22.02.2021
Структура кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, визначена наказом Мінфіну від 20.09.2017 № 793. Встановлення коду бюджетної програми належить до повноважень ...
15.02.2021
Тільки як місцевого кооперативного банку. В усіх інших випадках банки утворюються як акціонерні товариства (див. ЗУ «Про банки та банківську діяльність», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14...
22.02.2021
Відповідно до Закону 1009 від 17.11.2020 залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перерахов...
15.02.2021
Відповідно до п.6.2. Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 22.06.2012 № 758 право першого підп...
15.02.2021
Законом 1009 визначено, що залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються одночасно до бюджету сформованої тер...
28.01.2021
Так, місцева рада може прийняти рішення щодо направлення вивільнених коштів на розвиток громади. Для цього, згідно з ст.78 п.8 Бюджетного кодексу, слід підготувати відповідне обгрунтування для внес...