктом 8.9. із таким текстом « …   …».
 • доповнення частини норми (пункту, підпункту, абзацу) текстом, що складається з одного чи декількох речень;
  Наприклад: підпункт 8.7.2. доповнити реченням із таким текстом « …   …».
 • заміни речення чи його складової іншим текстом;
  Наприклад: друге речення підпункту 8.7.5. замінити текстом такого змісту « …   …».
 • видалення норми чи її складової частини (пункту, підпункту, абзацу).
  Наприклад: підпункт 8.7.8. із текстом « …   …» видалити.

При внесенні змін до Регламенту необхідно дотримуватися процедури, визначеної чинним регламентом ради чи регламентом виконавчого комітету, навіть у тому випадку, коли передбачається змінити сам порядок внесення змін до Регламенту.

Як же бути старостам у ситуації, коли, наприклад, є потреба в удосконаленні процедури прийняття рішень виконавчим комітетом шляхом її деталізації та посиленні у ній ролі старости?

Без сумніву, деталізована процедура матиме неабияке значення при кожному прийнятті рішень, що стосуватимуться жителів конкретного старостинського округу та/чи наявного в ньому комунального майна. Особливе значення вона матиме й для старост, які як члени виконавчого комітету за посадою, приймаючи участь у його роботі, певною мірою забезпечують здійснення низки власних повноважень, у т.ч. й представлення інтересів жителів старостинського округу.

Щоб внести зміни до чинного Регламенту необхідно:

 • переконатися, що ідею внесення змін до Регламенту поділяє переважна більшість старост та заручитися їх підтримкою (це можна зробити в телефонному режимі чи безпосередньому спілкуванні);
 • підготувати попередній проект рішення та ознайомити з ним тих старост, які підтримують ідею внесення змін та отримати зворотній зв’язок (це можна зробити як за допомогою електронного листування, так і у наведений вище спосіб);
 • ініціювати внесення до порядку денного найближчого засідання виконавчого комітету питання щодо удосконалення процедури прийняття рішень виконкомом та заявити себе як доповідача з цього питання;
 • підготувати доповідь та виступити на засіданні виконавчого комітету (доповідь має бути лаконічною, змістовною та переконливою);
 • за результатами обговорення винести на голосування питання про підготовку проекту рішення та супровідних документів (пояснювальної записки, порівняльної таблиці), а також призначення відповідальних осіб (ініціатор має, якщо не очолити цей процес, то мінімум бути у складі тих самих відповідальних осіб (це може бути і робоча група));
 • у разі позитивного голосування, підготувати проект рішення (взяти участь у підготовці) з супровідними документами, які відображають зауваження та побажання усіх зацікавлених осіб, у т.ч. й тих старост, які мали можливість першими ознайомитися із попереднім проектом рішення;
 • внести до порядку денного наступного засідання виконавчого комітету питання про попереднє схвалення змін до Регламенту виконавчого комітету та рекомендацію раді ОТГ щодо внесення змін до такого регламенту;
 • у разі позитивного голосування членами виконавчого комітету, підготувати пакет необхідних документів (сприяти підготовці) із супровідним листом для надсилання до ради ОТГ.

Звертаємо увагу!

При розгляді радою запропонованих виконавчим комітетом змін до його ж регламенту, старости можуть брати участь не лише у пленарних засіданнях ради, але й у засіданнях її постійних комісій (наприклад, комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку), де право гарантованого виступу іноді може принести більше користі, аніж, якби староста мав право брати участь у голосуванні. Від успішності використання таких форм участі у роботі ради та її постійних комісій може залежати не тільки результат конкретної справи, ініційованої старостами, але й рівень авторитету старост у територіальній громаді в цілому.

Теги:

DESPRO староста староста аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:

Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь
Читайте також:
09056157ea80aa42a1017f09b5194947

23 травня 2019

П’ята частина масштабного проекту «Карпатська...

В Україні реалізують проект «Карпатська мережа регіонального розвитку». Його ініціатором виступило Міністерство...

Cadccca6ea584ac5c032bb507d90181f

23 травня 2019

Розвиток гірських територій: Мінрегіон...

Від соціальних пільг – до інвестицій та розвитку малого та середнього бізнесу. Це коротко про те, як в ідеалі...

1c18ce5348ae1ca32691dba166099e02

23 травня 2019

АНОНС: Презентація інструментів контролю...

31 травня 2019 року о 10:00 в прес-центрі Українського кризового медіа-центру (вул. Хрещатик, 2) Центр...