Зіньківська територіальна громада

Зіньківська територіальна громада

Центр громади - с.Зіньків

з/п

Найменування показника

Значення показника

1

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 року, у тому

числі дітей:

4050

дошкільного віку

208

шкільного віку

254

2

Кількість населених пунктів, що входять до спроможної

територіальної громади

6

3

Обсяг  доходів  (розрахунковий) спроможної

територіальної громади , гривень

6903700

у тому числі:

 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу

України

4252800

бюджету розвитку

31000

базової дотації

2619900

реверсної дотації

-

4

Площа території спроможної територіальної громади, кв.

кілометрів

142,1

5

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування:

24

 

у тому числі:

 

загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш ступеня

1

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня

2

загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня

-

дошкільних навчальних закладів

4

закладів позашкільної освіти

-

закладів культури

12

закладів фізичної культури

-

фельдшерсько-акушерських пунктів

4

амбулаторій, поліклінік

1

лікарень

-

станцій швидкої допомоги

-

6

Наявність приміщень для розміщення державних органів,

установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

 

правоохоронної діяльності

в наявності

 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

-

 

пенсійного забезпечення

-

 

соціального захисту

-

 

пожежної безпеки

в наявності

 

казначейського обслуговування

-

7

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого

самоврядування

в наявності

Відомості про територіальні громади:

п/п

Найменування територіальних громад та

населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність

населення станом на 1 січня 2015 року

Відстань до

потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

 

Зіньківська сільська рада

 

 

1

с.Зіньків - адміністративний центр

1501

 

2

с.Станіславівка

563

2

 

Адамівська сільська рада

 

 

3

с.Адамівка

864

3

 

Грим’яцька сільська рада

 

 

4

с.Грим’ячка

545

8

 

Покутинецька сільська рада

 

 

5

с.Покутинці

538

12

6

с.Черкасівка

39

7

 

Всього:

4050

 

 

Зіньків на шляху до об’єднання

Зважаючи на досвід минулих виїздів в рамках широкомасштабної акції «Децентралізаційний марафон», помічається певна тенденція – сільські голови не завжди...
13 липня 2016
Читати