Views: 486

Добрий день. Допоможіть у вирішенні такого питання. На території нашого селища у 2017 році будо розпочато будівництво магазину про що було надано повідомлення (про початок будівельних робіт). У березні 2021 року забудовник звернувся із заявою про укладення договору про сплату пайової участі у розвитку інфраструктури. На сьогоднішній день договорів не було укладено. З 01.01.2021 р. поняття пайової участі було скасовано. Чи повинен забудовник сплатити пайову участь?

ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" з 01.01.2020 року було виключено ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та частину п’яту статті 30 виключити, а також статтю 7 було доповнено частиною шостою такого змісту:

«6. Органам, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, матеріальних або нематеріальних активів, у тому числі здійснення будівництва об’єктів».

При цьому, прикінцевими та перехідними положеннями Закону визначено, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

Зважаючи на викладене, в даний час відсутні законодавчі підстави для укладання договору пайової участі.

Share: