30 May 2023
Logo slogan
Складання та виконання розпису місцевого бюджету: що змінилося у наказі Міністерства фінансів №57
Складання та виконання розпису місцевого бюджету: що змінилося у наказі Міністерства фінансів №57

Експерти Програми DOBRE аналізують та роз’яснюють зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, які впливають на порядок складання і виконання розпису місцевого бюджету.


З 1 березня 2023 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2023 №36, яким внесені змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57.

Згідно з вимогами частини 3 статті 78 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети виконуються за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу.

Порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету розробляє і затверджує місцевий фінансовий орган. Ці вимоги регламентовані пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (далі – наказ № 57).

Слід зазначити, що підготовка порядку здійснюється відповідно до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі – Інструкція), яка затверджена наказом № 57.

З 1 березня 2023 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2023 № 36 «Про затвердження Змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України» (далі – Наказ № 36).

Тож місцевим фінансовим органам необхідно чинні порядки складання і виконання розпису відповідного бюджету узгодити із вимогами оновленої наказом №36 Інструкції.

 

Важливо! Зміни до Інструкції відбулися в частині:

 • доповнення положеннями щодо запровадження обміну документами, що складаються під час складання розпису та внесення змін до нього, в електронній формі;
 • визначення інформації, що подається головними розпорядниками бюджетних коштів разом з пропозиціями щодо змін до розпису;
 • доповнення переліку випадків внесення змін до планових документів у разі надходження субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування;
 • уточнення термінів внесення змін до розпису та звірки внесених змін;
 • доповнення новими додатками, які складаються у разі внесення змін до розпису в частині міжбюджетних трансфертів.

 

Розглянемо докладніше зміни до Інструкції, вимоги яких мають бути враховані при складанні і виконані розпису місцевого бюджету. Відповідно, рекомендуємо місцевим фінансовим органам передбачити норми, аналогічні нормам оновленої Інструкції, у порядках складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Зокрема, главу 1 «Загальні положення» доповнено новим пунктом 1.7, яким встановлено, що складання розпису та унесення змін до нього здійснюються із застосуванням системи електронного документообігу, системи електронної взаємодії органів виконавчої влади у відповідності до вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги” та автоматизованої системи ведення державного бюджету.

Паперовий документообіг під час складання розпису та внесення змін до нього застосовується у разі:

 • відсутності системи електронного документообігу, інтегрованої до СЕВ ОВВ, або спеціального вебмодуля системи взаємодії;
 • якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Пункт 2.5 глави 2 Інструкції доповнено новими вимогами. Відтепер за бюджетними програмами в частині міжбюджетних трансфертів структурні підрозділи Мінфіну складають помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, крім міжбюджетних трансфертів, розподіл яких здійснюється відповідно до окремого рішення відповідного органу, за формою згідно з додатком 16 до Інструкції.

Наказом №36 визначено інформацію, що подається головними розпорядниками бюджетних коштів разом з пропозиціями щодо змін до розпису.

Так, головний розпорядник разом з пропозиціями щодо змін до розпису подаватиме до Мінфіну інформацію, яка містить, зокрема:

 • обґрунтування необхідності змін до розпису, в тому числі з урахуванням результатів моніторингу виконання бюджетних програм, який здійснюється головними розпорядниками;
 • розрахунки показників, включених до пропозицій щодо змін до розпису, із зазначенням факторів, що на них впливають;
 • інформацію про виділені бюджетні асигнування за відповідними бюджетними програмами;
 • інформацію про вплив змін, що пропонуються, на напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми (пункт 3.4 глави 3).

Вищеназвана інформація потрібна для здійснення аналізу пропозицій.

Тож довідка про внесення змін до розпису складається структурними підрозділами Мінфіну з урахуванням інформації, наданої головним розпорядником разом з пропозиціями.

У разі внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів відповідний структурний підрозділ Мінфіну складає зміни до розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за відповідними місцевими бюджетами за формою згідно з додатком 17 до Інструкції (пункт 3.8 глави 3).

Змінено вимоги Інструкції (пункт 3.8 глави 3) стосовно термінів внесення змін до розпису та звірки Мінфіну та Держказначейства щодо внесених змін.

Так, за п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) зміни до розпису не вносяться, за винятком випадків, коли зміни вносяться за наявності доручення Міністра фінансів України або його заступника.

В останній робочий день тижня та останній робочий день кожного місяця Департамент державного бюджету Мінфіну та Держказначейство забезпечують звірку змін до розпису за відповідний період (тиждень, місяць).

Інструкцію доповнено новою нормою (пункт 3.11 глави 3), яка визначає, що протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за надходженнями субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7 до Інструкції).

Відбулися також зміни у додатках до Інструкції, а саме:

 • додатки 1–6, 8, 15 викладено в новій редакції;
 • доповнено новими додатками 16 «Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам» та 17 «Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам».

 


Посилання на НПА та ресурси, що згадані у роз’ясненні:

 • Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI «Бюджетний кодекс України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text;    
 • Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02#Text;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2023 №36 «Про затвердження Змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-23#Text.
Views: 6350
Related news: budget
Read more: