02 October 2023
Logo slogan
Роз’яснення щодо оплати праці працівників держорганів та органів місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження на територіях, де ведуться (велися) бойові дії
Роз’яснення щодо оплати праці працівників держорганів та органів місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження на територіях, де ведуться (велися) бойові дії

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерство економіки України та Національне агентство України з питань державної служби надали спільне роз’яснення щодо оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії під час воєнного стану.


Роз’яснення стосується постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану». 

Документ містить відповіді на найпоширеніші запитання, що надходили від колег з державних органів. Зокрема, щодо поширення дії Постанови, механізму встановлення коефіцієнтів з урахуванням фактично відпрацьованого часу та встановлення інших виплат за роботу з особливими умовами праці. Також роз’яснено особливості визначення переліку працівників, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

 

Щодо поширення дії та набуття чинності Постанови

У цьому роз'ясненні під територіями, на яких ведуться (велися) бойові дії, слід розуміти території, визначені абзацом третім пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», державний орган - це орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб'єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю.

Державні органи можуть бути класифіковані за різними критеріями. Залежно від способу прийняття рішень, територіальних меж діяльності тощо розрізняють такі види органів держави:

1) за способом прийняття рішень:

  • одноособові - рішення приймаються керівником особисто, який несе за нього персональну відповідальність;
  • колегіальні - рішення приймаються після обговорення шляхом голосування (простою чи кваліфікованою більшістю голосів);

2) за територіальними межами діяльності:

  • центральні - рішення яких поширюються на всю територію та населення держави;
  • місцеві - рішення яких поширюються на певну адміністративнотериторіальну одиницю;

3) за змістом, напрямом діяльності:

  • законодавчі органи - мають представницький характер та правотворчі функції;
  • виконавчі органи - здійснюють виконавчо-розпорядчі функції;
  • судові органи - мають незалежний характер, підкоряються лише закону і здійснюють функції правосуддя тощо.

Відповідно до чинного законодавства, у державних органах можуть бути такі категорії посад: керівництво (керівник та його заступники), державні службовці, працівники апарату (працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники) тощо.

Пунктом 3 Постанови рекомендовано органам місцевого самоврядування застосувати положення пункту 1 Постанови.

Отже, органи місцевого самоврядування, працівники яких безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (як посадові особи так і службовці органів місцевого самоврядування), з огляду на наявність коштів, можуть прийняти рішення про застосування положень Постанови.

Згідно з пунктом 4 Постанови, вона набирає чинності з дня її опублікування і застосовується до припинення чи скасування воєнного стану в Україні

Постанову опубліковано 28 квітня 2023 року. Отже, саме з цієї дати працівники мають право на підвищення окладів. Підстави для встановлення підвищення з початку введення воєнного стану відсутні.

 

Щодо механізму встановлення коефіцієнтів з урахуванням фактично відпрацьованого часу

Посадові оклади, визначені за посадами згідно із законодавством, встановлюються у штатних розписах з урахуванням коефіцієнтів, передбачених абзацами другим та третім підпункту 1 пункту 1 Постанови.

У штатних розписах додається примітка до посадових окладів посад працівників, що здійснюють свої повноваження безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії та робоче місце яких зазначено у відповідному переліку працівників, затвердженому керівником державного органу (керівником державної служби). Така примітка відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови містить інформацію про те, що підвищення розмірів посадових окладів з урахуванням коефіцієнтів, передбачених підпунктом 1 пункту 1 Постанови, здійснюється з урахуванням фактично відпрацьованого часу протягом місяця.

З метою нарахування заробітної плати відповідно до фактично відпрацьованого часу протягом місяця на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, застосовується посадовий оклад з відповідним коефіцієнтом, про що керівник державного органу (керівник державної служби) видає відповідний наказ.

 

Щодо встановлення інших виплат за роботу з особливими умовами праці.

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 Постанови працівникам, що працюють на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, припиняються інші виплати за роботу з особливими умовами праці, визначені актами Кабінету Міністрів України.

Такі виплати передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2013 року №708 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також працівників державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».

 

Щодо визначення переліку працівників, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 Постанови керівник державного органу (керівник державної служби) визначає розташування робочого місця працівника шляхом затвердження відповідного переліку працівників, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Під час воєнного стану працівники можуть виконувати завдання у штатному режимі або за межами робочого приміщення, адміністративної будівлі (дистанційно). Порядок і підстави дистанційної роботи передбачено законодавством про працю та законодавством з питань державної служби.

Відповідно до абзаців другого та третього підпункту 1 пункту 1 Постанови коефіцієнти встановлюються за ознакою території, на якій працівники здійснюють свої повноваження, а не за ознакою формату роботи.

Таким чином, до відповідного переліку, затвердженого керівником, включаються працівники, які безпосередньо виконують свої повноваження на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії у штатному режимі або за межами робочого приміщення, адміністративної будівлі (дистанційно) на такій території.

Views: 2914
Related news: personnel
Read more: