Демидівська селищна об’єднана територіальна громада
Рівненська область
AH in Rivne Oblast joined EU Covenant of Mayors
Рівненська область
27 December 2018 - 12:16
Ico photo

Demydivska hromada approved development strategy
Рівненська область
19 December 2018 - 08:50
Ico photo

Hromada of Rivne Oblast is creating investment card
Рівненська область
19 November 2018 - 16:10
Ico photo

share

utc

Choose a region or a united territorial community