Територіальна громада жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, або добровільне об'єднання жителів кількох поселень, що мають єдиний адміністративний центр.


Третій сектор неприбутковий, недержавний сектор.